Ga naar inhoud

  Financieel

   Gemeentelijke belastingen van uw eigen woning

   Bent u benieuwd met welke gemeentelijke belastingen u te maken krijgt als u woningeigenaar bent? Wij vertellen u graag meer over de onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor al deze belastingen geldt dat uw gemeente of waterschap deze zelf mag vaststellen. Vandaar dat er verschillen zitten in de bedragen die per locatie betaald worden.

   Onroerendezaakbelasting (ozb)

   Dit is de bekendste belasting voor woningbezitters, die gebaseerd wordt op de WOZ-waarde van uw woning. In totaal is de ozb verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de belastinginkomsten van een gemeente. Het geld wordt gebruikt voor algemene voorzieningen, zoals onderwijs, speeltuinen en groenstroken.  

   Elk jaar bepaalt de gemeente deze Waardering Onroerende Zaken opnieuw volgens een wettelijk vastgelegde taxatiemethode. Dalen de WOZ-waardes in de gemeente? Dan kan de gemeenteraad besluiten om het ozb-percentage te verhogen, zodat de gemeentelijke begroting toch nog sluitend wordt. Andersom is ook mogelijk: het ozb-percentage daalt vaak als de WOZ-waardes stijgen.

   Niet eens met de WOZ-waarde?

   Het kan zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde die uw gemeente heeft bepaald voor uw woning. Misschien is deze gebaseerd op onjuiste gegevens of bent u van mening dat het bedrag aan de verkeerde kant van de bandbreedte zit. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Tegen het tarief van de onroerendzaakbelasting kunt u geen bezwaar maken.

   Op het aanslagbiljet of op de website van uw gemeente kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde die de gemeente bepaald heeft. Het kan ook zijn dat er een samenwerkingsverband is dat voor uw gemeente de taxaties verzorgt. In dat geval kunt u toelichting vinden over bezwaar maken op de site van deze partij. Het taxatieverslag is op te vragen via de gemeente. Of, wanneer uw gemeente is aangesloten bij MijnOverheid, kunt u het taxatieverslag zelf downloaden van de site van MijnOverheid.

   Waterschapbelastingen

   Technisch gezien is dit geen gemeentelijke belasting, want u betaalt deze lasten aan uw waterschap. Er zijn drie soorten waterschapbelastingen, namelijk watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Het tarief en de manier van berekenen verschilt per waterschap. De WOZ-waarde is ook hier vaak de basis waarop de heffingen berekend worden.

   Rioolheffing

   Aanleg en onderhoud van het riool wordt gefinancierd uit de rioolheffing die de gemeente heft. Met dat geld wordt ook de afvoer van huishoudelijk afvalwater, afvoer en opslag van regenwater en het op peil houden van het grondwater betaald door de gemeente. Per gemeente verschilt het hoe de rioolheffing wordt berekend. Er mag echter nooit meer worden geïnd dan er nodig is voor dit doel.

   Afvalstoffenheffing

   De naam zegt het al natuurlijk: het geld dat hiermee opgehaald wordt, gebruikt uw gemeente om het huishoudelijk afval op te laten halen en verwerken. Hoe deze heffing berekend wordt, verschilt per gemeente.

   Meer weten over een eigen woning bezitten?

   Als onafhankelijk hypotheekadviseur denkt Univé graag met u mee. We kunnen u snel vertellen wat het maximale hypotheekbedrag is dat u kunt lenen. Bij u in de buurt is altijd wel een Univé-winkel te vinden. En wilt u uw hypotheekmogelijkheden liever vanuit huis bespreken? Dan kunt u een (beeld)belafspraak maken met een adviseur. Eenvoudig geregeld. Maak nu een afspraak of lees meer over hypotheken.