Documenten bij de zorgverzekering 2021

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2021. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Wijzigingen 2021

 1. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Geregeld en Vrij polis
 2. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Geregeld Polis Gemeentepakket
 3. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Select Polis

Premies 2021

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2020-2021
 2. Premie 2021 Univé Thuiszorg polis
 3. Premie 2021 Univé Zorg Geregeld en Vrij polis
 4. Premie 2021 Univé Zorg Select polis
 5. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2021
 6. Premiebijlage Zorg Select polis 2021
 7. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2021

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders aanvullende verzekeringen
 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders buitenland
 4. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Group Home Care / Thuiszorg) 2021
 5. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2021
 6. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2021
 7. Vergoedingenoverzicht 2021 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + aanvullende en tandverzekeringen
 8. Vergoedingenoverzicht 2021 Zorg Select polis + aanvullende en tandverzekeringen
 9. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 10. Vergoedingoverzicht 2021 Univé GemeentePakket
 11. Vergoedingoverzicht 2021 Univé GemeentePakket Compleet

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2021 + collectief
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering Thuiszorg 2021
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2021
 4. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2021
 5. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2021
 6. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2021
 7. Declaratieformulier fertiliteitsbehandeling in het buitenland
 8. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 9. Wijzigingsformulier Univé Gemeentepakket
 10. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Addendum op de verzekeringsvoorwaarden 2021 – Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
 2. Reglement farmaceutische zorg 2021
 3. Reglement gezichtshulpmiddelen 2021
 4. Reglement hulpmiddelen 2021
 5. Reglement persoonsgebonden budget 2021
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering Collectief GoedBeterBest en Tand GBB 2021
 7. Voorwaarden aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GBB 2021
 8. Voorwaarden aanvullende verzekering Tand, Fysio en Buitenland 2021
 9. Voorwaarden GemeentePakket 2021
 10. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2021
 11. Voorwaarden Zorg Select polis 2021
 12. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2021

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering bijlage 1
 3. Besluit zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 4. Clausuleblad terrorismedekking
 5. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 6. Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
 7. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 8. Overzicht leveranciers diabeteszorg
 9. Preventie diabetische voetulcera
 10. Regeling zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 11. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland
 12. Zorg - medicijnen op maat
 13. Zorg - vragenformulier ongeval
 14. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 15. Zorgstandaard Obesitas
 16. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Overzicht nagenoeg gelijke polissen

Zorgdocumenten van 2020

Heeft u nog declaraties van 2020 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2020. Hieronder vindt u ook de documenten uit eerdere jaren: