Ga naar inhoud

Wettelijke proeftijd

Een nieuwe baan begint vaak met een proeftijd. Je kunt dit zien als een soort kennismaking. De werkgever kan zo bepalen of je echt geschikt bent voor de functie. Aan de andere kant heb jij de tijd om te ontdekken of de baan is wat je ervan verwacht. Maar wat houdt de proeftijd verder in?

Maximale duur wettelijke proeftijd

Hoe lang een proeftijd duurt hangt af van het contract dat je met je werkgever sluit. Ook leg je de duur van de proeftijd samen met je werkgever vast. Bij een contract dat korter dan 6 maanden duurt mag er wettelijk geen proeftijd zijn.

Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd

Sluit je een contract voor bepaalde tijd af? Dan hangt de maximaal toegestane proeftijd af van de duur van het contract.

  • Contract voor langer dan 6 maanden: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn.

  • Contract voor 2 jaar of langer: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn.

  • Contract zonder einddatum: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn.

Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt dat de proeftijd maximaal 2 maanden mag zijn. Dat is soms ook zo wanneer je van een contract voor bepaalde tijd overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd bij dezelfde werkgever. 

De voorwaarde is dan wel dat je andere werkzaamheden gaat uitvoeren, of andere verantwoordelijkheden krijgt. Blijf je hetzelfde werk doen, dan mag er geen nieuwe proeftijd ingaan.

Regels tijdens proeftijd arbeidsovereenkomst

De toegestane duur van een proeftijd is dus duidelijk vastgelegd in de wet. Dat geldt ook voor de regels tijdens die proeftijd. 

De werkgever magje tijdens een proeftijd ontslaan:

  • zonder het ontslag te toetsen bij het UWV of de rechter 

  • zonder opgaaf van een gegronde reden

  • zonder je een andere functie te geven

  • zonder opzegtermijn

  • als je ziek bent

Als werknemer kun je ook ontslag nemen zonder een reden op te geven. Ook hoef je je niet aan de opzegtermijn te houden. Wees je er wel van bewust dat je geen recht op een WW-uitkering hebt als je ontslag neemt.

Hulp bij een conflict over je proeftijd

Ontstaat er tijdens de proeftijd een conflict met jouw werkgever? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen via je rechtsbijstandverzekering. Je kunt dan bij Univé Rechtshulp direct je zaak melden. Een gespecialiseerde rechtshulpverlener neemt vervolgens contact met je op om je zaak te bespreken.

Heb je geen rechtsbijstandverzekering? In dat geval kunnen de juristen van Univé Rechtshulp je mogelijk helpen via Rechtshulp on demand.