Ga naar inhoud

Appelpluk Lelystad

Er is een tekort aan fruit bij de Voedselbanken. Om die reden kwam er een initiatief op gang om de zogenoemde laatste pluk te organiseren met vrijwilligers, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan de minima. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Stichting Lelystadse Uitdaging is lid van de coöperatie Nederlandse Uitdaging. Als zelfstandige Lokale Uitdaging bemiddelen we tussen vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen. We zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

We stimuleren lokale bedrijven om Maatschappelijk Verbonden Ondernemerschap (MVO) te tonen en een aanbod te doen aan lokale maatschappelijke organisaties in ruil voor een tegenprestatie. Lokale Lelystadse partijen handelen op deze manier met gesloten beurzen en ondersteunen daarmee effectief de leefbaarheid in de lokale samenleving.

Ons verhaal

Bij de Voedselbanken of andere deellocaties is een tekort aan fruit. Daarom willen wij fruittelers in Lelystad, Dronten en Zeewolde uitdagen om fruit beschikbaar te stellen, voornamelijk appels. Dat doen we samen met de Groente- en Fruitbrigade voor Voedselbanken. Verreweg de meeste telers blijken het fruit te willen doneren aan lokale Voedselbanken en/of andere deellocaties en stichtingen in Lelystad en omgeving.

In 2021 heeft de Lelystadse Uitdaging in samenwerking met de Voedselbank in Dronten een pilot rond de zogeheten laatste pluk opgezet, die een enorm succes werd doordat deze maar liefst 85.000 appels opleverde voor minima. Dit gebeurde dankzij de inzet van 50 vrijwilligers vanuit met name het bedrijfsleven, zoals Randstad, Yacht, Lions, Rotary, en zelfs de burgermeester van Dronten en twee gedeputeerden van Provincie Flevoland hielpen mee.

De maatschappelijke thema’s die bij dit project sterk naar voren komen, zijn voedselverspilling, gezondheid en verbinding. We doen dit samen met de Harderwijkse Uitdaging en de Utrechtse Uitdaging. Zij helpen bij ons, wij helpen in hun regio.

De appelpluk was een groot succes. Eind september en begin oktober hebben we met 323 vrijwilligers in totaal circa 330.000 appels geplukt, goed voor zo’n 66.000 kilo.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Het wordt heel breed gedragen. Hele groepen medewerkers uit het bedrijfsleven zijn komen plukken. Daarnaast komen inwoners helpen, maar ook het Leger des Heils met hun doelgroep. De onderlinge verbinding wordt tijdens het plukken gelegd en dat wordt gewaardeerd door iedereen. Er ontstaan vriendschappen en verschillen tussen mensen vallen weg.

De fruittelers zijn ook heel betrokken, zij stellen hun boomgaarden uiterst gastvrij open en werken zelf ook mee. De plukkers reageerden enthousiast op de appeltaarten die gebakken zijn met appels van een voorgaande pluk. Echt heel leuk. Uiteraard zijn de Voedselbanken zeer blij met de oogst. Zij kwamen zelf ook met busjes vol vrijwilligers om te helpen plukken.

Hulp van het Buurtfonds

Onze aanvraag bij Univé Buurtfonds kwam tot stand doordat we via de Nederlandse Uitdaging al een opening hadden gekregen om ons project in te dienen. Onze contactpersoon bij Univé vroeg in een groepsapp meteen of er mensen zin hadden om mee te helpen. Zij heeft ook meerdere oproepen op intranet geplaatst en de interne communicatie verzorgd voor de vrijwilligerswerving binnen Univé. Daardoor hebben heel wat medewerkers van Univé zich aangemeld. Wij hebben veel betrokkenheid ervaren van de lokale Univé-winkel in Lelystad en van het hoofdkantoor.

Om ons project te kunnen financieren, is er een flinke eigen bijdrage gedaan door de fruittelers en andere ondernemers uit de regio. Ook de vrijwilligers die hun tijd investeerden hebben natuurlijk bijgedragen op die manier. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 5.000 bij. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Na dit succes is het wel de bedoeling om de appelpluk jaarlijks te blijven organiseren. Door de krachten te bundelen met meerdere partijen hebben we extra veel appels geplukt. Dat willen we volhouden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met info@lelystadseuitdaging.nl. Of kijk op https://www.lelystadseuitdaging.nl/.