Ga naar inhoud

Kraamzorg kosten en vergoeding

De eigen bijdrage kraamzorg is het enige dat je zelf moet betalen. Kraamzorg wordt namelijk volledig vergoed vanuit de basisverzekering, maar een deel van de kosten draag je zelf bij. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per locatie waar je de kraamzorg ontvangt: in het ziekenhuis, geboorte- of kraamhotel of thuis. Verblijf je in het ziekenhuis met een medische indicatie? Dan betaal je geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage kraamzorg

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt voor kraamzorg hangt af van het aantal uren dat je kraamzorg krijgt en op welke locatie. Vanuit de basisverzekering krijg je minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg vergoed. Deze uren worden verdeeld over 10 dagen die ingaan op de dag van de geboorte. Je bespreekt vooraf met je kraambureau hoeveel uren je toegewezen krijgt en direct na de bevalling wordt het aantal uren definitief bepaald. 

Voor de eigen bijdrage kraamzorg thuis betaal je een vast bedrag per uur, terwijl je in een kraam- of geboortehotel (zonder medische indicatie) een bedrag per dag betaalt voor zowel moeder als kind. Dat geldt ook voor verblijf in het geboortecentrum van een ziekenhuis als je geen medische indicatie hebt, maar vaak verblijf je daar maar kort en begint de kraamzorg thuis. 

Let op: verblijf je langer in het ziekenhuis omdat dat medisch noodzakelijk is? Dan betaal je geen eigen bijdrage, maar wordt er wel 8 uur kraamzorg per dag afgetrokken van het totaal aantal kraamzorguren dat je met het kraambureau hebt afgesproken. 

Vergoeding kraamzorg

De eigen bijdrage voor kraamzorg is het deel dat je zelf betaalt naast de vergoeding uit je basisverzekering. Aan die vergoeding zit een maximum. Voor kraamzorg thuis is dat 10 dagen lang, 8 uur per dag met ingang van de geboortedag. Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortehotel zonder medische indicatie kent ook een maximale vergoeding. Alles boven dat bedrag betaal je zelf.

Het is mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten waarmee je de eigen bijdrage voor kraamzorg en/of extra kraamhulp na medische problemen (deels) vergoed krijgt. Bij Univé kan dat met (Collectief) Aanvullend Beter en (Collectief) Aanvullend Best. 

Kraamzorg aanvragen

Kraamzorg aanvragen doe je het liefst voor de 16e week van je zwangerschap. Dan wordt er in de planning alvast rekening gehouden met je bevalling. De intake vindt meestal plaats als je zo'n 30 weken zwanger bent. Dan bespreek je hoeveel uren kraamzorg je naar verwachting nodig hebt. Natuurlijk weet je het definitieve aantal uren pas na bevalling.

Meer over kraamzorg aanvragen