Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

Wordt mijn lopende behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener vergoed in 2023? 

Heeft u op dit moment een lopende behandeling bij een zorgverlener zonder contract en gaat deze behandeling door in 2023? Dan kunt u gebruikmaken van onze overgangsregeling. 

Wat is de overgangsregeling?

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling vergoeden wij uw lopende behandeling in 2023 volledig. Ook als wij geen contract met uw zorgverlener hebben. Het kan wel zijn dat u eigen risico moet betalen.
Als u van ons in 2022 toestemming heeft gekregen voor zorg die 2023 geleverd wordt, dan vergoeden wij ook die zorg zoals afgesproken.

Wanneer kan ik gebruikmaken van deze overgangsregeling?

U kunt gebruikmaken van de overgangsregeling als u:

 • In 2022 een Univé Zorg Vrij polis bij Univé heeft en in 2023 via deze polis bij ons verzekerd blijft, én
 • Op dit moment in behandeling bent voor GGZ of verpleging en verzorging bij een zorgverlener zonder contract, waarvan de behandeling doorloopt door in 2023.

De overgangsregeling geldt ook voor zorg waarvoor u van ons al toestemming heeft gekregen in 2022, maar die pas in 2023 geleverd wordt.

Wat is een lopende behandeling?

Een lopende behandeling is een behandeling voor een aandoening die op dit moment al is gestart en doorloopt in 2023. U mag deze behandeling in 2023 afmaken bij uw zorgverlener. Heeft u het eigen risico van 2023 nog niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico. 

Wat gebeurt er na 2023?

De overgangsregeling is bedoeld voor behandelingen die gestart zijn in 2022 en die doorlopen in 2023. Of voor behandelingen waar u in 2022 van ons toestemming voor heeft gekregen die in 2023 geleverd worden. Zodat u de behandeling kunt afmaken bij uw huidige zorgverlener op basis van de afspraken uit 2022. Voor nieuwe behandelingen gelden de afspraken voor 2023.

Geldt de overdrachtsregeling ook voor een nieuwe behandeling?

Krijgt u een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening en start deze behandeling in 2023? Dan kunt u niet gebruikmaken van de overgangsregeling. U kunt nog wel bij uw zorgverlener blijven. Ook als we geen contract hebben met uw zorgverlener. In dat geval krijgt u voor GGZ en verpleging en verzorging maximaal 90% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt. Ook betaalt u mogelijk eigen risico.

Kan ik overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener?

Als u nu in behandeling bent bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kunt u overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener. Dan krijgt u alle zorgkosten vergoed. U vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Lukt het u niet om een geschikte zorgverlener in de buurt te vinden? Neem dan contact op met onze professionele zorgadviseurs. Zij geven u advies op maat en kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een passende zorgverlener met een kortere wachtlijst. 

Bij Univé kunt u kiezen uit vier basisverzekeringen. Met de Univé Zorg Select polis (natura) heeft u een online polis met onze laagste premie. Univé Zorg Basis polis is ook een natura verzekering waarbij u naast online ook telefonisch of in één van onze winkels uw zorgzaken kunt regelen. Met de naturaverzekering: Univé Zorg Geregeld polis, kunt u terecht bij een grote groep gecontracteerde zorgverleners en worden de meeste declaraties automatisch door Univé betaald. Breidt u deze basisverzekering uit tot de restitutieverzekering Univé Zorg Vrij polis, dan heeft u alle vrijheid om uw zorgverleners te kiezen en declareert u uw zorgkosten achteraf bij Univé.

Bij Univé kunt u uw basisverzekering uitbreiden met aanvullende zorgverzekeringen. Voor Univé Zorg Basis, Geregeld en Vrij kunt u kiezen uit Aanvullend Goed, Beter en Best. 

Aanvullend Goed biedt veel extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, oefentherapie, alternatieve zorg en preventie. Met Aanvullend Beter heeft u recht op hogere maximale vergoedingen plus vergoeding voor bijvoorbeeld brillen, lenzen en sterilisatie. En Aanvullend Best is de meest uitgebreide versie met de hoogste vergoedingen en bijvoorbeeld ooglaserbehandelingen en buikwandcorrectie.

Nee, voor de aanvullende verzekeringen hebben wij geen selectiecriteria.

Bij Univé heeft u de keuze uit diverse aanvullende tandartsverzekeringen. Bij de basisverzekeringen Univé Zorg Basis, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij heeft u de keuze uit vier varianten: naast Hulp na Tandongeval zijn er aanvullende tandverzekeringen die jaarlijks 80% van de kosten voor tandheelkundige zorg vergoeden tot een bepaald maximum. Bij het Tand Goed Pakket bedraagt dat maximum € 250,- , bij het Tand Beter Pakket € 500,- en bij het Tand Best Pakket € 1.000,-. Bij de laatste twee pakketten is in bepaalde situaties ook een vergoeding voor orthodontistische zorg inbegrepen. Bij Tand Beter en Tand Best geldt een wachttijd van 1 jaar voor bepaalde behandelingen.

Daarnaast is bij alle drie Tand Ongevallen inbegrepen: vergoeding van de tandheelkundige kosten na een ongeval tot maximaal € 10.000,- per ongeval.

Nee, iedereen is welkom. Alleen voor de aanvullende tandartsverzekering Tand Beter en Best kan voor een bepaalde behandeling een wachttijd van 12 maanden gelden. Bij Tand Beter is dit voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar. Bij Tand Best is dit voor alle leeftijden voor de behandelingen voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie.

Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Basis, Univé Zorg Geregeld of Univé Zorg Vrij ook een aanvullende verzekering? Dan krijgt u voor een aantal zaken een hogere vergoeding. Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.
Alle zorgvergoedingen vindt u in onze Vergoedingenzoeker.

Wilt u met uw zorgverzekering overstappen naar Univé? Dan kunt u tijdens het online afsluiten van uw verzekering aangeven dat Univé dat voor u moet regelen. Wij zeggen dan dat wij uw zorgverzekering bij uw huidige maatschappij op. Zo hoeft u zelf niets te doen en voorkomt u dat u dubbel verzekerd bent. De overstap naar Univé kunt u ook zelf regelen via de online Opzegservice.

U kunt bij Univé op meerdere manieren uw zorgnota’s declareren.

 • Online door uw nota’s te uploaden via Mijn Univé Zorg of via de Univé App. De vergoeding waarop u eventueel recht heeft ontvangt u dan binnen 6 werkdagen. En in het postvak van Mijn Univé Zorg vindt u de bijbehorende zorgkostenfactuur. 
 • Door het declaratieformulier in te vullen en samen met de originele nota’s op te sturen naar Univé Verzekeringen, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. Wij streven ernaar uw declaratie binnen drie weken na ontvangst af te handelen. Aansluitend krijgt u een zorgkostenfactuur thuisgestuurd en een eventuele vergoeding op uw rekening gestort.

Alle zorgvergoedingen vindt u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select en vergoedingenoverzicht Univé Zorg Basis, Univé Zorg Geregeld en Zorg Vrij

U kunt de gegevens van uw zorgverzekering eenvoudig online inzien en wijzigen. Maar u kunt uw wijzigingen ook doorgeven via het wijzigingsformulier, bij de Univé-winkel bij u in de buurt of via de Klantenservice: 072 527 75 95 (lokaal tarief). Heeft u een collectieve zorgverzekering? Dan kunt u onze Klantenservice bereiken via 0800 023 47 63 (gratis). De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 

Veelgestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als een gecontracteerde zorgverlener de volledige zorg kan leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Vul deel 2 van het  Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw verzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 9 weken voordat uw indicatie verloopt uw nieuwe pgb-aanvraagformulier in te dienen. 

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.
Let op: De eventueel te veel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

U kunt uw pgb op twee manieren stopzetten:

 1. Vul het wijzigingsformulier in.
 2. Stuur ons een brief met:
  • Uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
  • De datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
  • De reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
  • Uw handtekening

Stuur uw formulier of brief (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb. 

Ja, u moet zelf met al uw zorgverleners een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld af met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgverlener en u kunt de kosten bij ons declareren. De zorgovereenkomst bewaart u zelf voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.

Modelovereenkomst met een formele zorgverlener

Modelovereenkomst met een informele zorgverlener / natuurlijk persoon

Dat hangt af van de zorg die u momenteel krijgt:

 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en mail dat naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl of stuur het (met postzegel) naar:

  Univé Verzekeringen
  Afdeling Machtigingen
  t.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS  Eindhoven

Gemeentepakket

Het verschil zit vooral in het vergoedingsbedrag. Met de aanvullende verzekering Compleet krijgt u hogere vergoedingen dan met Compact. Zo zijn er in het Compleet-pakket vergoedingen opgenomen voor extra beweegzorg en tandzorg. En ook voor anticonceptiemiddelen (de pil, spiraaltje enz.) voor vrouwen vanaf 21 jaar. Meer over beide pakketten leest u in het vergoedingenoverzicht.

De afspraken tussen Univé en gemeenten verschillen per gemeente. Wilt u weten welke afspraken voor u gelden? kijk op www.gezondverzekerd.nl en neem dan contact op met uw gemeente.​

Ja, maar alleen als uw gemeente dat heeft afgesproken met Univé. Dit kunt u navragen bij uw gemeente, of kijk op www.gezondverzekerd.nl. Biedt uw gemeente inderdaad het Univé GemeentePakket aan, dan ligt daar een informatiepakket voor u klaar.

Tot 18 jaar
Ja, als u in aanmerking komt voor het Univé GemeentePakket, kunt u uw kind meeverzekeren voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Deze verzekeringen voor uw kind kosten u niets extra’s, totdat uw kind 18 jaar wordt.
Vanaf 18 jaar
Vanaf 18 jaar kunt u uw kind niet meeverzekeren. Als uw kind 18 jaar wordt, krijgt het een eigen polis en betaalt hij of zij zelfstandig premie. Uw kind kan dan ook zelf zorgtoeslag aanvragen. Lees er alles over op onze pagina voor 18-jarigen.

​Univé heeft met veel gemeenten speciale afspraken gemaakt, ook over de premies. De hoogte van uw premie hangt af van deze afspraken. Vraag dus bij uw eigen gemeente na of u recht heeft op extra premievoordeel.

​Ja, dat kan kloppen. Univé heeft met veel gemeenten afspraken gemaakt over de premie en de inhoud van de verzekering. Vraag gerust bij uw eigen gemeente na of dat ook in uw woonplaats geldt of kijk op www.gezondverzekerd.nl. Bovendien is Univé een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Daardoor hebben wij met duizenden zorgverleners afspraken kunnen maken over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Op die manier kunnen we deze verzekering aanbieden voor een extra lage premie.

Voor kinderen valt de tandarts onder de basisverzekering. Met Gemeentepakket Compact of Compleet bent u als volwassene ook verzekerd voor tandartskosten. Deze pakketten bieden ook een vergoeding voor orthodontie.

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw pakket.

Bekijk de hoogte van uw vergoeding

Het Univé GemeentePakket bevat extra vergoedingen voor bijvoorbeeld beweegzorg, tandzorg, alternatieve zorg, brillen en contactlenzen. En ook voor preventiezaken zoals gezondheidstests, cursussen en voedings- en dieetadvisering. Het Compact-pakket vergoedt vaak de eigen bijdrage die geldt vanuit de basisverzekering. En met het Compleet-pakket krijgt u een extra hoge vergoeding voor brillen en lenzen, fysiotherapie en preventieve beweegzorg. In het vergoedingenoverzicht staan alle vergoedingen op een rij. En de details vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Heeft u vragen over het Univé GemeentePakket? Belt u dan gerust naar het speciale telefoonnummer (072) 527 76 22 (lokaal tarief). U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Of neem online contact met ons op.

Wilt u iemand bij laten schrijven op uw zorgverzekering? Dit kunt  u doen via www.gezondverzekerd.nl/unive. U kiest uw plaatsnaam en u vinkt aan dat u al verzekerd bent via Univé.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze zorgverzekering? Dan kunt u onze Klantenservice mailen of bellen via 072 527 7622 (lokaal tarief), op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur.

Bent u in 2022 al verzekerd via het Univé Gemeentepakket? Dan heeft u bij uw polis voor 2023 een overzicht gekregen met een aantal wijzigingen in uw zorgverzekering. Hieronder vindt u het volledige vergoedingenoverzicht en de voorwaarden.

Wat verandert er in 2023?

Voorwaarden en reglementen 2023

Univé heeft met veel gemeenten speciale afspraken gemaakt, ook over de premies. De hoogte van uw premie hangt af van deze afspraken. Klik op deze pagina op uw gemeente en bekijk uw premie.

Hoe werkt zorgtoeslag?

De zorgpremie neemt iedere maand een flinke hap uit uw budget. Maar die pijn kan verzacht worden. Als u een laag inkomen heeft en weinig tot geen vermogen kunt u zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. 

Wat kan ik doen als ik betaalproblemen heb?

Moeite om een rekening in één keer te betalen? Meestal kunt u bij ons een rekening in termijnen betalen. Een betalingsregeling sluit u makkelijk zelf af via de Univé app of Mijn Univé Zorg. 

Kan mijn kind meeverzekerd worden bij het Gemeentepakket?

Daar zjin twee antwoorden op, voor kinderen tot 18 jaar en kinderen vanaf 18 jaar.

Tot 18 jaar

Ja, als u in aanmerking komt voor het Univé GemeentePakket, kunt u uw kind meeverzekeren voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Deze verzekeringen voor uw kind kosten u niets extra’s, totdat uw kind 18 jaar wordt.

Vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar kunt u uw kind niet meeverzekeren. Als uw kind 18 jaar wordt, krijgt het een eigen polis en betaalt hij of zij zelfstandig premie. Uw kind kan dan ook zelf zorgtoeslag aanvragen. Lees er alles over op onze pagina voor 18-jarigen.