Ga naar inhoud

WOZ-waarde: zo zit het

Heeft u een brief van de gemeente gekregen met daarop uw nieuwe WOZ-waarde? Dit bedrag is de basis voor de gemeentelijke belastingen. Wij leggen u graag uit wat de achtergrond van deze methode is en hoe het bedrag wordt berekend.

Wat is WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning op 1 januari van het voorgaande jaar. U krijgt dus in 2023 de WOZ-waarde met 1 januari 2022 als peildatum. Het geschatte bedrag blijft een jaar geldig en wordt gebruikt voor het heffen van belastingen in de gemeente.

De term WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. In deze wet is vastgelegd hoe de waardebepaling van woonhuizen en andere gebouwen in Nederland moet plaatsvinden. 

Hoe wordt WOZ-waarde bepaald?

De gemeente waarin u woont, vergelijkt woningen met andere woningen die recent zijn verkocht. Zo wordt een taxatie gemaakt van de WOZ-waarde. Met een computermodel wordt een groot aantal woningen tegelijk vergeleken en getaxeerd. Het hele jaar door worden de verkoopprijzen van woningen geanalyseerd en worden de geregistreerde kenmerken van de woningen actueel gehouden.

De WOZ-waarde wordt niet zomaar bepaald. Nadat het computermodel een taxatie heeft gemaakt, worden de WOZ-waarden door medewerkers uitgebreid gecontroleerd en waar nodig aangepast. Er gelden bovendien bepaalde kwaliteitseisen voor het taxeren. De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de WOZ-taxaties door gemeenten.

Uw WOZ-waarde opvragen: het WOZ-waardeloket

Als u wilt weten voor welk bedrag uw woning getaxeerd is, kunt u de WOZ-waarde opvragen bij het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid. Hier kunt u niet alleen de geschatte waarde van uw eigen woning inzien, maar ook die van andere woningen. Inclusief peildatum, WOZ-gegevens, het objectnummer en andere woningkenmerken.

Bezwaar maken tegen de WOZ

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde die uw gemeente heeft bepaald voor uw woning. Misschien is deze gebaseerd op onjuiste gegevens of bent u van mening dat het bedrag aan de verkeerde kant van de bandbreedte zit. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Op het aanslagbiljet of op de website van uw gemeente kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde die de gemeente bepaald heeft. Het kan ook zijn dat er een samenwerkingsverband is dat voor uw gemeente de taxaties verzorgt. In dat geval kunt u toelichting vinden over bezwaar maken op de site van deze partij.

Benieuwd op welke WOZ-waarde u kunt rekenen?

Onze specialisten vertellen u graag meer als het duidelijk is welke woning u graag wilt kopen. De hypotheekadviseurs van Univé vertellen u graag meer over de WOZ-waarde en bieden u advies op maat. Een hogere WOZ-waarde kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u een lagere rente betaalt voor uw hypotheek. Maak een afspraak in een Univé-winkel bij u in de buurt of een (beeld)belafspraak.