Ga naar inhoud

Fysiotherapie

Voor de vergoeding fysiotherapie uit de basisverzekering wordt er gekeken naar je leeftijd en klachten. Onder de 18 jaar krijg je altijd een aantal behandeling per jaar vergoed. Als je 18 jaar of ouder bent heb je alleen recht op de vergoeding fysiotherapie bij sommige (chronische) aandoeningen of als onderdeel van een revalidatie.

Fysiotherapie vergoeding basisverzekering

Kinderen krijgen altijd een aantal behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Ook zonder chronische aandoening. Volwassenen krijgen fysiotherapie bij bepaalde (chronische) aandoeningen vergoed, soms pas na een aantal behandelingen. Tenzij het gaat om een revalidatie.

Fysiotherapie tot 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 krijg je een maximaal aantal behandelingen per aandoening bij de fysiotherapeut vergoed. Bij sommige chronische aandoeningen krijg je onder de 18 alle behandelingen vergoed. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico.

Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan krijg je de vergoeding fysiotherapie uit de basisverzekering alleen bij bepaalde (chronische) aandoeningen of revalidatie. Bij een aantal aandoeningen krijg je een maximaal aantal behandelingen per jaar vergoed vanaf de eerste behandeling. Bij sommige chronische aandoeningen krijg je de fysiotherapie vergoeding vanaf een aantal behandelingen.

Als fysiotherapie onderdeel is van je revalidatie krijg je dat vergoed vanuit de basisverzekering. Voor revalideren geldt een aparte vergoeding. Hierop heb je recht bij een handicap of na een operatie, na verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Je wordt dan behandeld door een team van medisch specialisten die verbonden zijn aan een ziekenhuis of revalidatie-instelling. 

Bij een aantal aandoeningen krijg je de vergoeding fysiotherapie vanaf de eerste behandeling:

Urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie heb je eenmalig recht op een maximaal aantal behandelingen bij de bekkenfysiotherapeut.

Etalagebenen

Als er sprake is van etalagebenen (claudio intermittens) krijg je oefentherapie (looptraining) vergoed tot een aantal behandelingen binnen maximaal 12 maanden.

Artrose

Bij artrose van het knie- of heupgewricht krijg je maximaal 12 behandelingen oefentherapie vergoed in maximaal 12 maanden. Onder toezicht van de fysio- of oefentherapeut.

COPD

Vanaf GOLD klasse II krijg je een aantal behandelingen oefentherapie vergoed. Het aantal is afhankelijk van hoe ernstig de klachten zijn.

Bij bepaalde chronische aandoeningen krijg je fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Tenzij je jonger bent dan 18 jaar, dan krijg je alle behandelingen vergoed. Er is een lijst met chronische aandoeningen die vallen onder de fysiotherapie vergoeding uit de basisverzekering.

Lijst met chronische aandoeningen

Eerste 20 behandelingen chronische aandoeningen

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen krijg je vanaf 18 jaar pas na 20 behandelingen vergoed. Wil je de die behandelingen ook vergoed krijgen? Dat kan vaak vanuit de aanvullende verzekering.

Verklaring diagnose chronische aandoening

Voor de vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening heb je een verklaring nodig van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS).

Onder de fysiotherapie vergoeding uit de basisverzekering vallen verschillende vormen van fysiotherapie. Afhankelijk van je klachten en/of aandoening kun je terecht bij de:

  • Fysiotherapeut
  • Heilgymnast-masseur
  • Manueel therapeut
  • Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
  • Oedeem(fysio)therapeut
  • Huidtherapeut

Vanaf 18 jaar betaal je eigen risico voor fysiotherapie uit de basisverzekering. Hoeveel eigen risico je betaalt, hangt ervan af of je al eigen risico hebt verbruikt én of je een vrijwillig eigen risico hebt afgesloten. Het verplichte eigen risico is € 385 per jaar maar kan oplopen tot € 885 als je het maximale vrijwillig eigen risico van € 500 hebt afgesloten.

Voor een volledige fysiotherapie vergoeding vanuit de basisverzekering, is het vaak belangrijk dat je naar een gecontracteerde therapeut gaat. Anders krijg je misschien minder vergoed.

Vergoeding fysiotherapie aanvullende verzekering

Krijg je geen fysiotherapie vergoeding uit de basisverzekering? Of wil je meer behandelingen vergoed krijgen? Dan kun je vaak gebruik maken van een aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen je vergoed kunt krijgen verschilt per zorgverzekeraar en het aanvullende pakket. Meestal is er ook een extra vergoeding voor de eerste 20 behandelingen bij chronische aandoeningen.

Veelgestelde vragen fysiotherapie vergoeding