Documenten bij de zorgverzekering 2022

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2022. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Wijzigingen 2022

 1. Wijzigingsoverzicht Thuiszorg en vereniging Aanvullend Goed Beter Best
 2. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Geregeld en Vrij polis
 3. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Geregeld Polis Gemeentepakket
 4. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Select Polis en Aanvullend Goed Beter Best
 5. Wijzigingsoverzicht Univé Zorg Select Polis en modules

Premies 2022

 1. Premie 2022 Univé Thuiszorg en vereniging polis
 2. Premie 2022 Univé Zorg Geregeld en Vrij polis
 3. Premie 2022 Univé Zorg Select polis
 4. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2022
 5. Premiebijlage Zorg Select polis 2022
 6. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2022

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders buitenland
 3. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Group Home Care / Thuiszorg) 2022
 4. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2022
 5. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2022
 6. Vergoedingenoverzicht 2022 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + aanvullende en tandverzekeringen
 7. Vergoedingenoverzicht 2022 Zorg Select polis + aanvullende en tandverzekeringen
 8. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg en vereniging
 9. Vergoedingoverzicht 2022 Univé GemeentePakket
 10. Vergoedingoverzicht 2022 Univé GemeentePakket Compleet

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2022 + collectief
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering Thuiszorg 2022
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2022
 4. Aanvraagformulier Medisch specialistische zorg in het buitenland
 5. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2022
 6. Machtigingsformulier naastenverstrekking

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg 2022
 2. Reglement hulpmiddelen 2022
 3. Reglement persoonsgebonden budget 2022
 4. Voorwaarden aanvullende verzekering Collectief GoedBeterBest en Tand GBB 2022
 5. Voorwaarden aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GBB 2022
 6. Voorwaarden GemeentePakket 2022
 7. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2022
 8. Voorwaarden Zorg Select polis 2022
 9. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2022

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering bijlage 1
 3. Besluit zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 4. Clausuleblad terrorismedekking
 5. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 6. Informatiebrief fertiliteit in het buitenland
 7. Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
 8. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 9. Overzicht leveranciers diabeteszorg
 10. Preventie diabetische voetulcera
 11. Regeling zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 12. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland
 13. Zorg - medicijnen op maat
 14. Zorg - vragenformulier ongeval
 15. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 16. Zorgstandaard Obesitas
 17. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Overzicht nagenoeg gelijke polissen

Zorgdocumenten van 2021

Heeft u nog declaraties van 2020 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2021. Hieronder vindt u ook de documenten uit eerdere jaren: