Ga naar inhoud

Zorgverlof opnemen

Als een familielid of naaste relatie ernstig ziek is en hulp nodig heeft in de dagelijkse verzorging, kan jij degene zijn die voor die persoon moet zorgen. Denk aan eten geven, wassen en het huishouden doen. Daar gaat veel tijd in zitten. Daarom heb je als werknemer het recht om zorgverlof op te nemen op je werk. Hier lees je wat het zorgverlof inhoudt.

Wanneer mag je zorgverlof opnemen?

Dat mag wanneer iemand uit je omgeving (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kan zorgen door bijvoorbeeld ernstige ziekte of herstel na een ongeluk. Zorgverlof mag je niet aanvragen voor zomaar iemand. Er moet wel een logische link zijn met jou en degene die zorg nodig heeft. Het gaat dan om de volgende personen:

  • je partner, kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
  • andere huisgenoten die geen partner of kind van je zijn;
  • bekenden uit je directe sociale omgeving, zoals je schoonouders, een buur of een vriend.

Is er iemand anders in je omgeving, zoals een familielid of naaste relatie, die de zorg ook op zich kan nemen? Of ligt de persoon in het ziekenhuis en krijgt die daar dus al zorg? Dan heb jij geen recht op zorgverlof.

Ben je wel de enige logische persoon die beschikbaar is om zorg te bieden, dan kun je zowel kortdurend als langdurend zorgverlof aanvragen.

Kortdurend zorgverlof

Moet je een paar dagen thuis blijven om voor je zieke kind te zorgen? Of heeft je partner een medische ingreep gehad en een paar weken zorg en ondersteuning nodig in huis? In dit soort situaties kun je kortdurend zorgverlof opnemen.

Hoe lang kan je verlof opnemen?

Je hebt recht op het dubbele aantal uren dat je per week werkt. Dus als je een contract hebt voor 40 uur in de week, kun je maximaal 80 uur kortdurend verlof opnemen. Het verlof geldt voor een periode van 12 maanden en gaat in op de eerste dag van het verlof.

Je hoeft trouwens niet meteen alle verlofuren op te nemen in één keer; je mag het verlof ook opbreken en het meerdere keren per 12 maanden opnemen. Zolang je maar niet meer dan het maximaal aantal uren gebruikt.

Wordt je zorgverlof betaald?

Tijdens je kortdurend verlof heb je recht op minimaal 70% van je salaris. Valt het salaris lager uit dan het minimumloon? Dan krijg je in ieder geval het minimumloon uitbetaald. Bovendien blijf je tijdens zorgverlof ook de wettelijke vakantiedagen opbouwen.

Langdurend zorgverlof

Soms heeft iemand langer hulp nodig. Bijvoorbeeld als je partner moet herstellen van letselschade na een ongeluk. Of je alleenstaande broer is levensbedreigend ziek en wordt vanuit huis behandeld in plaats van in het ziekenhuis. In deze situaties kun je langdurig zorgverlof aanvragen.

Hoe lang kan je het verlof opnemen?

Bij langdurend zorgverlof heb je recht op 6 keer het aantal werkuren per week. Dus als je een contract hebt voor 40 uur per week, dan kun jij in totaal 240 verlofuren opnemen binnen een periode van 12 maanden.

Langdurend verlof mag je maar een keer per 12 maanden aanvragen. 

Krijg je betaald tijdens je verlof?

Nee, in principe hoeft je werkgever je salaris niet door te betalen tijdens langdurend zorgverlof. Ook heb je geen recht op een percentage van je salaris, tenzij je onder een cao valt waarin andere rechten staan over het zorgverlof. Ook al krijg je niet uitbetaald tijdens langdurend zorgverlof, blijf je wel je wettelijke vakantiedagen opbouwen in de verlofperiode.

Heb je te maken met een cao?

Dan kan het zijn dat er andere regels en afspraken gelden over het zorgverlof. Bijvoorbeeld dat je meer of juist minder verlofuren kan opnemen. Of dat je een ander bedrag krijgt uitbetaald. Kijk dus goed wat er staat in de cao, want die regels gelden in dat geval voor jou.

Zorgverlof melden bij je werkgever

Kortdurend zorgverlof moet je direct aangeven bij je werkgever op het moment dat je niet meer naar je werk kan. Bijvoorbeeld als je kind een arm heeft gebroken tijdens het spelen en je plotseling naar het ziekenhuis moet. Het zorgverlof gaat dan in op het moment dat je het meldt.

Langdurend zorgverlof moet je minstens 2 weken van tevoren aanvragen bij je werkgever. Je bent namelijk langer afwezig van je werk en dat kan voor je werkgever grotere gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Doe het volgende om zowel kortdurend als langdurend zorgverlof aan te vragen:

  • Doe de aanvraag schriftelijk. Geef daarbij aan hoe lang je denkt dat het verlof gaat duren en de reden waarom je het nodig hebt.
  • Wacht op een schriftelijke bevestiging van je werkgever. Heb je nog steeds geen bericht ontvangen voor het begin van je verlof? Dan gaat het verlof gewoon in zoals je hebt aangevraagd. Na het begin van het verlof mag je werkgever deze niet meer stopzetten.
  • Bewaar eventueel bewijs dat je het verlof nodig had, zoals een afspraakbevestiging van het ziekenhuis. Je werkgever kan hier achteraf om vragen.

Een conflict over je zorgverlof?

Helaas kan het gebeuren dat je werkgever je geen verlof wil geven of dat je het zorgverlof niet krijgt uitbetaald, terwijl jij daar misschien wel recht op hebt. Als jij en je baas het conflict niet zelf kunnen oplossen, kun je met onze rechtsbijstandverzekering en de aanvullende dekking Werk & Salaris terecht bij de rechtshulpverleners van Univé Rechtshulp.

Een gespecialiseerde jurist beoordeelt jouw rechtspositie en helpt je om het conflict op de best mogelijke manier op te lossen. Zo sta je er niet alleen voor en weet je dat een expert je helpt om jouw recht te halen.

Bekijk onze rechtsbijstandverzekering

Of verzeker je direct voor rechtshulp