Ga naar inhoud
zwangere buik met een ipad ervoor
zwangere buik met een ipad ervoor

Je zorgverzekering bij zwangerschap

Je zorgverzekering is van grote waarde als je zwanger bent of wilt worden. Zo heb je recht op vergoedingen uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Dat geldt voor zorg voor of tijdens je zwangerschap en rondom de bevalling.

Zorgverzekering zwangerschap

Bij een zwangerschap komt veel kijken. Zo kan het zijn dat je al een tijd zwanger probeert te worden, maar dat het niet lukt en je hulp gaat zoeken. Of het gaat allemaal juist heel snel en vraag je je af met welke zorg je te maken gaat krijgen? Zwanger zijn leidt tot vragen als: wat krijg ik vergoed vanuit mijn zorgverzekering en hoe zit het met eigen risico bij zwangerschap? Univé helpt je op weg!

Ik wil zwanger worden

Een zwangerschap is niet vanzelfsprekend. Tussen het moment van de kinderwens en de vervulling daarvan kan veel tijd zitten en soms komt het er verdrietig genoeg helemaal niet van. Dit is een emotioneel proces, waarbij je gelukkig hulp kunt krijgen in de vorm van zorg en de vergoeding van de kosten. Met je zorgverzekering zwanger proberen te worden geeft dus een gerust gevoel.

Soms heb je voorafgaand aan een zwangerschap behoefte aan uitleg of advies. Vanwege je medische voorgeschiedenis, gezondheidsproblemen, medicatiegebruik of aandoeningen die in de familie voorkomen. Hiervoor kun je gebruik maken van kinderwensconsult (preconceptiezorg): de voorlichting en maatregelen in verband met de gezondheid van moeder en kind rondom de verwekking. Met als doel een gezonde zwangerschap en de geboorte van een gezond kind. Voor een kinderwensconsult kun je terecht bij je huisarts, medisch specialist of verloskundige.

De huisarts kan je doorverwijzen naar het ziekenhuis voor een oriënterend fertiliteitsonderzoek uitgevoerd (OFO). Dit valt onder medisch specialistische zorg, wat je vergoed krijgt uit de basisverzekering. Voorwaarde is wel dat je als vrouw niet ouder bent dan 43 jaar. Voor een volledige vergoeding is het ook van belang dat de huisarts je doorverwijst naar een door ons gecontracteerd ziekenhuis. Heb je Univé Zorg Vrij? Dan krijg je vruchtbaarheidsonderzoek in niet-gecontracteerde ziekenhuis ook altijd volledig vergoed.

Het OFO is een basisonderzoek dat stoornissen opspoort die een zwangerschap in de weg kunnen staan. Wordt er een oorzaak gevonden? Dan kan een operatie of vruchtbaarheidsbehandeling misschien helpen. Als er geen duidelijke oorzaak is, maakt de arts een inschatting van hoe groot de kans is dat er een spontane zwangerschap ontstaat en geeft die advies.

De medisch specialist verwijst je door voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Welke behandeling dat is hangt af van verschillende factoren. Vanuit de basisverzekering krijg je operaties en behandelingen die de vruchtbaarheid verbeteren volledig vergoed bij een door ons gecontracteerde zorgverlener.

 Voorbeelden zijn:

  • Intra uteriene inseminatie (IUI)
  • In vitro fertilisatie (ivf)
  • Kunstmatige inseminatie donorsperma (KID)

Ik ben zwanger

Vanaf de positieve zwangerschapstest tot aan de bevalling maak je veel gebruik van zorg. Dat begint bij het uitkiezen van een verloskundige. Die begeleidt je tijdens de hele zwangerschap en wijst je op andere zaken waar je om moet denken zoals het regelen van de kraamzorg.

Zwangerschap melden aan je zorgverzekeraar? Dat is niet nodig. Natuurlijk kun je altijd contact opnemen om vragen te stellen over de vergoedingen van zorgkosten rondom je zwangerschap.

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je een afspraak maken met de verloskundige. Meestal wordt de eerste afspraak tussen de achtste en tiende week van je zwangerschap gepland. De verloskundige telt vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Afspraken en controles bij een gecontracteerde verloskundige worden volledig vergoed uit je basisverzekering.

Het regelen van kraamzorg moet je ver van tevoren regelen. Het advies is om je uiterlijk in de derde maand van je zwangerschap in te schrijven bij een kraamzorgorganisatie. Die kan in de planning dan alvast rekening houden met jouw bevalling en je kraamzorg garanderen. De kraamhulp krijg je vergoed uit het basispakket maar je betaalt wel een eigen bijdrage per uur, tenzij je dat bedrag uit de aanvullende verzekering vergoed krijgt.

Tijdens je zwangerschap vraag je het kraampakket aan. Hierin zitten medische artikelen die nodig zijn bij een bevalling en de eerste dagen daarna. Het kraampakket krijg je niet vergoed vanuit het basispakket maar wordt soms vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering.

Tijdens je zwangerschap moet je soms ook naar het ziekenhuis. Dat geldt in ieder geval voor de 20-wekenecho, officieel het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit is een medisch onderzoek waarbij wordt gekeken naar de gezondheid en ontwikkeling van je baby. Deze echo zit in het basispakket. Dat geldt ook voor extra echo’s op medische indicatie.

Aanvullende onderzoeken in het ziekenhuis, zoals de vlokkentest, vruchtwaterpunctie of de NIPT worden alleen vergoed door je zorgverzekering bij medische indicatie. Dat betekent dat je wordt doorverwezen omdat er bijvoorbeeld een verhoogd risico is op één van die aandoeningen.

Let op: sinds 1 april 2023 wordt de NIPT zonder medische indicatie kosteloos aangeboden als onderdeel van het bevolkingsonderzoek.

Tijdens je zwangerschap kan het prettig zijn om extra begeleiding te krijgen. Of om je voor te bereiden op de bevalling. In de aanvullende verzekering zijn verschillende soorten zwangerschapscursussen opgenomen.

Ik ga bevallen

De bevalling is een spannende gebeurtenis. Het liefst regel je zoveel mogelijk ruim op tijd, zodat je je tijdens de bevalling geen extra zorgen hoeft te maken. Ook na de bevalling heb je soms nog zorg nodig. Bijvoorbeeld als je langer in het ziekenhuis blijft of hulp nodig hebt bij borstvoeding.

Wil je een thuisbevalling? Dan krijg je verloskundige zorg en dat zit in je basispakket. Let er voor de volledige vergoeding wel weer op dat je een gecontracteerde verloskundigenpraktijk kiest. Mocht je onverhoopt om medische redenen toch naar het ziekenhuis moeten, dan krijg je die zorgkosten ook volledig vergoed maar betaal je wel eigen risico als je met de ambulance moet.

Het kraampakket bevat de belangrijkste benodigdheden voor de bevalling. Maar er zijn nog meer hulpmiddelen waarmee de verloskundige of kraamhulp je beter kan verzorgen. Denk hierbij aan bedverhogers (klossen), een douchekruk en ruggensteun voor in bed. De hulpmiddelen bestel je rond de 32e week van je zwangerschap, zodat je ze uiterlijk de 36e week in huis hebt voor het geval dat je vroegtijdig bevalt. Sommige hulpmiddelen kun je ook huren via een thuiszorgwinkel.

Bevallen in een geboortecentrum wordt ook wel gezien als een middenweg tussen thuis bevallen of in het ziekenhuis. Je bevalt namelijk in een huiselijk omgeving, met een ziekenhuis in de buurt. Met een medische reden krijg je een bevalling in het geboortecentrum vergoed. Als er geen medische reden is, maar je toch graag wilt bevallen in een geboortecentrum dan betaal je een eigen bijdrage.

Moet je in het ziekenhuis bevallen vanwege medische redenen? Dan krijg je zorgkosten volledig vergoed uit de basisverzekering en betaal je ook geen eigen risico. Zonder medische indicatie krijg je een maximumbedrag vergoed en betaal je de rest van de rekening zelf, tenzij je een vergoeding krijgt uit een aanvullende verzekering.

Je hebt kraamzorg al ver van tevoren geregeld, maar hoeveel kraamzorg je nodig hebt wordt pas duidelijk na je bevalling. De kraamzorgorganisatie stelt vast hoeveel uur je nodig hebt. Het kan zijn dat je tijdens de eerste dagen na je bevalling nog niet de kraamzorg krijgt die je nodig hebt. Bijvoorbeeld vanwege medische problemen. Vanuit de aanvullende zorgverzekering kun je soms extra uren kraamzorg vergoed krijgen.

Meld je kind zo snel mogelijk na de geboorte aan bij je zorgverzekering. Dat kan makkelijk online via Mijn Univé Zorg. Doe dit in ieder geval binnen 4 maanden na de geboorte van je kind. Voor het aanmelden heb je het BSN-nummer van je kind nodig. Je zoon of dochter is vervolgens tot de 18e verjaardag gratis meeverzekerd. 

Beste zorgverzekering bij zwangerschap

Je krijgt met je zorgverzekering als je zwanger bent de noodzakelijke zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Die vergoeding is bij iedere zorgverzekering hetzelfde, maar met name op het gebied van gecontracteerde zorg kan de hoogte van de vergoeding verschillen. 

De beste zorgverzekering bij zwangerschap voor jou is misschien afhankelijk van of de verloskundigenpraktijk van jouw keuze gecontracteerd is. Zodat je niet een deel van de zorgkosten zelf betaalt. Of je kiest voor een combinatiepolis, waarmee je bij de meeste zorgverleners die voldoen aan de voorwaarden de volledige vergoeding krijgt.

Je kunt ook een aanvullende zorgverzekering bij je zwangerschap afsluiten. Bijvoorbeeld voor de vergoeding van een zwangerschapscursus of als de eigen bijdrage voor de bevalling in het ziekenhuis vergoed wilt krijgen. Zwanger en je verzekering aanpassen? Dat kan met ingang van het nieuwe jaar.