Ga naar inhoud

Concurrentiebeding en relatiebeding

Als medewerker ben je van waarde voor het bedrijf waar je werkt. Door jouw inzet, maar ook door jouw kennis en ervaring. Soms is die kennis en ervaring zo waardevol, dat je werkgever die wil beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je die inzet bij een andere werkgever of concurrent. De werkgever kan dan een concurrentiebeding of relatiebeding aan jouw contract toevoegen.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als je een concurrentiebeding hebt, mag je na uitdiensttreding niet gaan werken bij een concurrent van je werkgever. Zo beschermt een werkgever zijn positie op de arbeidsmarkt en voorkomt die dat je jouw kennis en kunde inzet bij een concurrent.

Ook kan zo'n afspraak inhouden dat je geen eigen bedrijf mag beginnen, waarmee je concurreert met jouw werkgever. In een concurrentiebeding kunnen afspraken staan over:

  • het soort werk dat je niet bij een andere werkgever mag doen
  • voor welk type werkgevers dit geldt
  • hoe lang het concurrentiebeding duurt
  • een plaats of regio waar het beding geldt

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever over relaties die tijdens het werk zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld met klanten, leveranciers of andere bedrijven waar je mee samen hebt gewerkt. Het relatiebeding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Hierin staat bijvoorbeeld dat je klanten van het bedrijf niet mag benaderen als je naar een andere werkgever gaat. Of dat je voor jezelf begint en profiteert van afspraken die zijn gemaakt met leveranciers, of bedrijven waar je mee hebt gewerkt.

Wat mag er wel en niet?

Een concurrentiebeding of relatiebeding moet aan bepaalde waarden voldoen om rechtsgeldig te zijn. Daarom gelden er de volgende regels.

Zowel een concurrentiebeding als een relatiebeding:

  • mag alleen bij een contract voor onbepaalde tijd
  • moet schriftelijk worden vastgelegd
  • geldt alleen voor werknemers ouder dan 18 jaar

In principe mag er dus geen concurrentiebeding of relatiebeding bij een tijdelijk contract worden afgesproken. Soms mag dit wel, maar alleen als de werkgever aangeeft waarom een concurrentie- of relatiebeding belangrijk is voor een tijdelijk contract. Dit heet de motivatieplicht.

Onredelijk bezwarend

Een concurrentie- of relatiebeding is soms erg ingewikkeld opgesteld. Het lijkt dan bijna alsof je bij geen enkele andere werkgever kunt gaan werken. Je kunt je dan afvragen of het wel redelijk is om je daar aan te houden. In sommige gevallen is dat namelijk niet redelijk. Een rechter kan dan beoordelen dat je hier niet aan gehouden kunt worden, ook al ben je dit wel overeengekomen.

Advies over een concurrentiebeding of relatiebeding

Ga je een contract tekenen bij een nieuwe werkgever en is er een concurrentiebeding of relatiebeding? Heb je vragen over jouw huidige contract of is er een arbeidsconflict over het concurrentiebeding? De juristen van Univé Rechtshulp staan voor je klaar. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, maar ook voor juridische hulp zonder verzekering.

Ben je bij ons verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun je via de website van Univé Rechtshulp juridisch advies aanvragen.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand