Ga naar inhoud

Eigen risico zorgverzekering 2024

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een wettelijk verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. De overheid heeft dat voor 2024 vastgesteld op € 385 per jaar. Tot dit bedrag moet u de zorgkosten die u maakt zelf betalen.

Bekijk de stand van uw eigen risico

Inloggen in Mijn Univé Zorg

Naar de Univé App

Wat is eigen risico?

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385, net zoals in 2023. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt.

Het wettelijk verplicht eigen risico:

 • Betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Kunt u uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Brengen wij in rekening in het jaar dat de behandeling is (gestart)

U betaalt eigen risico voor de meeste zorg uit uw basisverzekering

Voorbeelden van zorg waar u dus wel eigen risico over betaalt:

 • Bloedprikken
 • Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties
 • Hoortoestellen
 • Ambulancevervoer

Zorg waarvoor u géén eigen risico betaalt:

 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
 • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder)
 • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de kosten van de apotheek)
 • Verpleging en verzorging
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
 • Het stoppen-met-rokenprogramma
 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • Vervoer van een donor
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor

Vrijwillig het eigen risico verhogen

U kunt het verplicht eigen risico van € 385 verhogen met een vrijwillig eigen risico. Dat kan met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Kiest u hiervoor? Dan betaalt u minder premie. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan dit voordelig zijn. Ook voor het vrijwillig eigen risico geldt: u betaalt na het verplicht eigen risico eerst uw vrijwillig eigen risico voordat wij zorgkosten vergoeden.

Een vrijwillig eigen risico levert u de volgende korting op uw maandpremie op:

Eigen risico per jaarKorting per maand
€ 385 (wettelijk verplicht)€ 0
€ 485€ 4
€ 585€ 6
€ 685€ 9
€ 785€ 12
€ 885€ 15 (€ 16 i.c.m. Zorg Select, € 17 i.c.m. Zorg Basis)

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico. U moet het vrijwillig eigen risico immers in één keer betalen en dat kan flink oplopen.

U kunt uw vrijwillig eigen risico elk jaar aanpassen van half november tot en met uiterlijk 31 januari.

Wijzig uw vrijwillig eigen risico voor komend jaar

Zo betaalt u het eigen risico

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan trekken wij het eigen risico van uw vergoeding af. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Het bedrag dat onder uw eigen risico valt, brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan maximaal 90 dagen duren.

Eigen risico gespreid betalen

€ 385 is een fors bedrag, zeker als dit in één keer betaald moet worden. Wij bieden daarom de mogelijkheid dit bedrag in termijnen te betalen. Lees meer over gespreid betalen eigen risico.

Verschil met eigen bijdrage

Eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.

Eigen risicoEigen bijdrage
Vast bedrag per jaarBedrag hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft
Vrijwillig op te hogenSoms vergoed via een aanvullende verzekering
Voor iedereen vanaf 18 jaarVoor alle leeftijden
Geldt voor meeste zorg uit de basisverzekeringGeldt voor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.