Ga naar inhoud

Sanitair Ellecom

Ellecom is een dorp met 1050 inwoners, waar veel wordt georganiseerd om de onderlinge verbinding te stimuleren. Maar waar kun je tijdens een buitenactiviteit naar het toilet? Of tijdens een wandeling in de omgeving? Daar heeft Ellecom nu een oplossing voor: een openbaar toilet. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij?

In het dorp Ellecom zijn er drie verenigingen van belang: muziekvereniging Excelsior, Oranjevereniging Ellecom en Ellecoms Belang. Samen hebben zij dit project opgepakt en de aanvraag gedaan bij het Buurtfonds.

Ons verhaal

In 2016 is de muziektent in Ellecom afgebrand door vuurwerk. Hij werd echter al enkele jaren niet meer voor dat doel gebruikt, want hij was te klein voor de gegroeide muziekvereniging. Het was alleen wel een middelpunt voor alle feesten in het dorp. Er was een verzekerd bedrag dat uitgekeerd werd aan de gemeente, maar dit was niet genoeg om te voldoen aan de huidige circulaire voorwaarden. Gelukkig was er aanvullend budget bij de gemeente om te herbouwen.

Nu er toch iets nieuws gebouwd moest worden, kwam meteen een oud idee terug: een openbaar toilet in Ellecom. In het kader van sociale participatie vonden we dit een must-have voor het dorp. Voor de evenementen, voor spelende kinderen en voor toeristen en passanten. Maar ook bijvoorbeeld voor de postbode of glazenwasser die op zijn route een sanitaire stop maakt. De financiering hiervoor paste niet binnen het budget, dus dit moesten we zelf bij elkaar krijgen. We moesten ook zelf de inrichting verzorgen, dat heeft een architect uit het dorp gedaan.

Er is nu een openbaar toilet, dat altijd toegankelijk is, en een gescheiden toilet, dat alleen is geopend tijdens kleinschalige evenementen in het dorp. Bij grootschalige evenementen huren we aparte wc-wagens in.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Er zijn meerdere activiteiten georganiseerd om geld bij elkaar te brengen, in totaal € 7.500. Een anonieme sponsor uit het dorp legde zomaar € 2.000 in. Dat geeft wel aan hoezeer dit project leeft binnen Ellecom. Moeders met kleine kinderen vinden het heel prettig dat ze niet per se naar huis hoeven als hun kinderen tijdens het spelen naar de wc moeten.

We staan ook vermeld in de Hoge Nood app, die vooral door wandelaars wordt gebruikt om te zien waar zij onderweg een toilet kunnen vinden. De reacties zijn heel positief. Mede doordat incontinentieklachten een groot maatschappelijk probleem zijn, dat veelal onbesproken blijft.

Hulp van het Buurtfonds

Na de online aanvraag bij Univé Buurtfonds werden we vrijwel meteen gebeld om ons verhaal telefonisch te doen en uit te leggen hoe we bijvoorbeeld het onderhoud zelf zouden doen. Dat contact verliep heel prettig. Via andere wegen hadden we al ruim € 22.500 opgehaald. Daarnaast hebben we Univé Buurtfonds benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 5.000 bij. Op 1 september 2021 ging het project van start en in het voorjaar van 2022 heeft de wethouder de opening verricht. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.

Plannen voor de toekomst

Er zijn allerlei ideeën om de sociale participatie verder door te voeren, maar voor het sanitair is alles voorlopig naar wens geregeld.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met t.vanberkel2@chello.nl of 06-10282982.