Deze pagina is niet zo spannend. Net als onze Univé Zorg Geregeld.


Univé Zorg Geregeld is een zorgverzekering (natura) met een grote keuze in zorgaanbieders. U betaalt € 113,25 per maand bij een standaard eigen risico van € 385,-. U kunt deze basisverzekering uitbreiden met één van onze aanvullende pakketten: Goed, Beter of Best. En onze tandpakketten Tand Goed, Tand Best en Tand Beter. Zo verzekert u uw gezondheid precies op maat.

Bereken uw premie

Enkele voordelen van Univé Zorg Geregeld

  • 100% vergoeding gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Naar wens uit te breiden met de aanvullende pakketten Goed, Beter of Best.
  • Online declareren en gegevens inzien via Mijn Univé Zorg

Zorgaanbieders en vergoedingen

  • U kunt altijd naar uw eigen huisarts.
  • Spoedeisende hulp in alle ziekenhuizen in Nederland. 
  • 80% vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 
  • Ongeveer 98% van de apotheken is gecontracteerd.

Bekijk het vergoedingenoverzicht van Univé Zorg Geregeld.

Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht in elk ziekenhuis in Nederland en geldt 100% vergoeding. 

Uw keuze voor een zorgaanbieder met Univé Zorg Geregeld

Met de Univé Zorg Geregeld polis is uw zorg goed geregeld. Wij hebben afspraken gemaakt met veel zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en specialisten, maar ook voor verloskundigen. U bepaalt altijd zelf naar welke zorgaanbieder u toegaat. Maar wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van de zorgaanbieder die u kiest. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, krijgt u 80% van het marktconforme tarief vergoed. 

Aanvullende verzekeringen Univé Zorg Geregeld

Kiest u voor Univé Zorg Geregeld, dan kunt u uw basisverzekering uitbreiden met aanvullende zorgverzekeringen: Goed, Beter of Best en onze tandpakketten Tand Goed, Beter of Best.

Bereken uw premie

Meer weten over de zorgverzekering?