Hulpmiddelen - vergoedingen 2019


Veel hulpmiddelen worden vergoed uit de basisverzekering. In het reglement Hulpmiddelen vindt u o.a. informatie over orthopedische schoenen, zuurstofapparatuur en personenalarmering. Voor bepaalde hulpmiddelen krijgt u via een budget een (extra) vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering Goed, Beter en Best. Binnen zo'n geclusterd budget krijgt u hulpmiddelen vergoed totdat u het maximum ervan heeft bereikt. In het overzicht hieronder vindt u de maximale vergoedingen per jaar voor o.a. audiologische hulpmiddelen, mammaprotheses en pruiken.

De vergoedingen voor hulpmiddelen op een rij

​Basis-
verzekering
​Aanvullend
Goed
​Aanvullend
Beter
​Aanvullend
Best

Naast hulp- en verbandmiddelen uit de basisverzekering* een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of extra's die te maken hebben met:

  • audiologische hulpmiddelen**
  • mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie
  • pruiken of mutssja's
  • steunpessarium
  • hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik***
​€ 250,- 
per jaar

max. 2 hand- of vingerspalken per jaar
 ​€ 500,- 
per jaar

max. 2 hand- of vingerspalken per jaar
Eigen risico (verplicht) ​€ 385,-      
​Premie per maand ​varieert ​€ 9,75 ​€ 21,50 ​​​€ 34,75


* Voor sommige hulpmiddelen uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding.
**    Onder audiologische hulpmiddelen verstaan wij:
         -  wettelijke eigen bijdrage vanaf 18 jaar voor een hoortoestel en tinnitusmarkeerder
          -  batterijen, losse oplaadbare batterijen en bijbehorende opladers voor hoorhulpmiddelen.
*** Geldt voor zorg door gecontracteerde zorgaanbieder.

Bereken uw zorgpremie

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

Toestemming

Voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel heeft u altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. In het Reglement hulpmiddelen vindt u per hulpmiddel of u ook toestemming nodig heeft voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel. Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur dan bij uw aanvraag ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Gecontacteerde zorgverleners

De vergoeding vanuit Aanvullend Goed, Beter en Best geldt bij hand- of vingerspalken voor tijdelijk gebruik alleen als u kiest voor een door Univé gecontracteerde zorgverlener. Die vindt u eenvoudig online via de Zorgzoeker.

Univé Zorg Select

Kiest u voor Univé Zorg Select, de basisverzekering van Univé met de scherpe premie? Dan kunt u voor stomamateriaal, verbandmiddelen, incontinentiemiddelen en materiaal voor diabetes terecht bij een select aantal door ons gecontracteerde zorgverlener. De vergoedingen vanuit de Univé Zorg Select polis vindt u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Andere zorgbudgetten

Een handig overzicht van de vergoedingen vanuit de Univé-zorgverzekeringen vindt u in de online Vergoedingzoeker.

Lees meer informatie over vergoedingen voor:

Bereken uw zorgpremie