Ga naar inhoud

Alles over het nevenwerkzaamhedenbeding

Je leest je arbeidscontract door en je ziet het staan: het nevenwerkzaamhedenbeding. Het wordt je na het lezen van het beding nog niet helemaal duidelijk waar het over gaat. Wat betekent dit beding en wat voor gevolgen heeft het voor jou? En wat als je je er bewust of onbewust niet aan houdt? Wij leggen je alles uit over het nevenwerkzaamhedenbeding.

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

Je vindt veel verschillende bedingen in een arbeidsovereenkomst. Een beding is een ander woord voor een afspraak. Met een nevenwerkzaamhedenbeding maak je dus een afspraak over nevenwerkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die jij naast je baan uitvoert, buiten de werktijden van je baan. Het kan gaan om een parttime baan ergens anders, maar het kan ook gaan om vrijwilligerswerk. Het nevenwerkzaamhedenbeding stelt hier regels voor vast. Bijvoorbeeld waar je wel en niet mag werken, hoeveel uur je extra mag werken en wat de gevolgen zijn als je je niet houdt aan het beding.

Mag de werkgever een nevenwerkzaamhedenbeding opnemen in het contract?

Een werkgever is niet verplicht om een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen in het contract, maar mag dit wel altijd doen. Zo beschermt hij jou en het bedrijf wanneer je iets naast je werk wilt doen. Dit betekent niet dat er een verbod is op nevenwerkzaamheden. Je hebt namelijk recht op vrijheid van arbeidskeuze. De werkgever mag je alleen verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren als hij een heel erg goede reden heeft.

Als werknemer heb je altijd het recht om te kiezen waar je werkt. Dit betekent ook dat je op meerdere plekken tegelijkertijd mag werken, als je maar niet boven de maximaal toegestane uren per week komt. Maar je nevenwerkzaamheden kunnen soms wel nadelige gevolgen hebben voor je baan of het bedrijf waar je voor werkt. Bijvoorbeeld wanneer je tegelijkertijd werkt voor een concurrent of als je altijd zo moe bent dat je je baan niet meer goed uit kunt voeren en misschien ziek wordt.

In dat soort gevallen mag de werkgever jou verbieden om de nevenwerkzaamheden te doen. Dat zijn goede redenen om oproep te doen op het nevenwerkzaamhedenbeding. Je nevenwerkzaamheden zijn dan schadelijk voor het bedrijf en soms ook voor jezelf.

Moet ik toestemming vragen voor nevenwerkzaamheden?

In het nevenwerkzaamhedenbeding zie je wat er verboden is om naast je werk te doen. Daarnaast kan de werkgever in het beding opnemen dat je altijd van tevoren toestemming moet vragen voor nevenwerkzaamheden, ongeacht of ze in het lijstje staan. Staat wat je wilt doen niet in het lijstje van verboden werkzaamheden, en staat er niets over toestemming vragen? Dan hoef je geen toestemming te vragen aan je werkgever.

In alle andere gevallen vraag je wel om toestemming. Maar de kans is klein dat de werkgever je aanvraag mag weigeren. Vooral als dit gaat om kleine nevenwerkzaamheden die niet schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elk weekend 2 uurtjes vrijwillig helpen bij de kinderboerderij. Of een uur per week bijles geven.

Wat als ik mij niet houd aan het nevenwerkzaamhedenbeding?

Een nevenwerkzaamhedenbeding is iets dat in je arbeidsovereenkomst staat. Hier heb je voor getekend. Je bent er dus mee akkoord gegaan dat je je aan dit beding houdt. Het advies is dan ook om dit te doen. Maar sinds de invoering van de nieuwe wet is een verbod op nevenwerkzaamheden buiten werktijd niet meer toegestaan, tenzij de werkgever goede redenen heeft. Staat zo’n beding in jouw arbeidsovereenkomst? Dan geldt deze in principe niet. De werkgever mag hier dan ook geen beroep op doen.

Gaat het om nevenwerkzaamheden tijdens werktijd en/of die schadelijk zijn voor het bedrijf? Dan kan je mogelijk wel het nevenwerkzaamhedenbeding overtreden. Je werkgever gaat dan vaak eerst met je in gesprek over je nevenwerkzaamheden. Hij kan je ook een officiële waarschuwing geven. Vraag je hierna geen toestemming of houd je je niet aan het verbod? Dan kan de werkgever je een boete opleggen of je zelfs ontslaan. Vaak zie je in het nevenwerkzaamhedenbeding hoe hoog de boete is. Als daar geen afspraak over is, kan de werkgever een boete vragen via de rechter. Hij kan dan ook om schadevergoeding vragen.

Juridische hulp van Univé

Arbeidscontracten en bedingen zijn vaak niet in de meest begrijpelijke taal uitgelegd. Het is daarom goed om je arbeidscontract te laten controleren voordat je tekent. Zo weet je precies waar je voor tekent en wat je rechten en plichten zijn. Heb je vragen over je arbeidscontract of het nevenwerkzaamhedenbeding? Of ben je in overtreding van het beding en heb je daar juridisch advies bij nodig? Met een rechtsbijstandverzekering staan de juristen van Univé Rechtshulp altijd voor je klaar.