Vergoedingen van uw geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel nodig heeft, wilt u natuurlijk weten wat u vergoed krijgt. En wat u eventueel zelf moet betalen. Dit hangt van een aantal zaken af. Onder andere van uw basisverzekering, uw keuze voor een apotheek en of het geneesmiddel geregistreerd is.

Bij Univé: geen eigen risico voor de meeste medicijnen

Univé is een van de weinigen in Nederland die de kosten voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent met het verplicht of vrijwillig eigen risico. Zo profiteert u direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen. Vraag bij uw apotheek dus altijd naar het voorkeursgeneesmiddel. De terhandstellingskosten van de apotheek vallen wel onder het eigen risico.

Let op: Er gelden aparte voorwaarden voor anticonceptie, alternatieve geneesmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen en preventieve medicijnen en vaccinaties.

Krijgt u het geneesmiddel vergoed uit de basisverzekering?

Als u een geneesmiddel nodig heeft, krijgt u dat meestal gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. Op www.medicijnkosten.nl kunt u zien of uw geneesmiddel in het GVS is opgenomen. En welke voorwaarden voor vergoeding er gelden. Ook leest u of u voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt. Het bedrag dat overblijft telt mee voor het eigen risico. U betaalt maximaal € 250,- per jaar aan eigen bijdrage voor medicijnen.

Naar welke apotheek gaat u?

Gaat u naar een apotheek waarmee wij een contract hebben? Dan krijgt u een hogere vergoeding:

Univé Zorg Select polis

  • gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerde tarief
  • niet-gecontracteerd: maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Univé Zorg Geregeld polis

  • gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerde tarief
  • niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Univé Zorg Vrij polis

Met welke apotheken hebben wij een contract?

Dat ziet u in de Zorgzoeker. Zoekt u in de rubriek: Apotheken.

Is het geneesmiddel een voorkeursgeneesmiddel?

Univé heeft een voorkeursbeleid (preferentiebeleid). Dit betekent dat wij van bepaalde geneesmiddelen alleen de variant met de laagste prijs vergoeden. Dit noemen we het voorkeursgeneesmiddel. Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat. U kunt dit ook zelf opzoeken in het Reglement farmaceutische zorg.

Heeft u nog een bedrag aan eigen risico openstaan?

Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen.
Het eigen risico geldt niet voor:

Het eigen risico geldt wel voor:

Hoe hoog zijn de terhandstellingskosten die u moet betalen?

Haalt u een nieuw geneesmiddel bij de apotheek? Dan brengt de apotheek terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek in rekening. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek en per tijdstip. Bij de eerste levering zullen deze kosten hoger zijn. En bijvoorbeeld ook als u het geneesmiddel 's avonds of in het weekend haalt.

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn?

Sinds 1 januari 2016 mogen alle verzekeraars samen bepalen of zij een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding) vergoeden. En onder welke voorwaarden. Wij hebben samen met anderen een overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen opgesteld. Hierin ziet u welke op maat gemaakte medicijnen wij in 2019 nog hebben vergoed. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? Bespreek dan met uw arts of apotheker welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice helpt u graag

De vergoeding van medicijnen is best ingewikkeld. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook onze klantenservice bellen. Houdt u wel uw Z-indexnummer bij de hand? Dit nummer vindt u op uw medicijndoosje of kunt u vragen aan uw apotheek.


Vergoeding taperingstrips

 

Wat zijn taperingstrips?

Een taperingstrip is een farmacotherapeutisch hulpmiddel met een op maat gemaakt medicijn om afbouw of dosisverlaging voor patiënt en behandelaar te verbeteren.

Vergoeding

Univé stelt zich op het standpunt dat het afbouwen van medicatie in goed overleg tussen patiënt en behandelaar dient te gebeuren met behulp van geregistreerde geneesmiddelen. Univé vergoedt taperingstrips met op maat gemaakte medicijnen niet.

Afbouwmedicatie antidepressiva

Het afbouwen van antidepressiva met op maat gemaakte medicijnen (apotheekbereidingen) komt voor vergoeding in aanmerking als u aantoonbaar niet uitkomt met geregistreerde medicijnen. Univé vergoedt in die situatie afbouw van apotheekbereidingen zoals beschreven in tabel 3 van het multidisciplinair document ‘afbouwen SSRI’s en SNRI’s’. Het antidepressivum wordt hierbij in 8 weken in wekelijkse doseerstappen afgebouwd naar nul.

Uw apotheker beoordeelt of de medicijnen voor u voor vergoeding in aanmerking komen.