Ga naar inhoud

Vergoeding kosten ambulancevervoer/reiskosten ziekenhuis

Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of openbaar vervoer naar en van het ziekenhuis of een behandeling. Vervoer met de ambulance valt hier niet onder. De kosten voor ambulancevervoer worden altijd vergoed bij medische noodzakelijkheid.

In het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u voor de basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Basis, Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis plus voor de aanvullende zorgverzekering Goed, Beter en Best de maximale vergoedingen voor ziekenvervoer en kosten voor ambulancevervoer.

De vergoedingen voor ziekenvervoer op een rij

​Basis-
verzekering
Aanvullend GoedAanvullend BeterAanvullend Best
Ambulancevervoer

Vergoeding voor maximaal 200 kilometer (enkele reis) voor medisch noodzakelijk ambulancevervoer.

​Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties (na toestemming) met:
 • eigen auto
€ 0,38 per km.
Er geldt een eigen bijdrage van € 118 per jaar.​
 • openbaar vervoer of taxi

Er geldt een eigen bijdrage van € 118 per jaar.

 • ​taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen
 • taxi: volledig;
 • eigen auto: € 0,38 per km.​
 • taxi: volledig;
 • eigen auto: € 0,38 per km.
 • taxi: volledig;
 • eigen auto: € 0,38 per km.​
​Eigen risico (verplicht)​€ 385


Of kijk voor meer vergoedingen over vervoer naar het ziekenhuis in de Vergoedingzoeker.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zittend ziekenvervoer krijgt u alleen in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. En u heeft dan vooraf toestemming van Univé nodig. 
Heeft u vooraf geen toestemming voor zittend ziekenvervoer of ander vervoer naar het ziekenhuis aangevraagd? Dan betaalt u de kosten zelf.

Maakt u gebruik van een taxivervoerder waarmee wij (of de instelling in het geval van vervoer naar een kinderdagverblijf) geen contract hebben? Houd er dan rekening mee dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.

Er mag een begeleider mee als dit noodzakelijk is of als het gaat om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar. U heeft hiervoor wel vooraf toestemming nodig. In bijzondere gevallen kunt u toestemming krijgen voor twee begeleiders.

Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering

De aanvullende zorgverzekeringen Goed, Beter en Best bieden een vergoeding voor vervoer in verband met transplantatie van organen. Om taxivervoer in dit verband vergoed te krijgen, moet u gebruikmaken van een gecontracteerde vervoerder. Deze vindt u online via de Zorgzoeker in de rubriek 'Zittend ziekenvervoer'.

Wanneer heeft u recht op een vergoeding voor zittend ziekenvervoer?

 • U moet nierdialyse ondergaan.
 • U heeft consulten, onderzoeken en controles nodig voor geriatrische revalidatie. 
 • U heeft consulten, onderzoeken en controles nodig voor nierdialyse.
 • U krijgt chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie voor de behandeling van kanker.
 • U heeft consulten, onderzoeken en controles nodig voor de behandeling van kanker.
 • U kunt zich alleen met een rolstoel verplaatsen.
 • U heeft een visuele handicap waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • U bent jonger dan 18 jaar en u bent aangewezen op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg).
 • U krijgt dagbehandeling voor kwetsbare patiënten (GZSP): zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met Parkinson, Korsakov en MS, mensen met een lichamelijk handicap of niet-aangeboren hersenletsel of mensen met de ziekte van Huntington.
 • U heeft voor de behandeling van een andere aandoening of langdurige ziekte voor lange tijd vervoer nodig. In dat geval bepalen wij uw vergoeding via een berekening: de hardheidsclausule.

Duurt uw behandeling 3 aaneengesloten dagen? Dan kunt u ook kiezen om logeerkosten te laten vergoeden (maximaal € 89 per nacht).

Hoe vraagt u ziekenvervoer aan?

Voor vergoeding van zittend ziekenvervoer heeft u toestemming van Univé nodig. Hoe u toestemming aanvraagt, hangt af van uw behandeling/indicatie.

 • Zittend ziekenvervoer voor nierdialyses of oncologische behandelingen met chemo-, radio- of immuuntherapie
  Telefonisch via Vervoerdesk: 088 131 1600 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur) en 072 527 7595 (bereikbaar op werkdagen van 13.00 - 17.00). Of bereik ons schriftelijk via het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer hieronder. Voordat u ons belt, moet u wel eerst de startdatum van de behandeling weten.
 • Zittend ziekenvervoer van/naar een verpleegkundig kinderdagverblijf
  Bij taxivervoer via het verpleegkundig kinderdagverblijf en bij eigen vervoer via de Vervoersdesk: 088 131 1600 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of schriftelijk via het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer hieronder.
 • Zittend ziekenvervoer voor overige behandelingen
  Vraag toestemming aan via Mijn Univé Zorg. Of vul het machtigingsformulier in en stuur het op naar:
  Univé
  T.a.v. team Machtigingen Vervoer
  Postbus 25150 
  5600 RS Eindhoven

Als u toestemming krijgt, ontvangt u een machtigingsnummer van ons. Hiermee kunt u vervoer aanvragen bij een gecontracteerde vervoerder. Deze vindt u online via de Zorgzoeker in de rubriek 'zittend ziekenvervoer'.

Als u toestemming krijgt voor vervoer van/naar het verpleegkundig kinderdagverblijf regelt de instelling het taxivervoer. Maakt u gebruik van eigen vervoer, dan kunt u dit zelf bij ons declareren.

Declareren

Wilt u vervoerskosten bij ons declareren? Gebruik dan het formulier Declaratie vervoerskosten.

Verzekeringsvoorwaarden

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering. Heeft u zorg nodig? Dan raden wij u aan om vooraf deze verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Andere vergoedingen

Een handig overzicht van de vergoedingen vanuit de Univé-zorgverzekeringen vindt u in de online Vergoedingzoeker

Bereken uw premie

Bereken uw zorgpremie