Ga naar inhoud

Vergoeding incontinentiemateriaal

Heeft u last van incontinentie en wilt u weten wat de vergoeding hiervoor is uit de zorgverzekering? Daar vertellen we u graag meer over.

Door goede afspraken van Univé met leveranciers van incontinentiemateriaal is het nog beter mogelijk om het merk, het type en de hoeveelheid materiaal af te stemmen op uw persoonlijke situatie. De leveranciers krijgen per kwartaal voor elke gebruiker een vaste vergoeding. Die is afhankelijk van de mate van het urine- en/of de ontlastingsverlies. Zo verkleinen we de prijsverschillen en houden we de zorg goed en betaalbaar.

Welke leverancier mag de zorg verlenen?

U kunt voor uw urineopvangzakken en katheters terecht bij een leverancier met S.E.M.H.-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren over afvoerende incontinentiematerialen. U vindt alle gecontracteerde zorgverleners via de Zorgzoeker. Zoek op 'urinezakken en katheters'.

Heeft uw huidige zorgverlener geen contract met ons en wilt u overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener? Houd er dan rekening mee dat uw vorige zorgverlener afvoerende materialen voor u heeft gedeclareerd voor een bepaalde periode. De nieuwe zorgverlener kan pas aan u leveren als deze periode voorbij is.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt incontinentiemateriaal vergoed?

U heeft recht op (vergoeding van) incontinentiemateriaal als u hiervan permanent gebruik moet maken. Hierbij is de duur van ongewild urine- of ontlastingsverlies leidend. Bij ongewild urineverlies krijgt u materiaal vanaf een duur van 2 maanden vergoed en bij ongewild ontlastingverlies vanaf een duur van 2 weken. In een terminale situatie wordt incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.
U heeft geen recht op vergoeding als de incontinentie:

  • van kortdurende aard is (bv. ten gevolge van zwangerschap of na een operatie),
  • •vanzelf geneest (bv. na griep) of 
  • •binnen afzienbare tijd afdoende kan worden behandeld (bv. door bekkenbodemtherapie).

Uw behandelend arts of medisch specialist stelt vast of uw klachten binnen afzienbare tijd verholpen kunnen worden of genezen zijn.

Op welke vergoeding heb ik recht?

De kosten van het incontinentiemateriaal dat uw leverancier u adviseert, vergoeden wij volledig vanuit de basisverzekering. Heeft u nog een bedrag aan verplicht en/of vrijwillig eigen risico open staan, dan verrekenen wij de vergoeding hiermee. Wilt u extra incontinentiemateriaal geleverd krijgen? Dan kunt u dit aangeven bij uw leverancier. De extra kosten moet u dan wel zelf betalen. 

Hoe wordt de materiaal- en merkkeuze vastgesteld?

Aan de hand van het intakegesprek stelt de leverancier de beste zorgoplossing vast. Als u dat wenst, krijgt u een proefpakket thuisgestuurd. Dan kunt u rustig uitproberen of het materiaal aan uw verwachtingen voldoet. Doet het dat niet, dan past de leverancier het pakket aan, net zolang totdat de meest doelmatige samenstelling is vastgesteld. Eventueel neemt de leverancier na overleg contact met uw arts of verpleegkundige op voor nader advies en afstemming.

Kan de materiaal- en merkkeuze tussentijds worden bijgesteld?

Ja, bij elk contactmoment vraagt de leverancier naar eventuele veranderingen in uw situatie. Daaraan kan uw pakket aangepast worden. Als u dat wilt, neemt de leverancier contact met uw arts of verpleegkundige op voor nader advies en afstemming.

Kan ik bij mijn huidige leverancier blijven?

De leveranciers die een contract hebben met Univé vindt u online via de Zorgzoeker (zorgsoort: Hulpmiddelen, subzorgsoort: Incontinentiemateriaal). Staat uw leverancier hierbij, dan kunt u gewoon bij uw huidige leverancier blijven. In dat geval vergoeden wij de kosten, minus eventueel uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico. De leverancier maakt afspraken met u over het merk, het type en de hoeveelheid materiaal. 
Staat uw leverancier hier niet bij? Dan krijgt u (een deel van) de kosten van het incontinentiemateriaal van ons vergoed. U vindt de vergoedingen in de Lijst maximale tarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Een medische speciaalzaak moet wel door de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH) erkend zijn voor het leveren van incontinentiemateriaal.

Wat moet ik zelf betalen?

Deze middelen krijgt u niet vergoed:

  • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
  • huidbeschermende middelen (behalve als u stomapatiënt bent)
  • kleding (behalve netbroekjes)
  • beschermende onderleggers (behalve in bijzondere gevallen)
  • steriele urine-opvangzakken (behalve als het gebruik hiervan medisch noodzakelijk is)
  • blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne en/of chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur bevatten. En het middel pentocyst. Omdat niet bewezen is dat deze middelen effect hebben.