Ga naar inhoud

Kosten van je zorgverzekering

Voor je financiële overzicht is het prettig om inzicht te hebben in de kosten van je zorgverzekering. Natuurlijk let je op de premie die je gaat betalen als je een zorgverzekering afsluit, maar er vergeet niet welke (mogelijke) kosten er nog meer zijn. We zetten het voor je op een rij.

Kosten zorgverzekering berekenen

Premie van je zorgverzekering

De basisverzekering is verplicht in Nederland. Daarom moet iedereen boven de 18 jaar een premie betalen voor de zorgverzekering. Je kunt deze zorgverzekering kosten tot een minimum beperken door:

  • Alleen een basisverzekering af te sluiten
  • Premies van zorgverzekeringen te vergelijken
  • Je jaarpremie in één keer te betalen met korting
  • Een vrijwillig eigen risico te kiezen

De premie die je voor een basisverzekering betaalt is het minimale bedrag dat je aan een zorgverzekeraar betaalt. Hiermee verzeker je je voor zorg uit het basispakket, dat de overheid voor elk jaar vaststelt. Als je zorg uit dit basispakket gebruikt, betaal je meestal ook eigen risico.

De premies van zorgverzekeraars en de verschillende basisverzekeringen die ze aanbieden lopen behoorlijk uiteen. Om de zorgverzekering kosten per maand laag te houden, ben je misschien geneigd om de basisverzekering met de laagste premie te kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat tegenover een lage premie vaak een lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat. Dat hoeft niks extra’s te kosten zolang je gebruik maakt van gecontracteerde zorgverleners.

Deze optie komt bij steeds minder zorgverzekeraars voor, maar soms kun je er nog voor kiezen om je zorgpremie voor het hele jaar in één keer te betalen tegen een korting. Omdat je je zorgverzekering voor een heel kalenderjaar afsluit verandert dat niks aan je zorgverzekering kosten per maand.

Stel: je maandpremie is € 127,45. Per jaar is dat € 1.529,40 maar omdat je dat bedrag in één keer betaalt krijg je 1% korting op de jaarpremie. Dat komt neer op een eenmalige korting van € 15,30. Dat lijkt weinig, maar per maand is dat toch weer € 1,27 die je bespaart.

Een manier om de premie van je basisverzekering te verlagen is het afsluiten van een vrijwillig eigen risico. Dit is een bedrag van maximaal € 500 dat boven op je verplichte eigen risico van € 385 komt. Hoeveel korting je daarvoor krijgt op je premie verschilt per zorgverzekeraar.

Je zorgverzekering kosten dalen dan in eerste instantie, maar het heet niet voor niets ‘eigen risico’. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomt kunnen de kosten die je zelf betaalt oplopen tot € 835. Per maand komt dat neer op € 41,66 aan extra kosten, wat meer is dan de korting op je premie.

Eigen kosten zorgverzekering

Zodra je een zorgverzekering kiest, weet je dat je qua kosten minimaal de jaarpremie betaalt. Heb je het hele jaar geen zorg nodig? Dan blijft het daar ook bij. Maar kom je onverhoopt toch in het ziekenhuis terecht of krijg je medicijnen voorgeschreven, dan krijg je waarschijnlijk te maken met extra kosten zoals het eigen risico of een eigen bijdrage.

Je betaalt eigen risico voor zorg uit de basisverzekering als je 18 jaar of ouder bent. De enige uitzondering is een bezoek aan de huisarts, maar als die je bijvoorbeeld doorverwijst of bloedonderzoek laat doen betaal je daar wél eigen risico voor. Het verplichte eigen risico is € 385 dus dat komt per maand neer op maximaal € 32 extra kosten. Heb je daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesloten? Dan kan dit bedrag oplopen tot € 73,66 per maand bovenop je premie.

Voor bepaalde zorg die je vergoed krijgt uit de basisverzekering betaal je een eigen bijdrage. Hierbij kun je denken aan hulpmiddelen zoals gehoorapparaten maar ook aan een kunstgebit of kraamzorg. Dit is vaak een klein deel van de zorgkosten die je vergoed krijgt. De eigen bijdrage geldt ook voor sommige medicijnen en is per jaar maximaal € 250.

Voor sommige zorg geldt een maximale vergoeding. Bijvoorbeeld voor een pruik. Dat betekent dat je de kosten boven die maximale vergoeding zelf betaalt. Daaraan zit geen maximum, dus vraag als er sprake is van een maximale vergoeding altijd eerst een offerte zodat je weet wat je eigen kosten zijn.

Zorgkosten buiten je zorgverzekering

Met een aanvullende zorgverzekering krijg je ook bepaalde zorg vergoed die niet in het basispakket zit. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts of fysiotherapeut als je boven de 18 bent. Als je geen tandartsverzekering of aanvullende verzekering afsluit, betaal je misschien minder premie maar moet je alle zorgkosten buiten je basisverzekering zelf betalen.

Ga je bijvoorbeeld één of twee keer per jaar voor controle naar de tandarts? Dan zijn dat geen zorgverzekering kosten per maand, maar die kosten zou je niet maken met een tandartsverzekering. En als je een vulling krijgt lopen die kosten nog verder op. Houd dus ook rekening met onverwachte zorgkosten als je je afvraagt: hoeveel kost een zorgverzekering?