Ga naar inhoud

Marktwaarde woning

De marktwaarde van een woning is de waarde van een huis op het moment dat dit vrij op de markt kan worden verkocht. Anders gezegd: de marktwaarde is de waarde die een woning oplevert in het economische verkeer onder normale omstandigheden.  Moet je je huis via een gedwongen verkoop verkopen? Dan is er sprake van de executiewaarde van een woning.

Waar heb je de marktwaarde voor nodig?

De marktwaarde van een woning vormt als het ware de basis van je hypotheek. Hij is namelijk van invloed op je maximale hypotheek en de hypotheekrente. Sinds 2018 mag de maximale hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde van een woning. Er geldt wel een kleine uitzondering. Pas je energiebesparende voorzieningen toe? Dan mag je tot € 20.000 meer lenen.

Zo wordt de marktwaarde bepaald

Hoe de marktwaarde van je woning wordt bepaald, is in de eerste plaats afhankelijk van het soort woning. Gaat het om een bestaande woning of is het een nieuwbouwhuis

Bij nieuwbouw is de taxatiewaarde gelijk aan de koop-/aanneemsom. Daar komen dan nog de kosten bij van eventueel meerwerk

Bij bestaande bouw is het eerst van belang om te kijken waar het precies om gaat: het oversluiten van de hypotheek eventueel met verbouwing. Of de aankoop van een bestaande woning, eventueel met verbouwing.  

Bij oversluiten en/of verbouwen kan de marktwaarde op drie manieren bepaald worden: op basis van de WOZ-waarde van de gemeente, een voordelige desktoptaxatie of toch een duurder gevalideerd taxatierapport. Welk type gebruikt mag worden, is mede afhankelijk van de geldverstrekker en hoeveel je leent ten opzichte van de marktwaarde. Hoe lager de risicoklasse, hoe lager de eisen aan de taxatie. Bij een verbouwing kun je een taxatierapport laten opstellen waarin de taxatiewaarde voor en na verbouwing zijn opgenomen. 

Bij aankoop van een bestaand huis wordt de taxatiewaarde vaak vastgesteld door een gevalideerd taxatierapport, eventueel inclusief de waarde na verbouwing. Die waarde geldt dan als de marktwaarde van het huis. 

Huis verkopen of kopen onder de marktwaarde?

Je kunt niet zomaar je huis verkopen onder de marktwaarde. De koper van je huis moet namelijk 2% overdrachtsbelasting betalen, berekend over de marktwaarde van het huis. De Belastingdienst gaat niet akkoord bij een veel lagere verkoopprijs. De notaris checkt of de prijs reëel is en zorgt ervoor dat de overdrachtsbelasting wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

Hetzelfde geldt voor het kopen van een huis onder de marktwaarde. Dat komt voor als je als kind bijvoorbeeld gunstig het huis van je ouders kunt kopen. Voor minder verkopen mag wel maar als de Belastingdienst vindt dat de verkoopprijs te laag is, wil zij over het voordeel schenkbelasting heffen. Heb je met zo'n situatie te maken, bespreek dan samen met de notaris en de financieel adviseur hoe je het beste de woning van je ouders kunt kopen. 

Voor het schenken aan kinderen (en kleinkinderen) voor de eigen woning zijn ook andere oplossingen. Laat je daarbij goed adviseren door een van onze professionals of de notaris. 

Wil je meer weten over de marktwaarde van je huis of wil je hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank