Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

Bij Univé kunt u uw basisverzekering uitbreiden met aanvullende zorgverzekeringen. Heeft u als basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld of Univé Zorg Vrij, dan heeft u de keuze uit drie varianten. Aanvullend Goed biedt veel extra vergoedingen, bv. voor fysiotherapie, oefentherapie, alternatieve zorg en preventie. Met de Aanvullend Beter heeft u recht op hogere maximale vergoedingen plus vergoeding voor bv. brillen, lenzen en sterilisatie. En Aanvullend Best is de meest uitgebreide versie met de hoogste vergoedingen en bv. ook ooglaserbehandelingen en buikwandcorrectie.

Vul deel 2 van het  Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven

Ja, u moet zelf met al uw zorgverleners een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld af met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgverlener en u kunt de kosten bij ons declareren. De zorgovereenkomst bewaart u zelf voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.

Modelovereenkomst met een formele zorgverlener

Modelovereenkomst met een informele zorgverlener / natuurlijk persoon

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.
Let op: De eventueel te veel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

Dat hangt af van de zorg die u momenteel krijgt:

 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en mail dat naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl of stuur het (met postzegel) naar:

  Univé Verzekeringen
  Afdeling Machtigingen
  t.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS  Eindhoven

Als een gecontracteerde zorgverlener de volledige zorg kan leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw verzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voordat uw indicatie verloopt uw nieuwe pgb-aanvraagformulier in te dienen. 

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb. 

U kunt uw pgb op twee manieren stopzetten:

 1. Vul het wijzigingsformulier in.
 2. Stuur ons een brief met:
  • Uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
  • De datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
  • De reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
  • Uw handtekening

Stuur uw formulier of brief (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.

U kunt bij Univé op meerdere manieren uw zorgnota’s declareren.

 • Online door uw nota’s te uploaden via Mijn Univé Zorg of via de Univé App. De vergoeding waarop u eventueel recht heeft ontvangt u dan binnen 6 werkdagen. En in het postvak van Mijn Univé Zorg vindt u de bijbehorende zorgkostenfactuur. 
 • Door het declaratieformulier in te vullen en samen met de originele nota’s op te sturen naar Univé Verzekeringen, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. Wij streven ernaar uw declaratie binnen drie weken na ontvangst af te handelen. Aansluitend krijgt u een zorgkostenfactuur thuisgestuurd en een eventuele vergoeding op uw rekening gestort.

Alle zorgvergoedingen vindt u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select en in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Geregeld en Zorg Vrij

Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld of Univé Zorg Vrij ook een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best en/of Tand Goed, Tand Beter of Tand Best? Dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.
Alle zorgvergoedingen vindt u in onze Vergoedingenzoeker.

Bij Univé heeft u de keuze uit diverse aanvullende tandartsverzekeringen. Bij de basisverzekeringen Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij heeft u de keuze uit vier varianten: naast Tand Ongevallen zijn er aanvullende tandverzekeringen die jaarlijks 80% van de kosten voor tandheelkundige zorg vergoeden tot een bepaald maximum. Bij het Tand Goed Pakket bedraagt dat maximum € 250,- , bij het Tand Beter Pakket € 500,- en bij het Tand Best Pakket € 1.000,-. Bij de laatste twee pakketten is in bepaalde situaties ook een vergoeding voor orthodontistische zorg inbegrepen. Bij Tand Best geldt een wachttijd van 1 jaar voor bepaalde behandelingen.

Daarnaast is bij alle drie Tand Ongevallen inbegrepen: vergoeding van de tandheelkundige kosten na een ongeval tot maximaal € 10.000,- per ongeval.

Wilt u met uw zorgverzekering overstappen naar Univé? Dan kunt u tijdens het online afsluiten van uw verzekering aangeven dat Univé dat voor u moet regelen. Wij zeggen dan dat wij uw zorgverzekering bij uw huidige maatschappij op. Zo hoeft u zelf niets te doen en voorkomt u dat u dubbel verzekerd bent. De overstap naar Univé kunt u ook zelf regelen via de online Opzegservice.

U kunt de gegevens van uw zorgverzekering eenvoudig online inzien en wijzigen. Maar u kunt uw wijzigingen ook doorgeven via het wijzigingsformulier, bij de Univé-winkel bij u in de buurt of via de Klantenservice: 072 527 75 95 (lokaal tarief). Heeft u een collectieve zorgverzekering? Dan kunt u onze Klantenservice bereiken via 0800 023 47 63 (gratis). De Klantenservice is op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur bereikbaar.

De aanvullende tandartsverzekeringen Tand Goed en Tand Beter kunt u zonder voorwaarden afsluiten.
Vanaf 2020 gelden er voor Tand Best geen acceptatievoorwaarden meer. Voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie geldt wel een wachttijd van 1 jaar.

Bij Univé kunt u kiezen uit drie basisverzekeringen. Met de Univé Zorg Select polis (natura) heeft u een scherpe premie en regelt u eenvoudig online uw verzekeringszaken. De Univé Zorg Geregeld polis is ook een naturaverzekering. Daarmee kunt u terecht bij een grote groep gecontracteerde zorgverleners en worden de meeste declaraties automatisch door Univé betaald. Breidt u deze basisverzekering uit tot de restitutieverzekering Univé Zorg Vrij polis, dan heeft u alle vrijheid om uw zorgverleners te kiezen en declareert u uw zorgkosten achteraf bij Univé.

Gemeentepakket

Voor kinderen valt de tandarts onder de basisverzekering. Met Gemeentepakket Compact of Compleet bent u als volwassene ook verzekerd voor tandartskosten. Deze pakketten bieden ook een vergoeding voor orthodontie.

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw pakket.

Bekijk de hoogte van uw vergoeding

Tot 18 jaar
Ja, als u in aanmerking komt voor het Univé GemeentePakket, kunt u uw kind meeverzekeren voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Deze verzekeringen voor uw kind kosten u niets extra’s, totdat uw kind 18 jaar wordt.
Vanaf 18 jaar
Vanaf 18 jaar kunt u uw kind niet meeverzekeren. Als uw kind 18 jaar wordt, krijgt het een eigen polis en betaalt hij of zij zelfstandig premie. Uw kind kan dan ook zelf zorgtoeslag aanvragen. Lees er alles over op onze pagina voor 18-jarigen.

​Ja, dat kan kloppen. Univé heeft met veel gemeenten afspraken gemaakt over de premie en de inhoud van de verzekering. Vraag gerust bij uw eigen gemeente na of dat ook in uw woonplaats geldt of kijk op www.gezondverzekerd.nl. Bovendien is Univé een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Daardoor hebben wij met duizenden zorgverleners afspraken kunnen maken over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Op die manier kunnen we deze verzekering aanbieden voor een extra lage premie.

​Univé heeft met veel gemeenten speciale afspraken gemaakt, ook over de premies. De hoogte van uw premie hangt af van deze afspraken. Vraag dus bij uw eigen gemeente na of u recht heeft op extra premievoordeel.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze zorgverzekering? Dan kunt u onze Klantenservice mailen of bellen via 072 527 7622 (lokaal tarief), op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur.

Wilt u iemand bij laten schrijven op uw zorgverzekering? Dit kunt  u doen via www.gezondverzekerd.nl/unive. U kiest uw plaatsnaam en u vinkt aan dat u al verzekerd bent via Univé.

Ook kunt u het aanmeldformulier invullen en opsturen naar: 
Univé
Postbus 25212
5600 RS Eindhoven

De afspraken tussen Univé en gemeenten verschillen per gemeente. Wilt u weten welke afspraken voor u gelden? kijk op www.gezondverzekerd.nl en neem dan contact op met uw gemeente.​

Ja, maar alleen als uw gemeente dat heeft afgesproken met Univé. Dit kunt u navragen bij uw gemeente, of kijk op www.gezondverzekerd.nl. Biedt uw gemeente inderdaad het Univé GemeentePakket aan, dan ligt daar een informatiepakket voor u klaar.

Heeft u vragen over het Univé GemeentePakket? Belt u dan gerust naar het speciale telefoonnummer (072) 527 76 22 (lokaal tarief). Op maandag t/m vrijdag kunt u ons bereiken tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Of neem online contact met ons op.

Univé heeft met veel gemeenten speciale afspraken gemaakt, ook over de premies. De hoogte van uw premie hangt af van deze afspraken. Klik op deze pagina op uw gemeente en bekijk uw premie.

Hoe werkt zorgtoeslag?

De zorgpremie neemt iedere maand een flinke hap uit uw budget. Maar die pijn kan verzacht worden. Als u een laag inkomen heeft en weinig tot geen vermogen kunt u zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. 

Wat kan ik doen als ik betaalproblemen heb?

Moeite om een rekening in één keer te betalen? Meestal kunt u bij ons een rekening in termijnen betalen. Een betalingsregeling sluit u makkelijk zelf af via de Univé app of Mijn Univé Zorg. 

Kan mijn kind meeverzekerd worden bij het Gemeentepakket?

Daar zjin twee antwoorden op, voor kinderen tot 18 jaar en kinderen vanaf 18 jaar.

Tot 18 jaar

Ja, als u in aanmerking komt voor het Univé GemeentePakket, kunt u uw kind meeverzekeren voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Deze verzekeringen voor uw kind kosten u niets extra’s, totdat uw kind 18 jaar wordt.

Vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar kunt u uw kind niet meeverzekeren. Als uw kind 18 jaar wordt, krijgt het een eigen polis en betaalt hij of zij zelfstandig premie. Uw kind kan dan ook zelf zorgtoeslag aanvragen. Lees er alles over op onze pagina voor 18-jarigen.

Bent u in 2021 al verzekerd via het Univé Gemeentepakket? Dan heeft u bij uw polis voor 2022 een overzicht gekregen met een aantal wijzigingen in uw zorgverzekering. Hieronder vindt u het volledige vergoedingenoverzicht en de voorwaarden.

Wat verandert er in 2022?

Voorwaarden en reglementen 2022

Het verschil zit vooral in het vergoedingsbedrag. Met de aanvullende verzekering Compleet krijgt u hogere vergoedingen dan met Compact. Zo zijn er in het Compleet-pakket vergoedingen opgenomen voor extra beweegzorg en tandzorg. En ook voor anticonceptiemiddelen (de pil, spiraaltje enz.) voor vrouwen vanaf 21 jaar. Meer over beide pakketten leest u in het vergoedingenoverzicht.

Het Univé GemeentePakket bevat extra vergoedingen voor bijvoorbeeld beweegzorg, tandzorg, alternatieve zorg, brillen en contactlenzen. En ook voor preventiezaken zoals gezondheidstests, cursussen en voedings- en dieetadvisering. Het Compact-pakket vergoedt vaak de eigen bijdrage die geldt vanuit de basisverzekering. En met het Compleet-pakket krijgt u een extra hoge vergoeding voor brillen en lenzen, fysiotherapie en preventieve beweegzorg. In het vergoedingenoverzicht staan alle vergoedingen op een rij. En de details vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.