Ga naar inhoud

Basisverzekering

Univé Zorg Vrij

Met de Univé Zorg Vrij polis geniet u van optimale vrijheid voor €155,15 per maand. U bepaalt zelf naar welke zorgverlener u gaat. Alleen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging en verzorging (zoals wijkverpleging) is uw vergoeding lager bij niet gecontracteerde zorgverleners. Regel uw zorgzaken zoals u dat wilt: online, telefonisch of in één van onze winkels.

Bereken uw premie

Zorgverleners en vergoedingen

  • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners.
  • 100% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Met uitzondering van GGZ en V&V (zoals wijkverpleging): 90% vergoeding.
  • U kunt altijd naar uw eigen huisarts.
  • Vrije keuze uit alle ziekenhuizen.

Of bekijk het complete vergoedingenoverzicht van Univé Zorg Vrij

Zorg bij een zorgverlener zonder contract

Kiest u voor een zorgverlener zonder contract? Met een Univé Zorg Vrij verzekering krijgt u ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100% vergoeding op basis van het marktconforme tarief. Wel moet de zorgverlener voldoen aan onze voorwaarden. Voor sommige zorg betaalt u (verplicht) eigen risico en/of een eigen bijdrage.

Ontvangt u geestelijke gezondheidszorg of verpleging en verzorging (wijkverpleging) van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Bij gecontracteerde zorgverleners is dat 100%. Bekijk onze zorgverleners met contract in de Zorgzoeker. U ziet daar ook of er afspraken zijn, zoals omzetplafonds. En wat deze afspraken voor u betekenen.

Naar de Zorgzoeker

Overgangsregeling Univé Zorg Vrij bij lopende behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verpleging en verzorging

De Univé Zorg Vrij polis verandert in 2023 van een restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Vanaf 1 januari 2023 wordt bepaalde zorg alleen volledig vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Dit geldt voor:

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Verpleging en verzorging

Alle overige zorg wordt ook in 2023 nog steeds volgens marktconform tarief vergoed.

Wordt mijn lopende behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener vergoed in 2023? 

Heeft u op dit moment een lopende behandeling bij een zorgverlener zonder contract en gaat deze behandeling door in 2023? Dan kunt u gebruikmaken van onze overgangsregeling. 

Wat is de overgangsregeling?

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling vergoeden wij uw lopende behandeling in 2023 volledig. Ook als wij geen contract met uw zorgverlener hebben. Het kan wel zijn dat u eigen risico moet betalen.
Als u van ons in 2022 toestemming heeft gekregen voor zorg die 2023 geleverd wordt, dan vergoeden wij ook die zorg zoals afgesproken.

Wanneer kan ik gebruikmaken van deze overgangsregeling?

U kunt gebruikmaken van de overgangsregeling als u:

  • In 2022 een Univé Zorg Vrij polis bij Univé heeft en in 2023 via deze polis bij ons verzekerd blijft, én
  • Op dit moment in behandeling bent voor GGZ of verpleging en verzorging bij een zorgverlener zonder contract, waarvan de behandeling doorloopt door in 2023.

De overgangsregeling geldt ook voor zorg waarvoor u van ons al toestemming heeft gekregen in 2022, maar die pas in 2023 geleverd wordt.

Wat is een lopende behandeling?

Een lopende behandeling is een behandeling voor een aandoening die op dit moment al is gestart en doorloopt in 2023. U mag deze behandeling in 2023 afmaken bij uw zorgverlener. Heeft u het eigen risico van 2023 nog niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico. 

Wat gebeurt er na 2023?

De overgangsregeling is bedoeld voor behandelingen die gestart zijn in 2022 en die doorlopen in 2023. Of voor behandelingen waar u in 2022 van ons toestemming voor heeft gekregen die in 2023 geleverd worden. Zodat u de behandeling kunt afmaken bij uw huidige zorgverlener op basis van de afspraken uit 2022. Voor nieuwe behandelingen gelden de afspraken voor 2023.

Geldt de overdrachtsregeling ook voor een nieuwe behandeling?

Krijgt u een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening en start deze behandeling in 2023? Dan kunt u niet gebruikmaken van de overgangsregeling. U kunt nog wel bij uw zorgverlener blijven. Ook als we geen contract hebben met uw zorgverlener. In dat geval krijgt u voor GGZ en verpleging en verzorging maximaal 90% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt. Ook betaalt u mogelijk eigen risico.

Kan ik overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener?

Als u nu in behandeling bent bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kunt u overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener. Dan krijgt u alle zorgkosten vergoed. U vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Lukt het u niet om een geschikte zorgverlener in de buurt te vinden? Neem dan contact op met onze professionele zorgadviseurs. Zij geven u advies op maat en kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een passende zorgverlener met een kortere wachtlijst. 

Aanvullende verzekeringen bij Zorg Vrij

Meer zekerheid naast uw Univé Zorg Vrij polis? Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of tandartskosten? Bekijk onze aanvullende zorgverzekeringen en tandartspakketten.

Bekijk aanvullende verzekeringen

Vergelijke onze zorgverzekering met andere verzekeraars

Alle zorgverzekeraars presenteren hun basisverzekeringen in een zorgverzekeringskaart. Zo kunt u alle zorgverzekeringen gemakkelijk vergelijken. En ziet u in één oogopslag welke basisverzekering het beste bij u past.

Zorgverzekeringskaart Univé Zorg Vrij

Wat is een combinatiepolis?

Univé Zorg Vrij is een combinatiepolis waarmee u geniet van optimale vrijheid. Een combinatiepolis is voor een deel een restitutieverzekering en voor een deel een naturaverzekering. U bepaalt altijd zelf naar welke zorgverlener u gaat, zolang deze voldoet aan de eisen in de voorwaarden. Alleen voor geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging (zoals wijkverpleging) kiest u voor een volledige vergoeding voor een zorgverlener met contract. Wilt u voor deze zorg naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Bij alle andere zorg, zoals een ziekenhuis of verloskundige, maakt het voor uw vergoeding niet uit naar welke zorgverlener u gaat. Houd daarnaast rekening met het eigen risico of een eventuele eigen bijdrage.