Ga naar inhoud

Vergoeding implantaat

Een implantaat vergoeding uit de basisverzekering krijg je meestal alleen als je een volledig kunstgebit voor de onder- en/of bovenkaak nodig hebt en kiest voor een klikgebit. Tenzij er sprake is van bijzondere tandheelkunde, kun je implantaten voor een gedeeltelijk klikgebit, kronen of bruggen alleen vergoed krijgen vanuit de tandartsverzekering.

Vergoeding implantaat basisverzekering

De vergoeding implantaat uit de basisverzekering kan onder kunstgebit of bijzondere tandheelkunde vallen. Voor een kunstgebit zijn implantaten geschikt om een klikgebit te gebruiken. Implantaten die nodig zijn voor andere doeleinden krijg je alleen vergoed uit de basisverzekering als je jonger bent dan 18 jaar of een bijzondere aandoening hebt.

Tenzij je onder de 18 jaar bent betaal je eigen risico voor een implantaat vergoeding uit de basisverzekering. Of je dat nu krijgt vanuit de vergoeding kunstgebit of bijzondere tandheelkunde.  Dat geldt ook voor het trekken van tanden of kiezen door de kaakchirurg.

Het verplichte eigen risico is € 385 per jaar voor alle zorg die je uit je basisverzekering vergoed krijgt. Let op: heb je nog geen eigen risico verbruikt? Of heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten? Dan betaal je minimaal het verplichte eigen risico maar kan het bedrag oplopen tot € 885.

Voor een volledige implantaat vergoeding vanuit de basisverzekering is het belangrijk dat je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat kan bijvoorbeeld een tandarts of implantoloog zijn. Voor bijzondere tandheelkunde moet je soms naar een speciaal centrum. In de zorgzoeker van je zorgverzekeraar vind je gecontracteerde zorgaanbieders.

Implantaat vergoeding aanvullende verzekering

Naast de vergoeding implantaat uit de basisverzekering, kun je bijkomende kosten vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage als je een klikgebit krijgt.

Met een tandartsverzekering kun je ook een budget voor mondzorg krijgen. Daaruit krijg je een deel van gedeeltelijke protheses, kronen en bruggen (inclusief implantaten) vergoed tot je budget op is.

Veelgestelde vragen implantaat vergoeding