Ga naar inhoud

Loonvordering

Heb je geen salaris ontvangen, terwijl je hier wél recht op hebt? Dan kun je een loonvordering sturen. Onze juristen leggen je in heldere taal uit wat een loonvordering precies is, hoe je deze stuurt, en waar je rekening mee moet houden.

Wat is een loonvordering?

Een loonvordering houdt in dat je van jouw werkgever eist om jouw loon uit te betalen. Dit doe je door een aangetekende brief te sturen waarin je jouw werkgever 7 dagen de tijd geeft om je uit te betalen.

Geen salaris ontvangen, dus niet werken?

Als je jouw loon niet krijgt, is het in ieder geval belangrijk dat je om die reden niet stopt met werken. Daarmee kun je namelijk jouw recht op een WW-uitkering verliezen.

Wanneer kan ik een loonvordering sturen?

Een paar voorbeelden van situaties waarin het nuttig kan zijn om een loonvordering te sturen:

  • Je bent ziek en de werkgever betaalt jouw loon niet door.

  • Je hebt een arbeidsconflict en de werkgever betaalt je geen loon.

  • Je bent geschorst of staat op non-actief en de werkgever betaalt je geen loon.

  • De werkgever betaalt je niet voor de uren die je gewerkt hebt.

  • De werkgever betaalt je minder dan wettelijk toegestaan is. Zo kan het gebeuren dat je minder salaris krijgt dan in jouw cao staat. Of dat je minder betaald krijgt dan het wettelijk minimumloon.

  • De werkgever wil je wel betalen, maar kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf financiële problemen heeft. In dit geval kan het zijn dat het bedrijf waarvoor je werkt binnenkort failliet gaat.

  • Je oude werkgever betaalt je niet voor de laatste maand(en) waarin je gewerkt hebt.

  • Je oude werkgever betaalt je overgebleven vakantiedagen en vakantiegeld niet uit.

Faillissement werkgever aanvragen

Kan jouw werkgever je niet uitbetalen? Dan heeft het alsnog zin om een loonvordering te sturen. Als de loonvordering niet helpt, kun je hierna namelijk het faillissement van jouw werkgever aanvragen.

Zo’n aanvraag is vaak alleen mogelijk als je deze samen met één of meer collega’s indient en een advocaat inschakelt. De advocaat dient dan een verzoekschrift voor je in bij de rechtbank. De rechter beoordeelt het verzoekschrift meestal binnen een paar weken en bepaalt of er sprake is van een faillissement.

Financiële compensatie is soms mogelijk

Als de rechter jouw werkgever failliet verklaart, kun je mogelijk aanspraak maken op de loongarantieregeling. Deze regeling houdt in dat de overheid jouw salaris (deels) uitbetaalt. Ook krijg je mogelijk een faillissementsuitkering van het UWV. Je krijgt jouw loon dan maximaal 13 weken doorbetaald. Zorg er daarom voor dat je snel actie onderneemt, nog vóórdat deze 13-weken-termijn ingaat.

Wanneer heeft een loonvordering weinig zin?

Er zijn ook situaties waarin het minder nuttig is om een loonvordering te sturen:

  • Je wilt doorbetaald krijgen voor uren waarin je niet gewerkt hebt (bijvoorbeeld op ziektedagen), maar er staat een loonuitsluitingsbeding in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Je hebt dan namelijk afgesproken dat je alleen loon krijgt voor de uren die je werkt.

  • Je hebt je ziek gemeld en er staan wachtdagen in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Je hebt dan tijdens jouw eerste 1 of  2 ziektedagen namelijk geen recht op loon. Meld je je binnen 4 weken weer ziek?  Dan moet je wél vanaf jouw eerste ziektedag doorbetaald krijgen.

Verjaring van loonvordering

Wil je een loonvordering sturen naar jouw huidige of oude werkgever? Dan is het altijd een goed idee om snel en actief achter jouw loon aan te gaan. Na 5 jaar is er namelijk sprake van verjaring. Dit betekent dat je na deze periode geen recht meer hebt om het nog te betalen loon van de werkgever te eisen.

Wettelijke rente bij loonvordering

Als de rechter beslist dat je recht hebt op uitbetaling van je loon, dan moet je werkgever ook wettelijke rente over jouw salaris betalen. Deze rente gaat in vanaf de dag dat je jouw loon had moeten ontvangen.

Wettelijke verhoging bij loonvordering 

Heb je minimaal 4 werkdagen op jouw loon moeten wachten? Dan heb je in bepaalde situaties mogelijk niet alleen recht op jouw loon en de wettelijke rente, maar ook op de wettelijke verhoging. Dit is een boete die de rechter van je werkgever kan eisen.

De boete kan oplopen tot wel 50% van het loon dat je nog moet krijgen. Wel is het zo dat dit geen reden mag zijn om je loonvordering uit te stellen. De rechter beslist uiteindelijk of de werkgever je ook de wettelijke verhoging moet betalen en hoe hoog deze is.

Werkgever betaalt niet: wat nu?

Als je merkt dat je werkgever je nog niet betaald heeft, dan is het goed om snel in actie te komen. Zo voorkom je dat je in de financiële problemen komt. Of dat er een conflict met jouw werkgever ontstaat. Een paar tips voor wat te doen als je geen salaris hebt ontvangen.

1. Check jouw arbeidsovereenkomst of cao

Het kan zijn dat je denkt dat je recht hebt op loon, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Bijvoorbeeld omdat er wachtdagen in jouw arbeidsovereenkomst of cao staan. Check daarom eerst of het klopt dat de werkgever je nog salaris moet betalen.

In je arbeidsovereenkomst lees je ook op welke datum de uitbetaling moet gebeuren. Heb je hier geen afspraken over gemaakt en krijg je maandelijks je salaris? Dan moet je voor het einde van de volgende maand jouw loon krijgen. Voor de uren die je bijvoorbeeld in de maand april hebt gewerkt, moet je dan dus vóór 31 mei uitbetaald krijgen.

Nulurencontract

Heb je een nulurencontract en wacht je op loon voor niet-gewerkte uren? Controleer dan of er een loonuitsluitingsbeding in jouw arbeidsovereenkomst staat. Als dat zo is, dan heb je alleen recht op loon voor de uren waarin je gewerkt hebt. Bij ziekte krijg je dan dus niet doorbetaald.

Goed om te weten: een loonuitsluitingsbeding geldt alleen voor de eerste 6 maanden van jouw tijd bij een werkgever of bedrijf. Als de werkgever je overeenkomst na 6 maanden verlengt of je een nieuw contract geeft, dan gaat het loonuitsluitingsbeding dus niet opnieuw in.

2. Praat met je werkgever

Klopt het dat je nog loon moet ontvangen? Laat jouw werkgever dan per e-mail weten dat je jouw salaris nog niet hebt ontvangen. Het kan zijn dat je per ongeluk niet bent uitbetaald. Bijvoorbeeld door een technische storing in het betaalsysteem. Vraag je werkgever of die je alsnog zo snel mogelijk wil betalen.

3. Stuur een loonvordering

Hoor je niets van jouw werkgever? Of wilt deze je niet betalen? Dan kun je een loonvordering sturen: een aangetekende brief waarin je je werkgever vraagt om binnen 7 dagen jouw loon uit te betalen.

4. Neem juridische stappen

Heb je binnen 7 dagen nog steeds jouw salaris niet? Dan is het een goed idee om juridische hulp in te schakelen. Een jurist kan je precies vertellen wat jouw rechten zijn en je helpen bij het starten van een rechtszaak tegen je werkgever.

Geen salaris ontvangen en rechtshulp nodig?

Wil je een loonvordering sturen en heb je hier juridisch advies bij nodig? Krijg je geen salaris omdat jouw werkgever in de financiële problemen zit? Of wil je iets vragen over de kleine lettertjes in jouw arbeidsovereenkomst? Dan helpen onze juristen je graag verder.

Vraag juridische hulp aan via jouw rechtsbijstandverzekering. Ben je bij ons verzekerd voor rechtsbijstand, dan kun je via de website van Univé Rechtshulp direct je zaak melden. Heb je geen verzekering, dan kunnen onze juristen je mogelijk helpen via Rechtshulp on demand.

Ik ben klant en wil juridische hulp

Ik wil Rechtshulp on demand