Ga naar inhoud

Vergoeding alternatieve zorg

Er is sprake van alternatieve zorg als het nut (nog) niet wetenschappelijk is bewezen. Denk daarbij aan acupunctuur, homeopathie of chiropractie. Voor je zorgverzekering wordt alles wat niet onder de reguliere zorg van de huisarts of specialist valt gezien als alternatieve zorg.

Wat valt onder alternatieve zorg?

Reguliere zorg betekent dat de vorm van geneeskunde wordt onderwezen door onderwijsinstellingen die de Nederlandse overheid heeft erkend. Het kan dus zijn dat een bepaalde vorm van alternatieve zorg (deels) wetenschappelijk is bewezen, maar niet wordt aangemerkt als reguliere zorg. Met het oog op je zorgverzekering kun je dus het beste de vraag stellen of een behandeling onder reguliere zorg valt. Is dat niet het geval? Dan wordt het standaard gezien als een alternatieve geneeswijze.

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

De wet stelt eisen aan alternatieve zorg. Dit zijn niet dezelfde eisen als bij reguliere zorg, waarbij in het kort ‘goede zorg’ moet worden geboden. Er is bij alternatieve zorg namelijk geen wetenschappelijke onderbouwing dat er sprake kan zijn van ‘goede zorg’. Daarom is de eis van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat een alternatieve zorgaanbieder ‘geen schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid mag veroorzaken’. Alternatieve geneeskundigen moeten verder voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Alternatieve geneeswijzen lijst

Reguliere gezondheidszorg is beperkt tot de vormen van geneeskunde die worden onderwezen door onderwijsinstellingen. Die beperking geldt niet voor alternatieve zorg. Daarom zijn er talloze alternatieve geneeswijzen, waaronder de volgende vormen:

Dit is een behandelmethode waarbij naalden op specifieke punten in uw lichaam worden aangebracht.

In deze behandelmethode staat de visie centraal dat de mens bestaat uit vier lagen.

Hierbij staan natuurlijke geneesmiddelen centraal.

Deze therapieën hebben als doel je weerstand en gezondheid te verbeteren.

Dit zijn behandelingen waarbij gewerkt wordt met kruiden, chakra's en meridianen.

Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe de ziekte het leven van de patiënt beïnvloedt.

Hieronder vallen:

  • Chiropractie
  • Craniosacraaltherapie
  • Haptotherapie
  • Manuele therapie E.S
  • Musculoskeletale geneeskunde (orthomanuele behandelingen)
  • Osteopathie
  • Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie

Dit zijn homeopathische of antroposofische medicijnen.

Alternatieve geneeskunde verzekeren

De overheid heeft bepaald dat er in het basispakket alleen reguliere zorg zit. Daarom wordt alternatieve zorg niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt verschillende vormen van alternatieve zorg wel verzekeren door een aanvullende verzekering af te sluiten. 

Vaak krijg je dan een budget tot je beschikking met een totaalbedrag dat je per jaar kunt besteden aan bepaalde vormen van alternatieve zorg en/of medicijnen. Zorgverzekeraars vergoeden meestal alleen alternatieve zorgaanbieders die zijn aangesloten bij een door hun erkende beroepsvereniging.

Alternatieve geneeskunde verzekering bij Univé

Ook bij Univé kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten waarbij je onder meer alternatieve geneeskunde vergoed krijgt. Dat betekent niet dat je daarmee alle zorg vergoed krijgt die niet onder reguliere zorg valt. Er is een selectie aan alternatieve geneeswijzen en medicijnen, waar voorwaarden aan verbonden zijn. Daar krijg je een maximale vergoeding op dagelijkse en jaarlijkse basis voor.

Let op: Univé sluit geen contracten af met alternatieve zorgverleners. Wel stellen wij bepaalde kwaliteitseisen aan ze. Alternatieve zorgverleners die voldoen aan die eisen noemen we ‘aangewezen zorgverleners’.