Ga naar inhoud

Vergoedingen voor mantelzorgers

Een mantelzorg vergoeding kun je als mantelzorger soms krijgen vanuit je aanvullende verzekering of als zorgvrager in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Vergoeding van mantelzorg in de vorm van pgb voor diegene waar je mantelzorg voor verricht, is alleen mogelijk als je zorgtaken op je neemt. Hulp bij mantelzorgen kun je soms vergoed krijgen vanuit je aanvullende verzekering.

Mantelzorg vergoeding

Onder mantelzorg valt alle hulp die je biedt aan je naaste. Dat kunnen ook zorgtaken zijn, maar de meeste zorg kan uit handen genomen worden. Bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekering. Je naaste kan voor zorg soms ook terecht bij de gemeente of het zorgkantoor. Regelen jullie dat liever zelf of wil je een mantelzorg vergoeding ontvangen omdat je zelf zorgtaken op je neemt? Dan kun je ook een persoons gebonden budget (pgb) voor diegene waar je mantelzorg voor verricht aanvragen.

Zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren sluiten contracten af met zorgverleners. Door afspraken te maken over de kosten, kwaliteit en beschikbaarheid kunnen zij garanderen dat je naaste de benodigde zorg krijgt. Als mantelzorger kun je je dan richten op andere vormen van (onbetaalde) hulp.

Bepalen jullie liever zelf wie de zorg verleent aan je naaste? Of neem je als mantelzorger zelf zorgtaken op je waar je een vergoeding voor wilt? Dan kunnen jullie ook kiezen voor een pgb. Je moet dan ook zelf afspraken vastleggen met zorgverleners en de administratie bijhouden. Een pgb wordt aangevraagd op naam van de zorgvrager. Dat is degene waar de mantelzorg voor wordt verricht.

Zorg naast mantelzorg

Als je naaste recht heeft op bepaalde zorg, krijgt die een indicatie van de verantwoordelijke organisatie. Daarin staat welke zorg er nodig is en voor hoeveel uur. Deze zorg kan de zorgverzekeraar, gemeente of het zorgkantoor regelen voor je naaste. Die ondersteuning komt voort uit een aantal wetten, die door verschillende organisaties uitgevoerd worden.

Heeft je kind vanwege een beperking begeleiding nodig of hulp bij persoonlijke verzorging? Tot 18 jaar valt dit onder de jeugdwet en kun je terecht bij de gemeente.

Als je naaste zelfstandig thuis woont, maar daarbij ondersteuning nodig heeft kun je aanspraak maken op de Wmo. Daarvoor kun je terecht bij de gemeente.

Voor hulp bij wassen en aankleden kan je naaste terugvallen op de basisverzekering. Verpleging voor volwassenen én kinderen wordt ook vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Het zorgkantoor werkt in opdracht van de overheid en heeft locaties door het hele land. Zij zijn verantwoordelijk voor het regelen van 24 uurs zorg of toezicht. Thuis of in een zorginstelling.

Mantelzorg vergoeding aanvullende verzekering

Bij mantelzorgen heb je soms ook recht op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld als je tijdelijk even geen hulp kunt bieden vanwege ziekte of vakantie. Maar ook als je als mantelzorger hulp nodig hebt bij regelzaken heb je misschien recht op vergoeding.

Let op: krijg je vanuit de Wmo al ondersteuning op het gebied van mantelzorg? Dan is er geen vergoeding meer mogelijk vanuit je (aanvullende) zorgverzekering.

De mantelzorgmakelaar kan je helpen bij het regelen van zorg en financiën, je helpen om de juiste organisaties te vinden en adviseren om te voorkomen dat je overbelast raakt.

Vanuit onze aanvullende zorgverzekeringen krijg je als mantelzorger vergoeding voor vervangende mantelzorg (respijtzorg). De zorg voor je familielid of vriend wordt dan tijdelijk overgenomen door een zorgprofessional.

We vergoeden vanuit de aanvullende verzekering verschillende cursussen die je als mantelzorger kunnen helpen. Zoals de cursus DementineOnline, over zorgen voor iemand met dementie.