Ga naar inhoud

Het eigen risico van je zorgverzekering

Het eigen risico van je zorgverzekering is het deel van de zorgkosten dat je zelf betaalt. Dit geldt voor de meeste zorg die je vanuit de basisverzekering vergoed krijgt als je 18 jaar of ouder bent. In 2024 betaal je maximaal € 385 verplicht eigen risico.

Bekijk de stand van je eigen risico

Op Mijn Univé Zorg of in de Univé app vind je de stand van jouw eigen risico. Daar zie je direct of je dit jaar al eigen risico hebt verbruikt, hoeveel dat is en welk bedrag je nog open hebt staan. Heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten? Dan is het bedrag dat je dit jaar zelf betaalt maximaal € 885.  

Eigen risico checken

Eigen risico zorgverzekering

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het verplichte eigen risico voor je zorgverzekering. Die is voor iedereen gelijk. Als je zorg uit de basisverzekering nodig hebt, betaal je daarom het eerste deel zelf. Daarbij maakt het niet uit welke zorgverzekering je hebt. Zodra de zorgkosten die je uit de basisverzekering vergoed krijgt boven de € 385 komen, betaalt je zorgverzekering die voor je.

Over het algemeen valt zorg die je uit de basisverzekering vergoed krijgt onder je eigen risico. Bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek of een behandeling in het ziekenhuis. Maar voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaal je nooit eigen risico:

Voor zorg die je vanuit de aanvullende verzekering of tandartsverzekering vergoed krijgt betaal je ook nooit eigen risico. Dat geldt alleen als je basisverzekering die zorg niet vergoedt.

Vrijwillig eigen risico verhogen

Het minimale eigen risico van € 385 per jaar is je verplichte eigen risico. Maar je kunt vrijwillig je eigen risico verhogen. Daarmee krijg je namelijk korting op de premie van je zorgverzekering. In 2024 kun je je eigen risico verhogen met € 500. Met Univé Zorg Basis krijg je dan maximaal € 17 korting op je premie. Je betaalt dan maximaal € 885 zelf als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet.

Verrekening eigen risico zorgverzekering

Als je eigen risico verbruikt wordt dat achteraf in rekening gebracht. Hoe dat gebeurt is afhankelijk van hoe je zorgkosten bij ons gedeclareerd worden. Dien je zelf een declaratie in voor zorgkosten uit de basisverzekering? Dan houden we het eigen risico in op je vergoeding. Stuurt je zorgverlener ons de rekening? Dan betalen wij die en sturen we je een rekening voor het eigen risico.

Merel moet naar het ziekenhuis voor klachten aan haar schouder. Na onderzoek blijkt dat ze geopereerd moet worden. Het onderzoek, de operatie en nacontroles kosten samen € 1.500.

Omdat Merel een vrijwillig eigen risico van € 300 heeft afgesloten, betaalt ze € 685 (€ 385 verplicht eigen risico plus € 300 vrijwillig eigen risico) zelf. De overige € 815 krijgt Merel vergoed.

Eigen risico zorgverzekering betalen

Als je (een deel van) je eigen risico verbruikt, sturen we je daarvoor een rekening. Betaal je je premie via automatische incasso? Dan schrijven we maximaal het verplichte eigen risico van € 385 af van je rekening. Komt het bedrag daarboven omdat je een vrijwillig eigen risico hebt afgesloten? Dan sturen we je een rekening per (digitale) post met een betaalverzoek of iDEAL-betaallink. 

Weet je aan het begin van het jaar al dat je je verplichte eigen risico gaat verbruiken? En betaal je het bedrag van € 385 liever niet in één keer? Dan kun je gespreid betalen eigen risico aanvragen. Je betaal je eigen risico dan in termijnen, door tien keer € 38,50 te betalen. Zo voorkom je een hoge rekening die je misschien niet kunt betalen waardoor je een betalingsachterstand oploopt.

Heb je aan het einde van het jaar een deel van je verplichte eigen risico niet verbruikt? Dan krijg je dat deel teruggestort op je rekening.  

Heb je een hoge rekening voor je verplichte of vrijwillige eigen risico ontvangen? En kun je die niet in één keer betalen? Dan kun je een betalingsregeling met ons treffen. Je betaalt de volledige rekening dan in minimaal twee en maximaal twaalf termijnen. De rekening moet minimaal € 50 zijn en per keer moet je minimaal € 25 betalen. 

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

Voor zorgkosten moet je soms eigen risico en/of eigen bijdrage betalen. Dit zijn verschillende kosten. Het eigen risico is een bedrag waarvan je vanaf 18 jaar zelf het eerste deel van je jaarlijkse zorgkosten betaalt. Als dat bedrag betaald is hoef je de rest van het jaar geen eigen risico meer te betalen.

De eigen bijdrage is het deel dat iedereen betaalt voor specifieke zorg zoals kraamzorg, hoortoestellen, brillen of kunstgebitten. Die kosten gaan niet af van je eigen risico en hebben alleen voor medicijnen een maximum. Soms betaal je zowel het eigen risico als een eigen bijdrage.

Naast een eigen risico of eigen bijdrage geldt er soms ook een maximale vergoeding. Dat betekent dat je de kosten boven een bepaald bedrag niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld als je een pruik nodig hebt.