Ga naar inhoud

ONSe Speeltuin

Kinderen horen lekker te kunnen spelen. Maar wat nu als er geen goede speeltuin in de buurt is? Bewoners van drie kleine Drentse dorpen namen zelf het initiatief voor ONSe Speeltuin. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

Wij zijn de speeltuincommissie die valt onder Stichting Gemeenschapshuis De Spiker. Ons doel is het realiseren en onderhouden van ONSe speeltuin. De naam ONSe speeltuin komt van de drie dorpsnamen: Oud Annerveen, Nieuw Annerveen en Spijkerboor.

Ons verhaal

Onze voorzitter Jorrit van Lienen werd in 2019 door een gemeenteraadslid erop geattendeerd dat er een beleidsstuk over speeltuinen aan kwam. Daaruit zou blijken dat er binnenkort geen enkele speeltuin meer zou zijn in Nieuw Annerveen. Van Lienen maakte gebruik van de inspraakavond om zijn bezwaren duidelijk te maken. Zo werd hij contactpersoon namens de buurt voor de gemeente.

De speeltuin mocht blijven, maar was wel aan vernieuwing toe. Daar was een budget voor beschikbaar vanuit de gemeente van € 6.000, maar dit was niet voldoende. Daarom organiseerde Van Lienen een sponsorloop, waaruit enorm veel betrokkenheid vanuit het dorp kwam. Er werd in totaal € 5.000 opgehaald en meerdere mensen haakten aan, zodat er een speeltuincommissie ontstond.

Uit berekeningen bleek dat er ongeveer € 30.000 nodig was voor een mooie speeltuin, als alles zelf werd aangelegd. Hier besloten we voor te gaan, ook omdat in de dorpen om ons heen heel weinig speelgelegenheden zijn. Bovendien grenst er een kinderdagverblijf aan de speeltuin, dus de dagelijkse gebruikers stonden al klaar.

Door lokale fondsen en sponsoren te benaderen is het benodigde geld bij elkaar gebracht. Al het werk is zelf gedaan. Speeltoestellen zijn samen gezet, er zijn eigenhandig bekistingen gemaakt en er is beton gestort. Op 20 mei 2022 werd de speeltuin geopend en nu kunnen kinderen naar hartenlust spelen met een kabelbaan, schommels, een klimtoestel, een glijbaan, een draaimolentje en een speelhuisje voor de kleintjes. Het zijn allemaal toestellen van kunststof en roestvast staal, zodat ze zo lang mogelijk mee kunnen gaan.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Het is echt een speeltuin voor meerdere kleine dorpen. Het initiatief wordt zeer breed gedragen, ook in de aanleg. Zelfs jongeren van 18, 19 hielpen mee, die te oud zijn om zelf in de speeltuin te spelen en te jong om zelf kinderen te hebben. Het enthousiasme met de sponsorloop was al een teken dat de buurt het een erg goed idee vindt.

Hulp van het Buurtfonds

Het Buurtfonds droeg € 5.330 bij voor de aanschaf van speeltoestellen. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

We hebben met elkaar afgesproken dat we als commissie blijven bestaan om het onderhoud te verzorgen. Daarvoor willen we bijvoorbeeld een grasmaaier en een draadmaaier kopen. Zodat wij de plekken waar de gemeente met hun onderhoudsronde niet kan komen zelf kunnen onderhouden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Jorrit van Lienen via 06-46444249 of femke.jorrit@outlook.com. Of kijk op de Facebook-pagina van ONSe Speeltuin.