Ga naar inhoud

Mantelzorg - vergoedingen

Bekijk hier uw vergoedingen voor mantelzorg

Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u per aanvullende zorgverzekering  Goed, Beter en Best de vergoedingen voor mantelzorg. Daarbij maakt het niet uit of u de mantelzorger bent of zelf mantelzorg ontvangt.

Speciaal voor leden die een collectieve thuiszorgverzekering hebben afgesloten, gelden ruimere vergoedingen.

Bekijk de vergoedingen

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Een beroepskracht is dus per definitie geen mantelzorger.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger door tijdelijk zijn of haar zorgtaken over te nemen op het gebied van zorg, welzijn en financiën. Als mantelzorger of als ontvanger van mantelzorg krijgt u via een aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best een budget voor een mantelzorgmakelaar. 
Heeft u een mantelzorgmakelaar nodig? Neem dan telefonisch contact op met Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1617. 

Vervangende mantelzorg

De mantelzorg tijdelijk uit handen geven? Met Aanvullend Goed, Beter en Best krijgt u, als mantelzorger of als ontvanger van mantelzorg, een aantal dagen vervangende mantelzorg (respijtzorg) door een gecontracteerde zorgaanbieder. Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of vrijaf te geven. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met Zorgadvies en Bemiddeling, telefoonnummer 088 131 1617. 

Bereken uw premie

Bereken uw premie