Tandarts - vergoedingen 2020

Bekijk hier uw vergoedingen voor de tandarts

Benieuwd wat u vergoed krijgt aan kosten van de tandarts? In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u voor de aanvullende tandartsverzekeringen Tand Ongevallen, Tand Goed, Tand Beter en Tand Best de maximale vergoedingen voor tandartskosten. De basisverzekering Univé Zorg Select polis kent ook twee losse aanvullende modules tand: Tand 250 en Tand 500. Ook deze vindt u hieronder in het overzicht.

Heeft u alleen een basisverzekering (Select, Geregeld of Vrij), dan betaalt u:

  • voor een kunstgebit (uitneembare volledige gebitsprothese) via een gecontracteerde tandprotheticus een eigen bijdrage van 25%  van de totale kosten en
  • voor een uitneembaar volledig  kunstgebit op implantaten een eigen bijdrage voor de bovenkaak van 8% en voor de onderkaak van 10% van de totale kosten.

Moet u naar een kaakchirurg of tandprotheticus omdat u een kunstgebit nodig heeft? Dan kunt u het beste wel naar een gecontracteerde zorgverlener gaan. Anders krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

Voor speciale behandelingen van de kaakchirurg is vooraf toestemming nodig. Zowel de gecontracteerde als de niet-gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en vraagt indien nodig voor u toestemming bij ons aan. U hoeft in dit geval zelf niets te doen.

Aanvullend Beter en Aanvullend Best (dus niet de aanvullende tandpakketten) vergoeden, net als de aanvullende tandpakketten, de eigen bijdrage voor het kunstgebit volledig. Bij het voor de eerste keer plaatsen van een kunstgebit, dienen er ook andere tandheelkundige behandelingen plaats te vinden. In dat geval is het raadzaam om wel een aanvullend tandpakket af te sluiten. 

Bereken uw zorgpremie

De vergoedingen voor tandarts op een rij 

Vergoedingen vanuit Tand Ongevallen en Tand Goed, Beter en Best

Tand Ongevallen

Tand
Goed

Tand Beter​ Tand Best​
​Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar   ​€ 250,-
per jaar*
​€ 500,-
per jaar*
​€ 1.000,-
per jaar*
​Vergoeding tandkosten   ​80% 80%​ ​80%
​Vergoeding periodieke controle + consult   100% 100%​ ​100%
​Vergoeding gebitsreiniging   ​80% 80% 80%
​Orthodontie tot 18 jaar   ​€ 1.500,- ​€ 2.500,-
​Orthodontie vanaf 18 jaar   ​€ 500,- € 1.500,-
Tand Ongevallen -  tandheelkundige kosten na een ongeval
(na toestemming)
€ 10.000,-
per ongeval
​€ 10.000,-
per ongeval
​€ 10.000,-
per ongeval
€ 10.000,-
per ongeval
Automatische acceptatie verzekering  

ja

ja  
​Eigen risico (verplicht) € 385,-      
​Premie per maand € 1,50 € 13,95​ €​ 29,95 ​€ 47,95

* Met uitzondering van orthodontische zorg, tandbleken en algehele narcose.

De genoemde bedragen bij Orthodontie gelden voor de gehele looptijd van de verzekering.

Wachttijd

Vanaf 1 januari 2020 geldt bij Tand Best een wachttijd van 1 jaar voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie. Dit betekent dat wij in het eerste jaar dat u de verzekering heeft afgesloten de kosten van deze behandelingen niet vergoeden. Wij vergoeden de reguliere tandheelkundige zorg wel direct. 

Vergoedingen vanuit de losse modules bij Zorg Select

  Tand 250 Tand 500
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar € 250,- per jaar* € 500,- per jaar*
Vergoeding tandkosten 75% 75%
Vergoeding periodieke controle + consult 100% 100%
Vergoeding gebitsreiniging 75% 75%
Automatische acceptatie verzekering ja ja
Eigen risico (verplicht) € 385,-    
Premie per maand € 13,50  € 25,50

* Met uitzondering van orthodontische zorg, tand bleken en algehele narcose.

Bereken uw zorgpremie 

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

Afsluiten tandartsverzekering

Voor kinderen tot 18 jaar worden de meest voorkomende kosten van de tandarts vergoed vanuit de basisverzekeringen Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis. Bijvoorbeeld de jaarlijkse controle, fluorbehandelingen en vullingen. Orthodontie valt hier niet onder. Iedereen vanaf 18 jaar kan voor uitgebreide mondzorg bij Univé kiezen uit de aanvullende tandartsverzekeringen Tand Ongevallen, Tand Goed, Tand Beter en Tand Best. Kinderen onder de 18 jaar krijgen dezelfde aanvullende tandartsverzekering als de hoogst verzekerde volwassene op de polis. Een tandarts bij u in de buurt zoekt u gemakkelijk online op via de Zorgzoeker

Tand Ongevallendekking

In de dekking van de aanvullende tandartsverzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best is de Tand Ongevallendekking inbegrepen. Per ongeval bedraagt de vergoeding maximaal € 10.000,-. Naast de tandartskosten komen ook de kosten voor techniek en materiaal voor vergoeding in aanmerking. U heeft vóór de start van de behandeling toestemming van Univé nodig.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over tandartsvergoedingen.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.