Ga naar inhoud

Dorpshuis Abbenes

In een dorp met zo’n 1100 inwoners is een dorpshuis het middelpunt. Tenminste, wel in Abbenes. Maar het verouderde pand uit 1922 kon wel een opknapbeurt gebruiken om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Als Stichting Dorpshuis Abbenes willen wij bewoners en vrijwilligers optimaal in staat stellen om via de locatie van dorpshuis Het Praatpunt in Abbenes de samenleving, het respect voor elkaar en de sociale cohesie te verbeteren en te versterken in Abbenes en het zuiden van de Haarlemmermeer.

Wij hebben als visie een dorp waar bewoners in harmonie met elkaar leven, elkaars achtergrond en waardes respecteren, deelnemen aan de sociale activiteiten die veelvuldig in het dorp worden georganiseerd, zich kunnen ontspannen in hobby of beweging, waardoor mensen zich thuis gaan voelen in Abbenes.

Het dorpshuis in Abbenes kan bijdragen aan deze maatschappelijke en sociale cohesie. Onze accommodatie is het middelpunt van het dorp. Verenigingen, bewoners en vrijwilligers maken hier graag gebruik van. Het dorpshuis in Abbenes staat open voor initiatieven vanuit bewoners, er worden burgers verenigd en de activiteiten worden afgestemd op de lokale behoefte. Vrijwilligers hebben een cruciale rol in de samenleving en in onze accommodatie.

Ons verhaal

Abbenes is een voormalig eiland uit het toenmalige Haarlemmermeer. Het is een uniek dorp in het zuiden van de Haarlemmermeer. De bijna 1100 inwoners vormen een hechte gemeenschap en maken deel uit van Gemeente Haarlemmermeer met bijna 155.000 inwoners en de nationale luchthaven Schiphol binnen haar grenzen. Abbenes is nog een authentiek dorp in een steeds meer verstedelijkte Haarlemmermeer.

Omdat Abbenes geen voorzieningen heeft is het dorpshuis (oorspronkelijk gebouwd in 1922) al jaren het centrale punt in Abbenes. Maar zesentwintig jaar na de heropening heeft het dorpshuis, ondanks een goed fundament, een sterk gedateerde inventaris en uitstraling. Met name de keuken is sterk verouderd en disfunctioneel: een vloer bestaande uit verschillende onderdelen, niet antislip wat gevaarlijk is voor de vrijwilligers, verouderde, veel energie gebruikende en/of niet meer werkende apparatuur.

Daarom is het de wens van de inwoners van Abbenes en Stichting Dorpshuis Abbenes om het dorpshuis duurzamer, functioneler te maken en een eigentijdser uitstraling te geven om zodoende een uitnodigende locatie te worden voor mensen om elkaar te ontmoeten. De huidige beheerster heeft voor de komende jaren nog veel activiteiten op haar verlanglijstje staan die ze wil gaan organiseren!

Gemeente Haarlemmermeer is eigenaar van het pand. De renovatieplannen vallen onder het zogenaamde huurdersonderhoud en inrichting van de accommodatie en zijn derhalve een verantwoordelijkheid voor Stichting Dorpshuis Abbenes als huurder. Wel laat de gemeente het plafond in de grote zaal eerder vernieuwen en draagt ze bij aan de keuken en de vernieuwde voorraadruimte. Voor de rest van de verbouwing was zo’n € 125.000 nodig.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Met twaalf vaste gebruikersgroepen, veelal bestaande uit een aantal vrijwilligers en gemiddeld zo’n 200 bezoeken per week, heeft het dorpshuis grote maatschappelijke waarde. Niet alleen voor inwoners van Abbenes, ook mensen uit de omgeving nemen deel aan activiteiten in het dorpshuis. Inmiddels is het dorpshuis zes dagen in de week geopend en vinden ook op (zon-) feestdagen en tijdens vakanties veel activiteiten plaats. Dat onderstreept nog eens onze missie om de inwoners te verenigen en de sociale cohesie tussen bewoners te verbeteren. En een locatie en middel daarvoor is het dorpshuis van Abbenes.

Zelfs de Commissaris van de Koning bracht begin augustus 2022 een bezoek aan het dorpshuis, omdat hij met eigen ogen wilde zien wat het resultaat van ons burgerinitiatief is. Daar was hij wel van onder de indruk.

Hulp van het Buurtfonds

Het begon met een online aanvraag bij Univé Buurtfonds. Daarvoor hadden we een compleet uitgewerkt plan, inclusief begroting. We werden al snel gebeld door iemand van Univé om wat achtergrondinformatie te kunnen geven. Dat leverde een fijn gesprek op, waarin we enthousiast hebben uitgelegd wat we van plan waren. De medewerkster van Univé heeft vervolgens een positief advies gegeven aan het bestuur.

Via onze website en social media hebben we de plannen kenbaar gemaakt en mensen begonnen allerlei spontane acties en donaties, waarmee ruim € 18.000 werd opgehaald. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 10.000 bij. In de herfst van 2021 ging het project van start en op 11 maart 2022 is de heropening geweest. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Het opslaghok moet nog gerenoveerd worden en het podium moet nog wat opgeknapt worden, dat stond al in de plannen. Verder willen we achter het dorpshuis, waar nu een stukje braakliggend terrein ligt, een terras maken. Dan kunnen we daar op zaterdag- en zondagmiddag gezellig zitten met de dorpsgenoten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met dorpsraad@abbenes.net of 06-1044 9091. Of kijk op https://abbenes.net.