Ga naar inhoud

Medicijn-vergoeding

De medicijn-vergoeding wordt in Nederland centraal geregeld. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke medicijnen worden vergoed volgens de Zorgverzekeringswet. Op www.medicijnkosten.nl kunt u zien of uw medicijn is opgenomen in uw zorgverzekering. Ook kunt u zien of u een eigen bijdrage moet betalen en of er in dat geval een goedkopere variant is die u wel helemaal vergoed krijgt.

Medicijnen & eigen risico

Als u moet bijbetalen voor een medicijn, telt deze bijbetaling niet mee voor het volmaken van uw verplicht of vrijwillig eigen risico.

Voorkeursgeneesmiddelen

Binnen een groep van gelijke geneesmiddelen (met dezelfde werkzame stof) kunnen wij volgens ons preferentiebeleid voor medicijnen een voorkeursgeneesmiddel aanwijzen. Deze geneesmiddelen zijn vrijgesteld van het eigen risico. Alleen de terhandstellingskosten van de apotheker worden wel verrekend met het eigen risico. Lees hier meer over deze voorkeursgeneesmiddelen.

Wij vergoeden goede en goedkopere medicijnen

Vaak maken meerdere fabrikanten een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en dezelfde werking. Deze middelen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit.

Wij vergoeden het goedkoopste medicijn: het voorkeursgeneesmiddel. Het gaat om hetzelfde geneesmiddel, dat hetzelfde werkt. Het zit alleen in een ander doosje. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Vergoeding voor zelfzorgmiddelen

Zelfzorgmiddelen zijn geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Op vergoeding van de volgende zelfzorgmiddelen heeft u recht, als u deze langer dan zes maanden aaneengesloten moet gebruiken:

  • laxeermiddelen
  • middelen bij allergie
  • middelen tegen diarree
  • middelen om de maag te legen en
  • middelen tegen droge ogen.

De eerste 15 dagen komen de kosten van het middel voor uw eigen rekening.

Toestemming voor medicijn-vergoeding

Voor een aantal geneesmiddelen hebt u voorafgaande toestemming nodig. U vindt hier een lijst van deze geneesmiddelen

Lees meer over de medicijn-vergoedingen

Bereken uw premie

Bereken uw premie