Ga naar inhoud

Vergoeding ergotherapie

De ergotherapie vergoeding uit de basisverzekering is bedoeld voor mensen die daardoor beter voor zichzelf kunnen zorgen. En daardoor minder aangewezen zijn op anderen. Vanuit de aanvullende verzekering kun je soms extra uren ergotherapie vergoed krijgen.

Vergoeding ergotherapie basisverzekering

Kun je door ergotherapie beter voor jezelf zorgen? Bijvoorbeeld omdat je wat ouder of misschien chronisch ziek bent? Of een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan krijg je 10 uren ergotherapie per jaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Als het volgens je zorgverlener medisch noodzakelijk is, kun je ook thuis ergotherapie krijgen. Anders krijg je ergotherapie in de praktijk, het ziekenhuis of een verpleeg- of verzorgingshuis. Heb je de ziekte van Parkinson? Dan krijg je gespecialiseerde ergotherapie vergoed als je zorgverlener is aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor de ergotherapie vergoeding vanuit de basisverzekering betaal je vanaf 18 jaar eigen risico. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van hoeveel eigen risico je per jaar moet betalen en of je al een deel hebt verbruikt. Het verplichte eigen risico per jaar is € 385 maar kan met een vrijwillig eigen risico oplopen tot € 885.

Voor de volledige ergotherapie vergoeding uit de basisverzekering, is het van belang om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijg je namelijk vaak maar een deel vergoed. In de zorgzoeker van je zorgverzekeraar vind je ergotherapeuten waar afspraken mee zijn gemaakt.

Ergotherapie vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit je aanvullende verzekering kun je vaak een extra aantal uren ergotherapie vergoed krijgen. Die uren gaan in vanaf het 11e uur ergotherapie. De eerste 10 uur krijg je namelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Ergotherapie wordt berekend in kwartieren.

Dat betekent dat je na 40 kwartier ergotherapie uit de basisverzekering mogelijk gebruik kunt maken van je aanvullende verzekering. Meestal maakt het voor de ergotherapie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet uit naar welke ergotherapeut je gaat.