Ga naar inhoud

Pedicure vergoeding

Wordt uw (diabetes) pedicure vergoed vanuit de zorgverzekering? Lees hier meer over de pedicure-vergoeding van Univé.

Pedicure vergoeding uit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering de volgende vergoeding voor (diabetes) pedicure:

Volledige vergoeding voor:

 • Voetzorg bij diabetes, door de huisarts
 • Regelmatig voetonderzoek vanaf zorgprofiel 2

Vergoeding voor jaarlijkse voetcontrole

U krijgt de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen door uw huisarts vergoed vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding voor regelmatig voetonderzoek vanaf zorgprofiel 2

Heeft u zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijgt u ook een vergoeding voor:

 • Regelmatig voetonderzoek
 • Diagnostiek 
 • Voetbehandelingen

Uitleg over de zorgprofielen vindt u in de Zorgmodule Diabetische Voetulcera. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u heeft.

Zorgprofiel op de nota

Het is belangrijk dat uw podotherapeut of pedicure het zorgprofiel op de nota vermeldt.

Geen vergoeding voor:

 • Behandeling door een pedicure, die niet samenwerkt met een podotherapeut
 • Voetbehandelingen zonder medische reden, zoals:
  • Knippen van gezonde nagels
  • Verwijderen van eelt dat geen risico geeft op een wond
  • Masseren van voeten of andere verzorgende behandelingen
 • Zorg door de podoloog

Extra pedicure-vergoeding

Met een aanvullende zorgverzekering krijgt u een groter deel van de kosten voor (diabetes) pedicure vergoed. Dit bedrag hangt af van welke aanvullende verzekering u kiest.

Bereken uw premie

Bereken uw zorgpremie