Ga naar inhoud

Transitievergoeding

Als je ontslagen wordt, heb je mogelijk recht op een transitievergoeding. Wat houdt deze vergoeding precies in? Heb je hier met een tijdelijk contract ook recht op? En hoe bereken je jouw transitievergoeding? We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij én geven je praktische juridische tips.

Waar lees je over in dit artikel:

1. Wat is een transitievergoeding?

2. Heb ik recht op een transitievergoeding?

3. Vergoeding vastleggen in vaststellingsovereenkomst

4. Wat bepaalt de hoogte van de transitievergoeding?

5. Ontslagvergoeding berekenen

6. Hoeveel is de maximale transitievergoeding?

7. Moet ik over mijn ontslagvergoeding belasting betalen?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding heet ook wel een ontslagvergoeding. De naam zegt het al: dit is de vergoeding die werknemers soms van hun werkgever krijgen bij ontslag. De transitievergoeding is er om de overstap naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Zo kun je de vergoeding gebruiken om jezelf om te scholen. Of om je vaste lasten van te betalen als je in between jobs bent. Je mag zelf bepalen wat je met het geld van de ontslagvergoeding doet.

Transitievergoeding bij tijdelijk contract

Een transitievergoeding is niet alleen voor werknemers met een vast contract. Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers ook een transitievergoeding betalen als zij een werknemer met een tijdelijk contract ontslaan. Of als een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) niet wordt verlengd. Als werknemer met een tijdelijk contract kun je dus ook recht hebben op een transitievergoeding.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Bij ontslag heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding. Je krijgt de vergoeding alleen in bepaalde situaties.

Je hebt wél recht op een ontslagvergoeding als:

 • je wordt ontslagen op initiatief van de werkgever. Oók als het UWV toestemming geeft voor ontslag. Of als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

 • jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd, op initiatief van de werkgever. 

 • je zelf ontslag neemt vanwege zeer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Ben je 2 jaar ziek geweest en word je ontslagen? Dan heb je mogelijk ook recht op een transitievergoeding. Zelfs als je nog ziek bent op het moment van je ontslag.

Je hebt géén recht op een transitievergoeding als:

 • je de arbeidsovereenkomst zelf opzegt. Behalve als je opzegging is veroorzaakt door zeer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw werkgever.

 • je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of iets ernstig verwijtbaar hebt nagelaten.

 • jouw werkgever garandeert dat je er binnen 6 maanden weer mag werken.

 • er in een cao of een sociaal plan een andere vergoeding is opgenomen.

 • je op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt nog geen 18 jaar bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt.

 • het dienstverband eindigt in verband met óf na het bereiken van de AOW-leeftijd. Of een andere leeftijd waarop voor jou recht op pensioen ontstaat.

 • jouw werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft of de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is.

 • het dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat jij en jouw werkgever het eens zijn over jouw ontslag.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid

Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer, dan is de situatie zo ernstig dat je niet van je werkgever kunt verlangen dat je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. In bepaalde gevallen mag jouw werkgever je zelfs op staande voet ontslaan. Bijvoorbeeld omdat je diefstal hebt gepleegd. Of omdat je een redelijke opdracht tot overwerk geweigerd hebt.

Ontslag met wederzijds goedvinden of instemming

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heb je in principe geen recht op een transitievergoeding. Toch kan de werkgever ervoor kiezen om je een vergoeding aan te bieden. Volgt de werkgever een ontbindingsprocedure of een UWV-procedure? Dan heb je in sommige gevallen wél recht op een transitievergoeding. 

Vergoeding vastleggen in vaststellingsovereenkomst

Zijn jij en je werkgever het eens over jouw ontslagvergoeding? Dan is het belangrijk om dat goed vast te leggen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden gebruik je hiervoor een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken over je ontslag, waaronder de datum waarop je uit dienst treedt en wat er met je vakantiedagen gebeurt.

Wat bepaalt de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van twee zaken:

 • de duur van je dienstverband

 • jouw bruto maandsalaris

In bepaalde situaties kan het lastiger zijn om deze dingen te berekenen. Bijvoorbeeld omdat je een oproepcontract had.

Duur van dienstverband

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat je vanaf de eerste dag van je arbeidsovereenkomst recht kunt hebben op een transitievergoeding. Ook als je in jouw proeftijd ontslagen wordt, heb je dus mogelijk recht op deze vergoeding.

Duur van dienstverband berekenen
Had je meer tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever? En was de periode tussen deze contracten maximaal 6 maanden? Dan tel je de duur van deze contracten bij elkaar op. Dat is dan de duur van jouw dienstverband. Deze berekening geldt ook als één of meer contracten vóór 1 juli 2015 afgesloten zijn. Let op: de tussengelegen perioden van maximaal 6 maanden (of 3 maanden voor 1 juli 2012) tellen niet mee.

Bruto maandsalaris

Bij het bruto maandsalaris moet je ook jouw vakantiegeld en eventuele toeslagen meerekenen. Denk hierbij aan mogelijke ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen en winstuitkeringen. Heb je een variabele eindejaarsuitkering gekregen, dan tel je 1/12e daarvan op bij je bruto maandsalaris.

Bruto maandsalaris berekenen

Soort contract

Berekening

Arbeidsovereenkomst met vast aantal uren

Bruto uurloon x arbeidsduur per maand

Oproepcontract

Bruto uurloon x gemiddelde arbeidsduur per maand

Bestaat een deel van jouw loon uit stukloon of provisie? Dan is het bruto maandsalaris het gemiddelde dat je hiervan per maand ontving in de 12 maanden voordat jouw arbeidsovereenkomst eindigde. Hierbij tel je dan nog jouw vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering op.

Ontslagvergoeding berekenen

Je krijgt één derde van jouw maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf je eerste werkdag. Heb je een arbeidsovereenkomst van korter dan 1 jaar? Dan wordt de vergoeding naar rato berekend. Had je een hoog inkomen? Houd er dan rekening mee dat er een maximale ontslagvergoeding geldt. Elk jaar bepaalt de overheid wat het maximumbedrag is.

Rekenvoorbeeld
Stel, je bent 8 jaar in dienst. Jouw bruto inkomen is € 2.000 per maand. Om de vergoeding te bepalen wordt de vakantietoeslag van 8% meegerekend. Jouw brutosalaris inclusief vakantiegeld bedraagt € 2.160. Dat komt uit op € 2.160/3 = € 720. Dit vermenigvuldig je met de 8 dienstjaren. Jouw transitievergoeding komt dan uit op € 5.760.

Online rekentool
De hoogte van je transitievergoeding kun je berekenen met deze online tool van de Belastingdienst. Let op: in je cao of sociaal plan kan een andere transitievergoeding zijn opgenomen. Als dat zo is, dan geldt die regeling voor jou.

Hoeveel is de maximale transitievergoeding?

De maximale hoogte van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en verschilt per jaar. Dat komt doordat het maximumbedrag wordt aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

Maximale transitievergoeding in 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de transitievergoeding maximaal € 89.000 bruto. Behalve als je jaarsalaris hoger is dan € 89.000. Dan is de vergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

Maximale transitievergoeding in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de transitievergoeding maximaal € 94.000 bruto. Behalve als je meer dan € 94.000 per jaar verdiende. Dan krijg je maximaal één bruto jaarsalaris als vergoeding. 

Moet ik over mijn ontslagvergoeding belasting betalen?

Voor de Belastingdienst is de ontslagvergoeding een vorm van extra inkomen. Daarom betaal je inkomstenbelasting over jouw ontslagvergoeding. Behalve als je de volledige vergoeding gebruikt voor een opleiding of outplacement. Gebruik je een deel van jouw ontslagvergoeding voor een opleiding of outplacement? Dan betaal je over dit deel geen belasting.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Moet je inkomstenbelasting betalen over jouw transitievergoeding? Dan is het bedrag dat je aan belasting betaalt, afhankelijk van twee zaken: 

 • je belastbare inkomen (alle vormen van inkomen die je dat jaar hebt ontvangen, inclusief de transitievergoeding)

 • het jaar waarin je de vergoeding hebt ontvangen

Situatie 1: Je kreeg een transitievergoeding in 2022
Zijn je inkomen en de transitievergoeding samen lager dan € 69.399? Dan betaal je 37,07% belasting. Bij een hoger inkomen betaal je 49,50% belasting over alles boven de € 69.399. Let op: als je in 2022 de AOW-leeftijd bereikte, gelden er andere tarieven.

Situatie 2: Je kreeg een transitievergoeding in 2023
Zijn je inkomen en de transitievergoeding samen lager dan € 73.031, dan betaal je 36,93% belasting. Bij een hoger inkomen betaal je 49,50% belasting over alles boven de € 73.031. Let op: als je in 2023 de AOW-leeftijd hebt bereikt, gelden er andere tarieven.

Juridische hulp of advies nodig?

Bij ontslag heb je mogelijk meer rechten dan je denkt. Ben je ontslagen en twijfel je of je recht hebt op een transitievergoeding? Weigert de werkgever om je een vergoeding te betalen? Of maakte je met jouw werkgever afspraken over je ontslag en wil je de kleine lettertjes laten controleren? Onze ervaren juristen helpen je graag verder, wat jouw situatie ook is.

Jouw Univé-jurist kan je precies vertellen wat je rechten zijn. En als je dat wilt, neemt de jurist ook alle communicatie met de werkgever van je over. Vraag direct juridische hulp aan via je rechtsbijstandverzekering. Ben je bij ons verzekerd, dan kun je makkelijk je zaak melden via de website van Univé Rechtshulp.

Heb je geen verzekering en maak je liever gebruik van prepaid rechtshulp? Vraag dan hulp van onze juristen via Rechtshulp on demand.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand