Documenten bij de zorgverzekering 2019

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2019. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Zorgdocumenten van 2018

Heeft u nog declaraties van 2018 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2018
 

Wijzigingen 2019

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2018-2019
 2. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2019
 3. Premiebijlage Zorg Select polis 2019
 4. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2019
 5. Premietabel Zorg Geregeld en Vrij polis 2019
 6. Premietabel Zorg Select polis 2019
 7. Premietabel Zorg Thuiszorg polis 2019
 8. Verschillijst met gewijzigde vergoedingen doorgeleverde apotheekbereidingen 2019
 9. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet
 10. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Collectief
 11. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Collectief Thuiszorg
 12. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Ledencollectief
 13. Wijzigingsoverzicht Zorg Select polis
 14. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Collectief
 15. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Collectief Thuiszorg
 16. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Ledencollectief

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Group Home Care / Thuiszorg) 2019
 3. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2019
 4. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2019
 5. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 6. Vergoedingoverzicht 2019 Univé GemeentePakket
 7. Vergoedingoverzicht 2019 Univé GemeentePakket Compleet
 8. Vergoedingoverzicht 2019 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + (collectief) aanvullende-, tand- en totaalpakketten
 9. Vergoedingoverzicht 2019 Zorg Select polis + fysio, buitenland, alternatief, aanvullend- en tandpakketten

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2019
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2019
 3. Aanvraagformulier wijkverpleging
 4. Aanvraagformulier wijkverpleging (digitaal invulbaar)
 5. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2019
 6. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2019
 7. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2019
 8. Declaratieformulier vervoerskosten
 9. Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
 10. Declaratieformulier zorgkosten in Nederland
 11. Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer 2019
 12. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 13. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg 2019
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2019
 3. Reglement hulpmiddelen 2019
 4. Voorwaarden (collectief) aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GoedBeterBest 2019
 5. Voorwaarden aanvullende verzekering Fysio, Buitenland, Tand en Alternatief 2019
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering Jong, Gezin en Vitaal pakketten 2019
 7. Voorwaarden GemeentePakket 2019
 8. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2019
 9. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2019
 10. Voorwaarden Zorg Select polis 2019
 11. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2019

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering (geldend vanaf 06-10-2016)
 3. Besluit zorgverzekering, bijlage 1 (geldend vanaf 01-01-2017)
 4. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 5. Lijst Therapieën GGZ geldig vanaf 1 januari 2018
 6. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 7. Overzicht (nagenoeg) gelijke naturapolissen 2019 – Coöperatie VGZ
 8. Overzicht (nagenoeg) gelijke naturapolissen met beperkte vergoeding 2019 – Coöperatie VGZ
 9. Overzicht (nagenoeg) gelijke restitutiepolissen 2019 – Coöperatie VGZ
 10. Overzicht leveranciers diabeteszorg 2018
 11. Regeling zorgverzekering 1 januari 2018 tot en met 15 januari 2018
 12. Regeling zorgverzekering 16 januari 2018 tot 1 februari 2018
 13. Regeling zorgverzekering vanaf 1 februari 2018
 14. Regeling zorgverzekering vanaf 1 mei 2018
 15. Zorg - brief Limitatieve lijst machtigingen
 16. Zorg - clausuleblad terrorismedekking NHT
 17. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
 18. Zorg - indicatieprotocol kraamzorg
 19. Zorg - protocol afwikkeling claims
 20. Zorg - vragenformulier ongeval
 21. Zorg - vragenformulier ongeval
 22. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 23. Zorg medicijnen op maat
 24. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Documenten uit voorgaande jaren