Ga naar inhoud

Beweegtuin Hapert

Beweging, gezonder leven, eenzaamheid bestrijden én sociale samenhang in de buurt bevorderen: dat doet de beweegtuin in Hapert allemaal in één keer. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij? 

Als werkgroep Groen Hart voor Hapert zijn we (Mieke Slenders, Miek Antonius en Hanny Mollen) aan de slag gegaan om een Groen Ommetje met Beweegtuin aan te leggen in Hapert. Vervolgens zijn we door de Stichting Georganiseerd Burgeroverleg Hapert uitgenodigd om onze plannen in een bijeenkomst van het GBOH nader toe te lichten. Dit heeft ertoe geleid dat we als werkgroep aan deze stichting werden toegevoegd. 

Ons verhaal 

Tegenwoordig horen we vaak verhalen over eenzame ouderen, maar ook over de noodzaak om meer te bewegen en gezonder te leven. Samen met de Seniorenvereniging Hapert heeft de werkgroep Groen Hart voor Hapert een brainstorm georganiseerd om te overleggen hoe deze problemen lokaal aangepakt kunnen worden. 

Het leek ons verstandig om klein te beginnen. We hebben in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie, waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Toen kwam het idee om het groene ommetje vanuit de MFA te organiseren, inclusief een beweegtuin. Zodat mensen die weinig geld hebben of jeugd die geen sportschool kan betalen zo toch kan sporten. 

Op deze manier willen we de eenzaamheid verminderen, de sociale samenhang verbeteren en de gezondheid van buurtbewoners verbeteren door ze meer te laten bewegen. Elke werkdag om 10.00 uur starten we met het groene ommetje. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om te assisteren in de beweegtuin en wandelen mee met de deelnemers. Ook de basisschool in de buurt maakt er gebruik van. 

Wat vindt de buurt van jullie initiatief? 

In totaal zijn we een jaar of twee bezig geweest met dit project. Daarbij hebben we gesprekken gevoerd met buurtgenoten, de seniorenvereniging, de basisschool en Buurtzorg om hun ideeën te verzamelen. De meeste mensen die we benaderd hebben, zijn heel enthousiast. Ook de Seniorenvereniging Hapert, de basisscholen en Buurtzorg zijn enthousiast over de beweegtuin. Bovendien hebben we vrijwilligers uit het dorp en omgeving geworven en bereid gevonden om gezamenlijk dit project uit te voeren. Tijdens het project zijn er bijeenkomsten georganiseerd door het GBOH om bewoners/omwonenden mee te laten denken over het idee en de inrichting ervan. 

Hulp van het Buurtfonds 

We hebben online een aanvraag gedaan bij Univé Buurtfonds. Daar werden we op gewezen door Sports2Play, de leverancier van de toestellen. De uitleg van ons project was naar wens, daar hoefden we geen toelichting op te geven. Later hebben we nog wel contact gehad omdat we het logo van Univé op een bord hebben gezet dat bij de beweegtuin is geplaatst. Ook op een flyer hebben we het logo geplaatst van alle sponsors. 

Via bijdragen van de gemeente Bladel en vrijwilligersuren hebben we een startbedrag opgehaald. Daarnaast hebben we verschillende fondsen, waaronder Univé Buurtfonds, benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 2.500 bij. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen. Eind september 2022 zijn alle toestellen geplaatst en begin oktober is de beweegtuin geopend.  

Plannen voor de toekomst 

Het park waar de beweegtuin staat heet het Kasteelpark, omdat hier vroeger een kasteeltje stond. We willen daar weer een toegangspoort maken, zoals het vroeger was. Het liefst willen we hier een amfitheater maken, zodat er voorstellingen kunnen worden gegeven. Ook willen we nog meer wandelingen organiseren, van bijvoorbeeld 2,5 tot 15 km. Bij de molen willen we graag een blotevoetenpad maken voor de kinderen of iets met klimhutten. Ook een moestuin bij de speeltuin is geopperd als idee. Er zijn plannen genoeg voor de toekomst! 

Contact 

Neem voor meer informatie contact op met erichannymollen@hotmail.com of 0614642793.