Kraamzorg - vergoedingen 2020

Bekijk hier uw vergoedingen voor kraamzorg

Bent u zwanger en heeft u in 2020 kraamzorg nodig? In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u voor de basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis plus voor de aanvullende zorgverzekering Goed, Beter en Best de maximale hoogte van de vergoeding voor kraamzorg.

Bereken uw zorgpremie

De vergoedingen voor kraamzorg op een rij 

​Basis-
verzekering    
​Aanvullend
Goed
​Aanvullend
Beter
​Aanvullend
Best
​Bevalling thuis

 

 

 

 

​Kraamzorg thuis of in een geboortecentrum

​max. 10 dagen
(eigen bijdrage
 € 4,50 per uur)

​€ 125,- vergoeding van de eigen bijdrage ​​​volledige vergoeding van de eigen bijdrage
Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis en geboortecentrum volledige vergoeding, 
geen eigen bijdrage
     
​Nazorg moeder en baby ​​6 uur verdeeld over 2 dagen ​12 uur verdeeld over 4 dagen
​Kraampakket met medische artikelen voor thuisbevalling

 

 

​Lactatiekundig consult (advies bij borstvoeding) ​​€ 200,- ​​€ 200,-
​Zwangerschapscursussen (bij geselecteerde aanbieders, zie de voorwaarden):
-  het leefstijlprogramma Slimmer Zwanger
-  cursussen die u voorbereiden op de bevalling
-  cursussen die uw lichamelijke herstel na de bevalling bevorderen (max. 6 mnd na de bevalling)
​€ 100,- per jaar ​​€ 100,- per jaar ​​€ 100,- per jaar
​Vergoeding gecontracteerde kraamzorg ​volledige vergoeding ​volledige vergoeding volledige vergoeding ​volledige vergoeding
​Vergoeding niet-gecontracteerde kraamzorg

​80%
(Zorg Vrij polis: marktconform tarief)

​80% ​80% ​80%
Huur/aanschaf (elektrische) borstkolf     eenmalig max. € 80,- eenmalig max. € 80,-
Eigen risico (verplicht) ​€ 385,-
​Premie per maand ​varieert ​€ 9,95 ​€ 23,95 ​€ 35,95


Verloskundige hulp

Onder verloskundige zorg valt ook kinderwensconsult (preconceptiezorg), advies over prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, combinatietest (medische indicatie nodig), NIPT-test d.i. een niet-invasieve prenatale test (medische indicatie nodig), twintig-weken echo en het gebruik van de verloskamer bij een medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum.

Uren kraamzorg

Het aantal uren kraamzorg is afhankelijk van uw gezins- en medische situatie. Uw kraamzorgorganisatie bepaalt het aantal uren kraamzorg dat u krijgt met behulp van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Heeft u de Univé Zorg Select polis, dan kunt u terecht bij een select aantal door ons gecontracteerde zorgverleners.

Bereken uw zorgpremie

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

De basisverzekering en eigen bijdrage kraamzorg

De basisverzekering Univé Zorg Geregeld polis en Univé Zorg Vrij polis vergoedt de kosten van uw kraamzorg volledig, tot maximaal tien dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Toch is kraamzorg niet gratis. U bent namelijk verplicht om voor kraamzorg per uur een eigen bijdrage te betalen. In geval van een thuisbevalling krijgt u met de aanvullende zorgverzekering Best deze eigen bijdrage voor kraamzorg bij u thuis volledig vergoed. Voor kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische noodzaak wordt de eigen bijdrage volledig vergoed via de aanvullende zorgverzekeringen Beter en Best.

Gratis kraampakket

U ontvangt een gratis kraampakket bij de Aanvullend Beter en Best. Met medische hulpmiddelen voor de bevalling.

Volledige vergoeding voor kraamzorg

Als u kiest voor een kraamzorgorganisatie waarmee Univé samenwerkt, worden de kosten van uw kraamzorg volledig door uw basisverzekering betaald. Wilt u gebruik maken van een niet-gecontracteerde kraamzorgorganisatie? Dan krijgt u uw kraamzorg tot 80% van het gecontracteerd tarief vergoed. Welke kraamzorgorganisaties in uw omgeving door Univé gecontracteerd zijn, zoekt u eenvoudig online op via de Zorgzoeker.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over kraamzorg.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.