Zorg in het buitenland - vergoedingen 2020

Spoedeisende zorg en de basisverzekering

Voor spoedeisende zorg in het buitenland krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding op basis van het in Nederland geldende tarief. Wij vergoeden dan de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. 
Maar in het buitenland kunnen de kosten van een behandeling hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Dat betekent dus dat u het verschil in kosten zelf moet betalen.

Spoedeisende zorg en een aanvullende zorgverzekering

Heeft u naast de basisverzekering ook een aanvullende zorgverzekering Goed, Beter, Best of Buitenland? Dan krijgt u wel een vergoeding op basis van het tarief dat geldt in dat land. Wij vergoeden dan de kostprijs. Ook de kosten van repatriëring via de Univé Alarmcentrale voor Zorg worden vergoed via uw aanvullende verzekering indien er sprake is van medische noodzaak.

Lees meer over welke zorgkosten in het buitenland u vergoed krijgt 

Gecontracteerde ziekenhuizen

In de grensgebieden in Duitsland en België, maar ook in bepaalde favoriete ‘overwinter’-gebieden in Spanje heeft Univé ziekenhuizen gecontracteerd. Een overzicht van gecontracteerde zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker

Niet-spoedeisende zorg: vooraf toestemming nodig

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland moet u vooraf toestemming aanvragen bij Univé. Dat kan via het aanvraagformulier specialistische zorg in het buitenland. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat dit is geregeld. Vraag de toestemming dus tijdig aan.

Vul het formulier in en stuur dit naar ons op met de volgende informatie:

  • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist,
  • een behandelplan van uw specialist,
  • een diagnose (wat is er aan de hand?),
  • een overzicht van eerdere behandelingen en
  • een schatting van de kosten.

Wij gebruiken deze informatie alleen voor het beoordelen van uw aanvraag.

Stuur het ingevulde formulier naar:
Univé Zorg
Afdeling Machtigingen Buitenland
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over zorg in het buitenland.