Ga naar inhoud

Univé zorgverzekering opzeggen 

Wilt u uw zorgverzekering opzeggen? Dat kan natuurlijk. Maar heeft u de andere basis- en aanvullende verzekeringen bij Univé ook gezien? Met de ZorgCheck vindt u binnen 3 minuten een zorgverzekering die misschien beter bij u past. 

Doe de ZorgCheck 

Overstappen van zorgverzekering 

Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar? Dat vinden we natuurlijk jammer om te horen. Zodra u ergens anders vóór 1 januari een nieuwe zorgverzekering afsluit, krijgen wij uw opzegging automatisch binnen via uw nieuwe zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Maar in sommige situaties moet u zelf uw zorgverzekering bij ons opzeggen. 

Uw zorgverzekering opzeggen 

Omdat u uw zorgverzekering afsluit voor één kalenderjaar, kunt u die in bijna alle situaties pas met ingang van het nieuwe jaar opzeggen. Heeft u voor het nieuwe jaar nog geen nieuwe zorgverzekering afgesloten? Maar wilt u uw huidige wel opzeggen? Zorg dan dat u dat uiterlijk op 31 december zelf doet. Bij Univé kan dat vanaf 12 november online via Mijn Univé Zorg of telefonisch via 072 – 527 7595. 

Let op: een zorgverzekering is wettelijk verplicht. U moet vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die geldt dan met terugwerkende kracht ook voor januari. 

Zorgverzekering tussentijds opzeggen 

In een aantal situaties kunt u een zorgverzekering bij Univé tussentijds opzeggen: 

Als u samen een zorgverzekering af heeft gesloten, is er altijd één de verzekeringnemer. Diegene kan de zorgverzekering niet tussentijds opzeggen. Als medeverzekerde kunt u bij een echtscheiding wel overstappen en uw gezamenlijke zorgverzekering automatisch op laten zeggen. 

Tot uw 18e bent u gratis meeverzekerd met uw ouders. Vanaf de eerste maand na uw 18e verjaardag moet u dit zelf regelen. Of als u bij uw ouders op de polis blijft, gaan zij dan ook voor uw zorgverzekering premie betalen. Daarom kunt u uiterlijk in de maand dat u 18 jaar wordt tussentijds overstappen en/of opzeggen.

Als u (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt geldt uw Nederlandse zorgverzekering meestal niet meer. U moet uw zorgverzekering dan zelf opzeggen en voldoen aan de regels die in het land waar u woont of werkt gelden.

Als u bij uw nieuwe werkgever ook gebruik kunt maken van een collectiviteit, dan mag u binnen 30 dagen na uw 1e werkdag tussentijds naar een andere zorgverzekeraar overstappen. Uw nieuwe zorgverzekeraar zegt uw zorgverzekering bij Univé dan automatisch op.

We stellen u altijd op de hoogte als onze polisvoorwaarden wijzigen. Doen we dit zonder dat dit ons wordt opgelegd vanuit de Zorgverzekeringswet? Dan kunt u uw zorgverzekering opzeggen voordat de wijziging ingaat. 

Opzeggen bij een betalingsachterstand 

Premie 

Loopt u achter met het betalen van uw premie en lukt het niet om vóór 1 januari uw achterstand bij Univé af te lossen? Dan is het volgens de wet niet toegestaan om uw zorgverzekering op te zeggen en kunt u dus ook niet overstappen.  

Eigen risico 

Moet u uw eigen risico nog deels betalen? Dan kunt u wel overstappen en uw zorgverzekering op (laten) zeggen. We moeten dan wel een betalingsregeling met u hebben getroffen.