Ga naar inhoud

Buurtfonds & BuurtAED

BuurtAED 

Een BuurtAED redt levens! Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste overlevingskans bij een hartstilstand. Elke minuut is cruciaal! Daarom is een goed onderhouden en inzetbare AED in de buurt nodig.  

Elke BuurtAED is een initiatief vanuit de bewoners van een buurt. Deze drijfveer van bewoners om samen de buurt veilig te maken sluit goed aan bij wat we met Buurtfonds doen en wat we willen bereiken: bewoners helpen bij het realiseren van een plezierige en veilige leefomgeving! 

Het Buurtfonds steunt ServicebuurtAED door een deel van de kosten op zich te nemen voor de service en het behoud van alle BuurtAED’s in Nederland. BuurtAED’s hebben belang bij goed onderhoud en service. Zo blijft de BuurtAED inzetbaar en is de hartveiligheid in Nederland hoog.  

Over ServicebuurtAED 

ServicebuurtAED wordt aangeboden door de Hartstichting, Philips en AED360-ProCardio. In Nederland is een ruim netwerk opgezet met BuurtAED’s. Deze AED’s zijn aangesloten bij het nationale oproepsysteem van HartslagNu en zorgen ervoor dat er in geval van nood snel gehandeld kan worden door burgerhulpverleners en omstanders. Een AED heeft onderhoud nodig en met een servicepakket is de buurt ontzorgd en zeker van een inzetbare AED. Het servicepakket kan door middel van het crowdfunding platform met de buurt worden gefinancierd en hiermee worden verlengd.  

Onze samenwerking  

We helpen jouw buurt met het realiseren van een eigen BuurtAED en voor reeds bestaande BuurtAED’s met het verlengen van het servicepakket. Voor het verlengen van het servicepakket moet de buurt een deel van het benodigde geld ophalen via het crowdfundingplatform van BuurtAED. Wij helpen graag door een eerste bedrag beschikbaar te stellen, waardoor de buurt het doel makkelijker en sneller kan realiseren. Het Buurtfonds draagt € 200,- per gestarte actie bij voor de verlenging van het servicepakket.  

Hoe kom je in aanmerking? 

Alle beheerders van de BuurtAED krijgen op tijd een mailing over het verlopen en de mogelijkheid tot verlengen van het servicepakket. Beheerders kunnen dan direct een actie starten om het beoogde geld binnen te halen. Dankzij onze donatie is het in te zamelen bedrag een stuk lager.  

Vragen over dit project of de BuurtAED?   

De beheerder van de BuurtAED kan een e-mail sturen naar info@buurtaed.nl. Vermeld hierbij graag de locatie van jouw BuurtAED.