Ga naar inhoud

Eigen bijdrage zorgverzekering

Voor sommige zorg, medicijnen of hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage voor ziektekosten. Dit geldt voor bepaalde zorg uit de basisverzekering én aanvullende verzekering. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Én hoe hoog de bijdrage is.

Wat is een eigen bijdrage?

De eigen bijdrage voor de zorgverzekering:

 • Geldt voor iedereen, ook voor kinderen
 • Geldt voor specifieke zorg
 • Kan in de vorm van een percentage of een vast bedrag zijn
 • Krijgt u soms vergoed met een aanvullende verzekering

U betaalt een eigen bijdrage voor:

Soort zorgEigen bijdrage 2024
HoortoestellenVanaf 18 jaar: 25% van de kosten
Schoenen (orthopedisch of allergeenvrij)
 • Tot 16 jaar: € 65 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 130 per paar
Medische contactlenzen
 • € 122 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 61 per lens
 • Als maar één oog moet worden gecorrigeerd is uw eigen bijdrage € 61 per jaar
BrillenglazenTot 18 jaar met medische reden. € 61 per brillenglas, met een maximum van € 122 per kalenderjaar
Kunstgebitten en klikgebitten
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van uw gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor het plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van uw gebitsprothese
Ziekenvervoer en logeerkosten
 • € 118 per kalenderjaar
 • € 0,38 vergoeding per kilometer
 • Maximale vergoeding van € 89 per nacht voor logeerkosten bij minimaal 3 aaneengesloten behandeldagen (i.p.v. vergoeding voor vervoerskosten)
Kraamzorg€ 5,10 per uur
Bepaalde medicijnenVoor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.

Maximale vergoeding

Soms is een maximale vergoeding van toepassing. Dit betekent dat de kosten boven dit maximale bedrag voor eigen rekening zijn.
Voorbeeld: U krijgt in 2024 maximaal € 465 voor een pruik vergoed. Bekijk ons vergoedingenoverzicht of er een maximale vergoeding geldt.

Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg

Krijgt u zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz) of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo)? Dan geldt hier ook een eigen bijdrage voor uw ziektekosten.

Zo betaalt u uw eigen bijdrage

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan krijgt u de eigen bijdrage voor de zorgverzekering niet vergoed. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Een eigen bijdrage brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan soms tot maximaal 90 dagen duren.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de zorgverzekering is iets anders dan het eigen risico.

Eigen risicoEigen bijdrage
Vast bedrag per jaarBedrag hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft
Vrijwillig op te hogenSoms vergoed via een aanvullende verzekering
Voor iedereen vanaf 18 jaarVoor alle leeftijden
Geldt voor meeste zorg uit de basisverzekeringGeldt voor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage voor ziektekosten én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage bij een kunstgebit

Jeroen Jansen heeft een volledig kunstgebit gekregen. De kosten zijn € 1.200.

Voor een nieuw kunstgebit geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat Jeroen € 300 zelf moet betalen. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 over.

Het verplicht eigen risico in 2024 is € 385. In totaal betaalt Jeroen zelf € 685 (€ 300 eigen bijdrage en € 385 eigen risico). De zorgverzekeraar van Jeroen betaalt de overige € 515 aan zorgkosten. De rest van het jaar hoeft Jeroen geen verplicht eigen risico meer te betalen.

Bereken uw zorgpremie