Beweegzorg - vergoedingen 2019


Voor beweegzorg krijgt u via de aanvullende zorgverzekering  Goed, Beter en Best een vrij te besteden budget. Uw behandelingen binnen dit geclusterde budget krijgt u vergoed totdat u het maximum ervan heeft bereikt.
In het overzicht hieronder vindt u de maximale vergoedingen per jaar voor fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, ergotherapie en alternatieve bewegingstherapie.
De basisverzekering Univé Zorg Select polis kent daarnaast losse modules voor fysiotherapie: Fysio 9 en Fysio 18.

De vergoedingen voor beweegzorg op een rij

​Basis-
verzekering
​Aanvullend
Goed
​Aanvullend
Beter
Aanvullend
Best
​Vrij te besteden budget aan: 9 behandelingen* ​16 behandelingen* ​22  behandelingen*
​Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • niet-chronische 
  aandoeningen
 • bekkenfysiotherapie 
  bij urine-incontinentie 
  (voor verzekerden 
  vanaf 18 jaar) 
​niet-chronische aandoeningen:
18 behandelingen (tot 18 jaar);


bekkenfysiotherapie:
de eerste 9 behandelingen 
     
​Ergotherapie ​10 uur per jaar 3 uur per jaar buiten budget 5 uur per jaar buiten budget 7 uur per jaar buiten budget
​Alternatieve bewegingstherapie** 
zoals chiropractie en osteopathie (door gecontracteerde zorgverlener)
** ** **​
​Eigen risico (verplicht) ​€ 385,-    
​Premie per maand varieert ​€ 9,75 ​€ 21,50 ​​​€ 34,75

*  Hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie.
Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven.
** Voor alternatieve bewegingstherapie geldt 1 behandeling per dag tot maximaal € 45,- per dag.

Bereken uw zorgpremie

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

Bij welke therapeuten kan ik terecht?

Voor fysiotherapie:

 • een therapeut met een contract
 • een gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor bekkenfysiotherapeut, geriatrie-fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en manueel therapeut.

Voor oefentherapie:

 • een therapeut met een contract 
 • een psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Voor oedeemtherapie:

 • een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • een geregistreerde huidtherapeut.

Voor alternatieve bewegingstherapie:

 • een door ons aangewezen zorgverlener.

Gecontracteerde zorgverleners

Heeft u Aanvullend Goed, Beter of Best en kiest u voor een fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut waarmee Univé samenwerkt? Dan worden uw kosten volledig vergoed tot u het maximum van dit budget heeft bereikt. De door Univé gecontracteerde zorgverleners vindt u eenvoudig online via de Zorgzoeker.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u bij uw collectieve zorgverzekering van Univé een Aanvullend Collectief Goed, Beter of Best? Dan heeft u recht op 32 behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar. Hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie.

Vergoedingen Univé Zorg Select polis

Kiest u voor de Univé Zorg Select polis, de basisverzekering met de laagste premie van Univé? Met de bijbehorende aanvullende losse modules Fysio 9 en Fysio 18 krijgt u per jaar respectievelijk 9 en 18 behandelingen voor fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoed (als aanvulling op de vergoeding van de basisverzekering). De vergoedingen vanuit de Univé Zorg Select polis vindt u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Andere zorgbudgetten

Een handig overzicht van de vergoedingen vanuit de Univé-zorgverzekeringen vindt u in de online Vergoedingzoeker

Lees meer informatie over vergoedingen voor:

Bereken uw zorgpremie