Ga naar inhoud

Einde contract bepaalde tijd

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden wanneer het contract eindigt. Waar heb je recht op en wat moet je zelf doen? In principe loopt een contract voor bepaalde tijd af op de einddatum die je samen met jouw werkgever hebt afgesproken. Maar dat betekent niet dat er niets hoeft te gebeuren en het contract vanzelf eindigt.

Aanzegplicht: wordt het contract wel of niet verlengd?

De aanzegplicht betekent dat de werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum moet laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Bij tijdelijke contracten die langer dan zes maanden duren, heeft de werkgever deze aanzegplicht.

Er zijn bij het aanzeggen twee mogelijkheden:

  1. De werkgever wil het contract verlengen: hierbij geeft de werkgever aan onder welke voorwaarden hij het contract wil verlengen.
  2. De werkgever wil het contract niet verlengen: hiervoor hoeft de werkgever geen reden op te geven.

Als de werkgever niet of te laat aanzegt

Laat de werkgever niet tijdig weten of hij het contract wel of niet wil verlengen? Dan is er niet aan de aanzegplicht voldaan. Dit kan gevolgen hebben.

  1. Het contract wordt stilzwijgend verlengd: als het contract niet is opgezegd en je na de einddatum gewoon doorwerkt, kan er sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. Dit is in principe voor dezelfde duur als het oorspronkelijke contract, met een maximum van een jaar.
  2. Je hebt recht op een vergoeding: als de werkgever te laat of helemaal niet aanzegt, heb je recht op een vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van de precieze situatie.

Verlenging tijdelijk contract

Willen jij en jouw werkgever het tijdelijke contract na einde verlengen? Dat kan natuurlijk ook. Na drie tijdelijke contracten gaat de overeenkomst wel over in een contract voor onbepaalde tijd. Dat is ook zo wanneer je drie tijdelijke contracten bij verschillende werkgevers hebt gehad, maar wel hetzelfde soort werk hebt uitgevoerd. De enige uitzondering hierop is wanneer er in de cao afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Beëindiging tijdelijk contract

Is het contract tijdig door jouw werkgever opgezegd? Dan heb je misschien recht op een transitievergoeding of een ww-uitkering. Het is verstandig om je hier tijdig in te verdiepen, zodat je de benodigde procedures in gang kunt zetten. Vraag eventueel jouw juridisch adviseur om advies.

Juridisch advies over jouw contract

Wil je juridisch advies over jouw contract? De juristen van Univé Rechtshulp staan voor je klaar. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, maar ook voor juridische hulp zonder verzekering.

Ben je bij ons verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun je via de website van Univé Rechtshulp juridisch advies aanvragen.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand