Ga naar inhoud

Wat is een bestemmingsplan?

Je fietst door de stad. Aan de linkerkant staan winkels en wat cafés, terwijl rechts van je een kanaal loopt met aan de overkant een rustige woonwijk. Fiets je deze weg helemaal uit, dan kom je na twee kilometer aan op een bedrijventerrein die aan de rand van de stad ligt. De winkels, woonhuizen en bedrijfspanden zijn daar niet zomaar gebouwd. Hun locatie, oftewel ‘bestemming’, staat vastgelegd in een officieel document van de gemeente: het bestemmingsplan.

Wat staat er in een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waarvoor stukken grond gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld voor wonen, werken of recreatie. Het plan bestaat uit regels die aangeven wat wel of niet gebouwd mag worden in een bepaald gebied of op een perceel. Dit kan betekenen dat als je bijvoorbeeld een boerderij hebt met een groot stuk grond, je niet zomaar op die grond een discotheek mag bouwen. In het bestemmingsplan kan namelijk staan dat het perceel waar je boerderij op staat alleen voor wonen gebruikt mag worden.

Waar vind ik een bestemmingsplan?

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt of een bestaand plan wil aanpassen, dan laten ze dit weten via de website van de gemeente, de lokale krant en/of een bewonersbrief. Wil je het ontwerp van het bestemmingsplan inzien? Dat kun je doen op het gemeentehuis zelf, door het bestemmingsplan online op de website van de gemeente te bekijken of via het Omgevingsloket.

Een leefbare omgeving voor bewoners

Met een bestemmingsplan zorgt de gemeente ervoor dat er een goede verdeling bestaat tussen het gebruik van stukken grond. Daarbij houdt de gemeente meestal rekening met de leefomgeving van de bewoners. Want wie wil er nou vlak naast een stinkende fabriek wonen? Toch kan het gebeuren dat de gemeente bijvoorbeeld een industrieterrein wil bouwen naast jouw woonwijk. Als bewoner van die wijk zit je daar natuurlijk niet op te wachten.

Wat als ik het niet eens ben met het bestemmingsplan

Gelukkig heb je het recht om jouw mening te geven over een besluit van de gemeente en kun je het bestemmingsplan inzien. Dat kun je binnen 6 weken doen nadat de gemeente het ontwerp van het bestemmingsplan online heeft gedeeld op hun website, in het huis-aan-huisblad of via een bewonersbrief. Om het bezwaar kracht bij te zetten, kun je samen met meerdere buurtbewoners reageren op het bestemmingsplan van de gemeente. Dan kan de kans groter zijn dat de gemeente rekening houdt met jullie wens.

Advies van een jurist

Heb je een rechtsbijstandverzekering bij Univé? En weet je niet goed of en hoe je bezwaar tegen een bestemmingsplan kunt maken? Dan kun je rekenen op advies van een gespecialiseerd jurist van Univé Rechtshulp. Zo weet jij direct wat je rechten zijn en waar je aan toe bent.