Mantelzorg - vergoedingen 2020

Bekijk hier uw vergoedingen voor mantelzorg

Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u per aanvullende zorgverzekering  Goed, Beter en Best de vergoedingen voor mantelzorg. Daarbij maakt het niet uit of u de mantelzorger bent of zelf mantelzorg ontvangt.

Speciaal voor leden die een collectieve thuiszorgverzekering hebben afgesloten, gelden ruimere vergoedingen.

Bereken uw zorgpremie

De vergoedingen voor mantelzorg op een rij 

​Basisverzekering

​Aanvullend
Goed

Aanvullend
Beter​
Aanvullend
Best​
​Mantelzorgmakelaar* ​€ 250,-
per jaar
​€ 500,-
per jaar
​€ 750,-
per jaar
​Mantelzorgcursussen maakt deel uit van preventiebudget maakt deel uit van preventiebudget maakt deel uit van preventiebudget
​Vervangende mantelzorg* 5 dagen
per jaar​
10 dagen
per jaar​
15 dagen per jaar​
Eigen risico (verplicht) ​€ 385,-      
​Premie per maand varieert​ € 9,95 €​ 23,95 ​€ 35,95

* Door gecontracteerde zorgverlener op verwijzing van Univé Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1617.

Bereken uw zorgpremie

Of kijk voor meer vergoedingen in de Vergoedingzoeker.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Een beroepskracht is dus per definitie geen mantelzorger.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger door tijdelijk zijn of haar zorgtaken over te nemen op het gebied van zorg, welzijn en financiën. Als mantelzorger of als ontvanger van mantelzorg krijgt u via een aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best een budget voor een mantelzorgmakelaar. 
Heeft u een mantelzorgmakelaar nodig? Neem dan telefonisch contact op met Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1617. 

Vervangende mantelzorg

De mantelzorg tijdelijk uit handen geven? Met Aanvullend Goed, Beter en Best krijgt u, als mantelzorger of als ontvanger van mantelzorg, een aantal dagen vervangende mantelzorg (respijtzorg) door een gecontracteerde zorgaanbieder. Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of vrijaf te geven. Dat aantal bedraagt bij Goed 5 dagen, bij Beter 10 dagen en bij Best 15 dagen per jaar. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met Zorgadvies en Bemiddeling, telefoonnummer 088 131 1617. 
Verzorgt u iemand die in de regio Alkmaar woont? Dan kunt u ook gebruikmaken van de diensten van het Respijthuis in Alkmaar. Hier kan de zorgvrager logeren, zodat u tijd voor uzelf kunt nemen. We vergoeden hier via de aanvullende verzekering Goed, Beter of Best tot maximaal het bovengenoemde aantal dagen met een maximumvergoeding van € 40,- per dag.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over mantelzorg.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.