Documenten bij de zorgverzekering

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2018. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Zorgdocumenten van 2017

Heeft u nog declaraties van 2017 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2017.  

 

Wijzigingen 2018

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2017-2019
 2. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2018
 3. Premiebijlage Zorg Select polis 2018
 4. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2018
 5. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet
 6. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet dekkingsafwijking
 7. Wijzigingsoverzicht Geregeld Collectief 1000 fysio
 8. Wijzigingsoverzicht Geregeld Ledencollectief
 9. Wijzigingsoverzicht Geregeld Thuiszorg 1000 fysio Lidmaatschap
 10. Wijzigingsoverzicht Select
 11. Wijzigingsoverzicht Vrij Collectief 1000 fysio
 12. Wijzigingsoverzicht Vrij Ledencollectief
 13. Wijzigingsoverzicht Vrij Thuiszorg 1000 fysio Lidmaatschap

Brochures

Vergoedingen

 1. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Group Home Care / Thuiszorg) 2018
 2. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2018
 3. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2018
 4. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 5. Vergoedingoverzicht 2018 Univé GemeentePakket
 6. Vergoedingoverzicht 2018 Univé GemeentePakket Compleet
 7. Vergoedingoverzicht 2018 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + (collectief) aanvullende-, tand- en totaalpakketten
 8. Vergoedingoverzicht 2018 Zorg Select polis + fysio, buitenland, alternatief, aanvullend- en tandpakketten

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2018
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2018
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2018
 4. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2018
 5. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2017
 6. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2018
 7. Bericht van wijziging Univé Gemeentepakket
 8. Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
 9. Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer 2018
 10. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 11. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg (geldig vanaf 1 januari 2018)
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2018
 3. Reglement hulpmiddelen 2018
 4. Reglement persoonsgebonden budget 2018
 5. Voorwaarden (collectief) aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GoedBeterBest 2018
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering Fysio, Buitenland, Tand en Alternatief 2018
 7. Voorwaarden aanvullende verzekering Jong, Gezin en Vitaal pakketten 2018
 8. Voorwaarden GemeentePakket 2018
 9. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2018
 10. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2018
 11. Voorwaarden Zorg Select polis 2018
 12. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2018

Verzekeringskaarten

  Zorgverzekeringskaart Zorg Geregeld polis

  Zorgverzekeringskaart Zorg Select polis

  Zorgverzekeringskaart Zorg Vrij polis

  Zorgverzekeringskaart Aanvullend Goed

  Zorgverzekeringskaart Aanvullend Beter

  Zorgverzekeringskaart Aanvullend Best

  Zorgverzekeringskaart Tand Goed

  Zorgverzekeringskaart Tand Beter

  Zorgverzekeringskaart Tand Best

  Zorgverzekeringskaart Tand Ongevallen

  Zorgverzekeringskaart Modules

  Zorgverzekeringskaart Jong Pakket

  Zorgverzekeringskaart Gezin Pakket

  Zorgverzekeringskaart Vitaal Pakket

  Zorgverzekeringskaart GemeentePakket Compact

  Zorgverzekeringskaart GemeentePakket Compleet

  Overzicht nagenoeg gelijke polissen restitutie

  Overzicht nagenoeg gelijke naturapolissen met beperkte vergoeding 

  Overzicht nagenoeg gelijke naturapolissen met ruime vergoeding

Overige zorgdocumenten

 1. Besluit zorgverzekering (geldend vanaf 06-10-2016)
 2. Besluit zorgverzekering, bijlage 1 (geldend vanaf 01-01-2017)
 3. Dynamisch overzicht GGZ
 4. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 5. Overzicht leveranciers diabeteszorg 2018
 6. Verklaring dieetpreparaten
 7. Zorg - brief Limitatieve lijst machtigingen
 8. Zorg - clausuleblad terrorismedekking NHT
 9. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
 10. Zorg - indicatieprotocol kraamzorg
 11. Zorg - protocol afwikkeling claims
 12. Zorg - vragenformulier ongeval
 13. Zorg - vragenformulier ongeval
 14. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 15. Zorg medicijnen op maat
 16. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Documenten uit voorgaande jaren

Zorgdocumenten 2017
Zorgdocumenten 2016

Zorgdocumenten 2015