Documenten bij de zorgverzekering 2020

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2019. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Zorgdocumenten van 2019

Heeft u nog declaraties van 2019 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2019

Wijzigingen 2020

 1. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2020
 2. Premiebijlage Zorg Select polis 2020
 3. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2020
 4. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact en Compleet
 5. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compleet
 6. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij alleen basis
 7. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij met Aanvullend Goed Beter Best
 8. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij met Aanvullend Goed Beter Best (van collectief naar individueel)
 9. Wijzigingsoverzicht Select alleen basis
 10. Wijzigingsoverzicht Select met Aanvullend Goed Beter Best
 11. Wijzigingsoverzicht Select met modules
 12. Wijzigingsoverzicht Thuiszorg alleen basis
 13. Wijzigingsoverzicht Thuiszorg met Collectief Aanvullend Goed Beter Best

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders aanvullende verzekeringen
 3. Vergoedingenoverzicht 2020 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + aanvullende en tandverzekeringen
 4. Vergoedingenoverzicht 2020 Zorg Select polis + aanvullende en tandverzekeringen
 5. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 6. Vergoedingoverzicht 2020 Univé GemeentePakket
 7. Vergoedingoverzicht 2020 Univé GemeentePakket Compleet

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2020
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2020
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2020
 4. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2020
 5. Bericht van wijziging Univé Gemeentepakket
 6. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 7. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg 2020
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2020
 3. Reglement hulpmiddelen 2020
 4. Reglement persoonsgebonden budget 2020
 5. Voorwaarden aanvullende verzekering Collectief GoedBeterBest en Tand GBB 2020
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GBB 2020
 7. Voorwaarden aanvullende verzekering Tand, Fysio en Buitenland 2020
 8. Voorwaarden GemeentePakket 2020
 9. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2020
 10. Voorwaarden Zorg Select polis 2020
 11. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2020

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering bijlage 1
 3. Besluit zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 4. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 5. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 6. Overzicht leveranciers diabeteszorg
 7. Overzicht nagenoeg gelijke naturapolissen met beperkte vergoeding
 8. Overzicht nagenoeg gelijke naturapolissen met ruime vergoeding
 9. Overzicht nagenoeg gelijke polissen restitutie
 10. Regeling zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 11. Zorg - medicijnen op maat
 12. Zorg - vragenformulier ongeval
 13. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 14. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Documenten uit voorgaande jaren