Ga naar inhoud

Eigen bijdrage van de zorgverzekering

De eigen bijdrage van je zorgverzekering is het deel van de zorgkosten dat je soms zelf betaalt. Dit geldt voor bepaalde zorg en kan een vast bedrag of percentage van de kosten zijn. Omdat de eigen bijdrage iets anders is dan het eigen risico, moet je die soms allebei (tegelijk) betalen.

Zorg met een eigen bijdrage

Voor sommige zorg die je zorgverzekering vergoedt, betaal je een eigen bijdrage. Dit kunnen vergoedingen uit de basisverzekering en aanvullende verzekering zijn. De eigen bijdrage van je zorgverzekering geldt ook voor kinderen. De overheid bepaalt voor welke zorg je een eigen bijdrage betaalt en hoe hoog die bijdrage is.

Soort zorgEigen bijdrage 2024
HoortoestellenVanaf 18 jaar: 25% van de kosten
Schoenen (orthopedisch of allergeenvrij)
 • Tot 16 jaar: € 65 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 130 per paar
Medische contactlenzen
 • € 122 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 61 per lens
 • Als maar één oog moet worden gecorrigeerd is uw eigen bijdrage € 61 per jaar
BrillenglazenTot 18 jaar met medische reden. € 61 per brillenglas, met een maximum van € 122 per kalenderjaar
Kunstgebitten en klikgebitten
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van uw gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor het plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van uw gebitsprothese
Ziekenvervoer en logeerkosten
 • € 118 per kalenderjaar
 • € 0,38 vergoeding per kilometer
 • Maximale vergoeding van € 89 per nacht voor logeerkosten bij minimaal 3 aaneengesloten behandeldagen (i.p.v. vergoeding voor vervoerskosten)
Kraamzorg€ 5,10 per uur
Bepaalde medicijnenVoor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.

Maximale vergoeding

Voor zorg zonder eigen bijdrage, betaal je soms ook een deel zelf. Er geldt dan een maximale vergoeding. Zijn de zorgkosten hoger dan die maximale vergoeding? Dan betaal je het verschil zelf. In het vergoedingenoverzicht van je zorgverzekering kun je zien of er een maximale vergoeding is.

Een voorbeeld van een maximale vergoeding is die van pruiken. In 2024 krijg je maximaal € 465 vergoed voor een pruik. Kost jouw pruik € 500? Dan betaal je € 35 zelf. 

Eigen bijdrage zorgverzekering

De eigen bijdrage zorgverzekering is niet hetzelfde als de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (WLz) of Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo). Dat is zorg die niet door je zorgverzekeraar, maar door de overheid wordt vergoed. Dat kan ook vanuit een persoonsgeboden budget (PGB) zijn.

Het CAK bepaalt de hoogte van je eigen bijdrage voor de WLz of WMo. Ontvang je de zorg thuis? Dan betaal je een lage eigen bijdrage. Voor zorg in een instelling betaal je een hoge eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je deze eigen bijdrage zelf berekenen.

Betalen van eigen bijdrage

Op welke manier je je eigen bijdrage betaalt, hangt af van hoe je zorgkosten vergoed worden. Stuurt je zorgverlener de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar? Dan ontvang je later een rekening van je zorgverzekeraar met de kosten van je eigen bijdrage. Dit is bijna altijd het geval als je zorg bij een gecontracteerde zorgverlener vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en/of krijg je een vergoeding vanuit je aanvullende verzekering? Dan moet je de rekening vaak eerst zelf betalen. Daarna declareer je de zorgkosten bij je zorgverzekering, die de eigen bijdrage verrekent met je vergoeding. Je krijgt dan dus de rekening min de eigen bijdrage uitbetaald.

Let op: moet je naast eigen bijdrage ook eigen risico betalen voor de zorgkosten? Dan wordt het (vrijwillig) eigen risico dat je nog niet verbruikt hebt ook verrekend door je zorgverzekeraar.

Vergoeding eigen bijdrage zorgverzekering

Soms krijg je (een deel van) de eigen bijdrage van je zorgverzekering vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld bij de vergoedingen kraamzorg en kunstgebit. Ook kosten boven de maximale vergoeding vanuit de basisverzekering, krijg je soms vergoed. Bijvoorbeeld bij een bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak).