Psychologische zorg - vergoedingen 2020

Bekijk hier uw vergoedingen voor psychologische zorg

In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u voor de basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis plus voor de aanvullende zorgverzekering Goed, Beter en Best de maximale vergoeding voor psychologische zorg.

Bereken uw zorgpremie

De vergoedingen voor psychologische zorg op een rij

​Basis-
verzekering
​Aanvullend
Goed
​Aanvullend
Beter
​Aanvullend
Best
​Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar
-  generalistische basis GGZ
-  gespecialiseerde GGZ (bij opname na toestemming)

vergoed

     
​Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar

​vergoed

​Mindfulness bij burn-outklachten* € 350,- per jaar​ ​€ 350,- per jaar € 350,- per jaar​
​Seksuologische zorg* € 60,- per zitting
Max. 4 zittingen per jaar​
​Eigen risico (verplicht) ​€ 385,-**    
​Premie per maand ​varieert ​€ 9,95 ​€ 23,95 ​​​€ 35,95

 *  Er gelden aanvullende voorwaarden voor de behandeling en/of de behandelaar.
**  Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u de vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Bereken uw zorgpremie

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vanaf 18 jaar

Als u wordt doorverwezen door de huisarts en uw problemen redelijk enkelvoudig zijn, dan kan de psycholoog of psychotherapeut u vaak goed behandelen. Deze zorg valt onder de basis geestelijke gezondheidszorg ('basis GGZ'). Is uw situatie complexer? Dan kunt u hiervoor gespecialiseerde GGZ krijgen. Deze zorg vindt soms plaats in een instelling maar dat hoeft niet. De gespecialiseerd verpleegkundige of psychiater komt soms ook bij u thuis.

Toestemming voor gespecialiseerde GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een opname (verblijf) heeft u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor deze zorg een contract hebben? Dan hoeft u geen toestemming aan te vragen bij ons. Uw zorgverlener regelt dat dan voor het eerste jaar.
Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij voor deze zorg geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen.
Is er sprake van langdurige GGZ en moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Dan moet u altijd opnieuw toestemming aanvragen. Dit doet u voor het 2e en 3e jaar met de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:
Univé Zorg,
t.a.v. afdelingen Machtigingen,
Postbus 25150,
5600 RS Eindhoven

Lange wachtlijst voor GGZ

Krijgt u te maken met een lange wachtlijst voor GGZ? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies & Bemiddeling​. Zij zoeken graag een snelle oplossing voor u.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over psychologische zorg.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.