Ga naar inhoud

Gehoorapparaat

Je krijg een gehoorapparaat vergoeding vanuit de basisverzekering als je minimaal 35 decibel gehoorverlies hebt. Om dit te constateren doorloopt je audicien het hoorprotocol. Daaruit blijkt hoeveel gehoorverlies je hebt en welke categorie hoortoestel daarbij nodig is.

Vergoeding gehoorapparaat basisverzekering

Een gehoorapparaat vergoeding uit de basisverzekering geldt voor de categorie waarbinnen jouw gehoorverlies valt. Welke categorie voor jou geldt, bepaalt de audicien op basis van het hoorprotocol. Je kunt een gehoorapparaat in de categorie 1 tot en met 5 vergoed krijgen.

Als je een hoortoestel uit de basisverzekering vergoed krijgt, betaal je 25 procent van de aanschafprijs zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage als je ouder dan 18 jaar bent. Dat bedrag kun je soms apart vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Om de volledige gehoorapparaat vergoeding te krijgen, is het vaak belangrijk dat je naar een gecontracteerde audicien gaat. Die vind je via de zorgzoeker van je zorgverzekeraar. Bij een niet-gecontracteerde audicien krijg je misschien minder vergoed dan 75 procent van de aanschafprijs.

Vaak stelt je zorgverzekeraar een maximumbedrag vast dat je vergoed kunt krijgen bij audiciens zonder contract. Dit is een percentage van het gemiddelde tarief bij gecontracteerde audiciens. Daarnaast betaal je net als bij audiciens met contract een eigen bijdrage.

Wat voor hoortoestel je nodig hebt is afhankelijk van je gehoorproblemen. Met één doof oor is cros-toestel bijvoorbeeld wenselijk. Maar behalve gehoorverlies kun je bijvoorbeeld ook last hebben van tinnitus (oorsuizen). Je audicien kan dan ook een tinnitusmaskeerder voorschrijven. Dit soort hoortoestellen vallen ook onder de gehoorapparaat vergoeding.

Je kunt niet elk jaar opnieuw gebruik maken van de vergoeding gehoorapparaat. Er geldt namelijk een gebruikstermijn van vijf jaar. Ook als je tussendoor overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Heb je toch eerder een nieuw hoortoestel nodig? Dan kan je audicien daar toestemming voor aanvragen. De gebruikstermijn van vijf jaar gaat in op de datum dat je gehoorapparaat is aangeschaft.

De aanschaf van je gehoorapparaat bij een gecontracteerde audicien is normaal gesproken inclusief garantie en onderhoud. Daardoor weet je dat een hoortoestel in ieder geval vijf jaar meegaat.

Wil je een hogere categorie hoortoestel aanschaffen dan je volgens het hoorprotocol nodig hebt? Bijvoorbeeld omdat je specifieke hoorwensen hebt in verschillende situaties? Dan verschilt de gehoorapparaat vergoeding per zorgverzekeraar. Soms krijg je alsnog 75 procent van de waarde van een hoortoestel in de categorie die je nodig hebt vergoed. Maar het kan ook zijn dat je niets vergoed krijgt en het volledige gehoorapparaat in de hogere categorie zelf moet betalen.

Naast (uitwendige) gehoorapparaten zijn er ook andere hoorhulpmiddelen die bij gehoorverlies uitkomst kunnen bieden. Denk daarbij aan implanteerbare hoortoestellen, een signaalhond of wek- en waarschuwingssystemen. Daar is een aparte vergoeding uit de basisverzekering voor.

Voor de vergoeding hoortoestellen uit de basisverzekering betaal je eigen risico. Het verplichte eigen risico is € 385, maar geldt voor alle zorg die je uit de basisverzekering vergoed krijgt. Heb je voor dit jaar nog geen eigen risico verbruikt? Dan betaal je maximaal € 885 als je ook het vrijwillig eigen risico hebt afgesloten. Als je al het eigen risico verbruikt hebt, betaal je alleen de eigen bijdrage.

Vergoeding gehoorapparaat aanvullende verzekering

De meeste zorgverzekeraars bieden geen aparte gehoorapparaat vergoeding aan vanuit de aanvullende verzekering. Wel kun je soms de eigen bijdrage voor een hoortoestel vergoed krijgen. Vaak krijg je dan een budget voor hulpmiddelen, waar je bijvoorbeeld ook de batterijen of een oplader voor je gehoorapparaat van kunt betalen.