Ga naar inhoud

Wat is letselschade?

Als je letsel oploopt, kan dit grote gevolgen voor jouw dagelijks leven hebben. Ook komt er een hoop kijken bij het indienen van een schadeclaim. Wat is letselschade precies? In welke situaties ontstaat dit meestal? En hoe claim je een schadevergoeding? Onze juristen leggen het uit in heldere taal.

In dit artikel lees je over:

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die je oploopt door een ongeluk. Er zijn allerlei situaties waarin je letsel kunt oplopen. Bijvoorbeeld door:

 • een verkeersongeluk

 • een ongeluk tijdens je werk

 • een ongeluk in en rond huis

 • een medische fout, zoals het krijgen van een verkeerde diagnose of verkeerde medicijnen

 • mishandeling of een seksuele overtreding

Onder letselschade vallen twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is schade die meteen in geld uit te drukken is. Denk aan:

 • schade aan je auto, fiets, kleding of andere spullen

 • gederfde inkomsten (inkomsten die je misloopt) omdat je niet of minder kunt werken

 • medische kosten die je zorgverzekering niet vergoedt, zoals operaties, behandelingen en medicijnen

 • reis- en verblijfkosten, bijvoorbeeld voor je verblijf in het ziekenhuis

 • kosten voor het inhuren van huishoudelijke hulp

 • kosten voor het huren van medische hulpmiddelen

 • studievertraging waardoor je meer collegegeld moet betalen

 • juridische kosten die je door het ongeluk moet maken, zoals kosten voor juridische bijstand om de schade te claimen

Immateriële schade

Immateriële schade is schade aan je lichamelijke of mentale gezondheid waardoor je  minder plezier in het leven hebt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • lichamelijke schade door het ongeluk, zoals brandwonden, botbreuken of een whiplash

 • littekens waar je veel last van hebt, bijvoorbeeld omdat je je ervoor schaamt 

 • verdriet omdat het ongeluk beperkingen veroorzaakt en jij hierdoor je werk, hobby’s of andere dagelijkse dingen niet of nauwelijks kunt doen (of alleen op een andere manier kunt doen, bijvoorbeeld met een medisch hulpmiddel)

 • mentale klachten door het ongeluk, zoals PTSS of een depressie

 • zorgen over de gevolgen van je klachten of handicap, zoals de impact op je gezondheid, veiligheid, financiële situatie of toekomst

 • een lange opname in het ziekenhuis

 • een lang proces van genezing

 • geen uitzicht op herstel

 • eenzaamheid, bijvoorbeeld omdat je sinds het ongeluk minder contact kunt hebben met anderen

Krijg ik een schadevergoeding of smartengeld?

Heb je letselschade waar iemand anders aansprakelijk voor is? Dan kun je een schadevergoeding eisen voor de materiële en immateriële schade. De schadevergoeding voor de immateriële schade heet ook wel smartengeld.

Hoeveel smartengeld je precies kunt krijgen, is afhankelijk van veel verschillende factoren en hoort bij de afronding van je zaak. De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van:

 • het soort letsel dat je hebt

 • hoe ernstig je letsel is

 • wat de gevolgen van je letsel zijn

In bepaalde situaties is het niet (of niet meer) mogelijk om een letselschadevergoeding te claimen. Bijvoorbeeld als:

 • je zelf aansprakelijk blijkt voor de letselschade

 • je door verjaring geen recht op schadevergoeding hebt

Tips voor het claimen van letselschade

Bij letselschade is het verstandig om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Een paar praktische tips over wat wel (en beter niet) te doen.

1. Ga naar de huisarts
Het is altijd een goed idee om eerst langs je huisarts te gaan. Die stelt vast of er sprake kan zijn van lichamelijk of mentaal letsel. Als het nodig is, verwijst de huisarts je door naar een medisch specialist. Deze kan vaak goed bepalen hoe ernstig het letsel is en wat de gevolgen kunnen zijn.

2. Verzamel bewijs
Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van het ongeluk. Als je hier zelf niet toe in staat bent, kun je iemand in jouw omgeving vragen om dit voor je te doen.

Er zijn allerlei zaken die goede bewijsstukken kunnen zijn. Denk aan:

 • een kopie van het politieverslag

 • foto’s van de schade, zoals foto’s van je verwondingen of je beschadigde spullen

 • foto’s van de plek waarop het ongeluk is gebeurd

 • jouw beschrijving van het ongeluk en hoe het precies ontstaan is

 • gegevens van getuigen

 • een verklaring van je werkgever, als je door het ongeluk inkomsten bent misgelopen

3. Bewaar alle bonnetjes
Moet je door het ongeluk bepaalde kosten maken? Zoals kosten voor operaties, medicijnen of het openbaar vervoer? Bewaar hier dan alle kassabonnetjes, rekeningen en declaraties van.

4. Meld de schade bij de ongevallenverzekering
Heb jij of de persoon die je aansprakelijk stelt een ongevallenverzekering? Meld de schade dan bij deze verzekeraar. Mogelijk kun je een schadevergoeding krijgen.

5. Letselschade door motorvoertuig?
Heb je letselschade opgelopen door een persoon op een motorvoertuig, zoals een auto of scooter? En is diegene niet verzekerd? Dan kun je de letselschade melden via het Waarborgfonds. Misschien krijg je dan alsnog een schadevergoeding.

Het kan ook zijn dat je niet weet wie de dader is. Bijvoorbeeld omdat die is doorgereden. Doe in dat geval binnen 48 uur aangifte bij de politie. Daarna kun je de letselschade claimen via het Waarborgfonds.

6. Schakel juridische bijstand in
Soms wil de persoon die aansprakelijk is gesteld, niet meewerken. Is dit ook bij jou het geval? Meld dan zo snel mogelijk je zaak bij je rechtsbijstandverzekeraar. Een jurist kan je  helpen met het claimen van de letselschade.

Het is belangrijk dat je niet te lang wacht met het inschakelen van rechtshulp. Anders kan de zaak verjaren en kun je geen schadevergoeding meer eisen. De termijn van verjaring is meestal 5 jaar. Maar dit kan ook korter of langer zijn. Bij een verkeersongeluk met een motorvoertuig is de termijn van verjaring bijvoorbeeld slechts 3 jaar.

7. Accepteer een schadevergoeding niet gelijk
Biedt de verzekeraar van de aansprakelijke partij je een schadevergoeding? Dan hoef je deze niet gelijk te accepteren. Het is aan te raden om eerst te vragen hoe het bedrag berekend is en op welk bewijs de schadevergoeding gebaseerd is.

Als je een jurist hebt, dan kan die voor jou beoordelen of de schadevergoeding eerlijk is. Blijkt dit niet het geval, dan kan de jurist je mogelijk helpen om een hoger bedrag te krijgen.

Letselschade en verjaring: hoe zit het precies?

Als je iemand aansprakelijk wilt stellen voor letselschade, dan is het goed om dat snel te doen. Bij letselschade heb je namelijk te maken met verjaring. Dit houdt in dat je na een bepaalde termijn geen schadevergoeding meer kunt eisen.

Voor letselschade is de termijn van verjaring in de meeste gevallen 5 jaar. Vanaf het moment waarop bekend is wie de schade aan jou veroorzaakte, heb je dus 5 jaar de tijd om een schadevergoeding te vragen.

Houd er rekening mee dat in sommige situaties een andere termijn van verjaring kan gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • jouw letselschade is ontstaan toen je jonger dan 18 jaar was (de termijn van verjaring gaat dan pas in vanaf de dag dat je 18 jaar wordt)

 • je een verkeersongeluk hebt gehad en dit veroorzaakt is door een persoon op een motorvoertuig (de termijn van verjaring is 3 jaar en je kunt de WAM-verzekeraar van het voertuig aansprakelijk stellen)

 • je letselschade hebt opgelopen door een ondeugdelijk product, ofwel een product waar iets mis mee is (schade verhalen is niet mogelijk bij letsel dat later dan 10 jaar na aanschaf van het product is ontstaan)

Wat kan ik doen bij een conflict over letselschade?

Bij letselschade kan het gebeuren dat er een conflict ontstaat met de aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld omdat diegene weigert de schade te melden of niet verzekerd is voor letselschade.

Maar er kan ook een conflict ontstaan met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar vindt dat diens klant niet aansprakelijk is voor de schade. Of omdat die slechts een deel van jouw schadeclaim wil uitkeren.

In beide situaties is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een jurist kan je vertellen wat jouw rechten zijn en advies geven over welke stappen je het beste kunt nemen. Ook kan de jurist je helpen met het starten van een rechtszaak.

Juridische hulp bij letselschade nodig?

Heb je letselschade en hulp nodig bij het eisen van een schadevergoeding? Dan kun je in de meeste gevallen juridische hulp inschakelen via je rechtsbijstandverzekering. Bel Univé Rechtshulp op 0592-382501 of meld je zaak direct via de website.

Ik ben klant en wil mijn zaak melden