Verplicht en vrijwillig eigen risico 2021

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een wettelijk verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. De overheid heeft dat voor 2021 vastgesteld op € 385,- per jaar.  Tot dit bedrag moet u de zorgkosten die u maakt zelf betalen.

Wat is het verplicht eigen risico?

Als u een zorgverzekering heeft, zult u een deel van de zorgkosten die u maakt zelf moeten betalen. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd.  Levert dat u betalingsproblemen op? Dan kunt u uw verplichte eigen risico bij Univé gespreid betalen.

Rekenvoorbeeld verplicht eigen risico

Jan de Jong heeft zijn arm gebroken en wordt hiervoor in het ziekenhuis behandeld. Dit kost € 885,-. Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,-. Dit betekent dat Jan € 385,- zelf betaalt. Het bedrag dat overblijft: € 885,- minus € 385,- = € 500,- wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Jan heeft het verplicht eigen risico volledig betaald, dus de rest van het jaar hoeft hij niets meer te betalen voor zorg uit de basisverzekering.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Als u een zorgverzekering afsluit, kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit  is een bedrag  van € 100,-   € 200,-   € 300,-   € 400,-  of   € 500,- per jaar dat bovenop uw verplicht eigen risico komt.  Als u uw  vrijwillig eigen risico verhoogt, hoeft u minder maandelijkse premie te betalen. 

Korting op uw premie bij een vrijwillig eigen risico

Wilt u de premie van uw basisverzekering verlagen? Kies dan bij Univé voor een vrijwillig eigen risico naast uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Daarbij heeft u de keuze uit € 100,-   € 200,-   € 300,-   € 400,-  en  € 500,- per jaar. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico kunt u wel voor hogere kosten komen te staan als u gebruikmaakt van zorg waarvoor het eigen risico geldt. Een vrijwillig eigen risico levert u de volgende korting op uw maandpremie op.

 ​Totaal eigen risico ​​​   Premiekorting basisverzekering
€ 385,- ​€ 0,- per maand
€ 485,-

€ 4,- per maand

​€ 585,- € 6,- per maand
€ 685,- ​€ 9,- per maand
€ 785,- € 12,- per maand
​€ 885,- ​€ 20,- per maand

Rekenvoorbeeld vrijwillig eigen risico

Merel Dijkstra heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 200,-. Ze heeft specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost: € 1.285,-. Merel betaalt het verplichte eigen risico van € 385,- . En daarbovenop het vrijwillig gekozen eigen risico van € 200,- . In totaal betaalt Merel dus € 585,- aan zorgkosten. De zorgverzekeraar van Merel betaalt het restantbedrag van € 700,- (namelijk € 1.285,- minus € 585,-). Merel hoeft de rest van het jaar geen eigen risico meer te betalen.

Vrijstellingen eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor:

 • voorkeursgeneesmiddelen
  Dit zijn ('preferente') medicijnen waarvan we alleen de goedkoopste variant vergoeden. U krijgt hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. De kosten voor de terhandstelling door de apotheker vallen wel onder uw eigen risico.
 • huisartsenzorg
  Geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen) die de huisarts voorschrijft vallen wel onder het verplicht eigen risico. Hetzelfde geldt voor laboratoriumonderzoek dat een zorgverlener uitvoert op verzoek van uw huisarts.
 • verloskundige zorg en kraamzorg
  Maar hier indirect mee samenhangende kosten - bv. geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen), bloedonderzoek, vlokkentest, prenatale diagnostiek (onderzoeken tijdens de zwangerschap in een centrum voor klinische genetica) of ziekenvervoer - tellen wel mee voor het verplicht eigen risico.
 • vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen
 • hulpmiddelen in bruikleen
  Kosten zoals bezorging en onderhoud tellen wel mee voor het verplicht eigen risico.
 • bepaalde nacontroles van een nier- of leverdonor
 • de kosten van vervoer van een donor
 • ketenzorg  
  Zorg die wordt bekostigd met toepassing van de op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen.
 • specifieke zorgprogramma's (zie hieronder)
 • eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen.

Verrekenen van het eigen risico

Voor verrekening van het eigen risico geldt het volgende:

 • Als de zorgverlener de nota rechtstreeks naar ons stuurt, brengen wij het verplicht eigen risico in rekening bij u.
 • Wanneer u de nota zelf ontvangt, betaalt en bij ons indient, restitueren wij een gedeelte van de nota.

Voorkeursgeneesmiddel: geen eigen risico

Univé hanteert het begrip ‘voorkeursgeneesmiddelen’. Dat wil zeggen: hebben meerdere geneesmiddelen van diverse fabrikanten dezelfde werking, dan vergoedt Univé binnen zo’n groep alleen het door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddel. Dit geldt bv. ook voor sommige soorten drinkvoeding. U heeft hier direct voordeel van, want voorkeursgeneesmiddelen vallen niet onder uw verplicht of vrijwillig eigen risico. Maar de kosten voor de terhandstelling door de apotheker vallen wel onder uw eigen risico. U vindt hier het overzicht van voorkeursgeneesmiddelen.

Zorgprogramma’s: geen eigen risico

Wij kunnen zorgverleners of zorgarrangementen aanwijzen waarbij niets of maar een deel van de kosten onder uw eigen risico valt. Dit geldt ook voor enkele gezondheidsbevorderende of op preventie gerichte zorgarrangementen. Levert dat u betalingsproblemen op? Dan kunt u uw verplichte eigen risico bij Univé gespreid betalen.

Eigen risico bij donatie

Donoren betalen geen eigen risico meer, als ze na een bepaalde periode toch nog medische kosten hebben als gevolg van de donatie. Zo betaalt de donor geen eigen risico meer voor de zorgkosten van de donatie.

Betalingsregeling / gespreide betaling mogelijk

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2021 € 385,- per persoon per jaar. Dit is een fors bedrag, zeker als dit in één keer betaald moet worden. Univé biedt verzekerden daarom de gelegenheid dit bedrag gespreid te betalen. Ontvangt u de rekening voor het eigen risico (of bijvoorbeeld voor een eigen bijdrage of uw premie), dan kunt u zelf online een betalingsregeling aanvragen via Mijn Univé Zorg (na inloggen via DigiD). Daar leest u of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt.

Eigen bijdrage zorgverzekering

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van de kosten hiervan zelf betaalt. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico. Lees meer over eigen bijdrage zorg.

Stand eigen risico

Heeft u zorgkosten gemaakt? En wilt u weten of u daarvoor een eigen bijdrage moest betalen? Of hoeveel eigen risico u op dit moment heeft verbruikt? U kunt dit opzoeken in Mijn Univé Zorg en in de Univé App. (Voor dat laatste moet u eenmalig uw zorgverzekering via uw DigiD koppelen aan de App.)

Bereken nu uw zorgpremie