Ga naar inhoud

Je AOV-uitkering

Als zelfstandige kun je je verzekeren tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

  • Je mag dan altijd een beroep doen op onze arbeidsdeskundigen, onderzoek doen of advies inwinnen om je gezondheid te verbeteren en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te beperken. 
  • Mocht het toch gebeuren dat je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken, dan heb je recht op een AOV-uitkering en zorg je zo voor een vervangend inkomen.
  • Ook helpen we je om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen, terwijl jij je zonder geldzorgen kunt richten op je herstel.  

Maar wat is de hoogte van zo'n uitkering arbeidsongeschiktheid eigenlijk? Dat is een simpele rekensom. 

Hoe hoog is je AOV-uitkering als je arbeidsongeschikt raakt? 

Je arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt als volgt berekend. 

Stap 1: Het uitkeringspercentage vaststellen 

Als je arbeidsongeschikt raakt, dan meld je dat zo snel mogelijk. Vervolgens vragen wij eerst onze medisch adviseur om jouw situatie te onderzoeken. Met deze informatie stellen we de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij hoort een uitkeringspercentage.

Er is altijd sprake van een uitkeringsdrempel: je krijgt alleen een uitkering als jouw percentage van arbeidsongeschiktheid boven deze drempel van 25% uitkomt.

Percentage arbeidsongeschiktheidUitkeringspercentage AOV
80 – 100%100%
65 – 80%75%
55 – 65%60%
45 – 55%50%
35 – 45%40%
25 – 35%30%
Minder dan 25%Geen uitkering

Stap 2: Je uitkering berekenen 

Bij het berekenen van jouw AOV-uitkering gaan wij ervan uit dat het jaar 360 dagen heeft en elke maand 30 dagen.  

Wij berekenen je bruto uitkering per dag. De bruto uitkering per dag is 1/360e deel van het uitkeringspercentage x het verzekerde inkomen (dat deel van je inkomen dat je hebt gekozen te verzekeren). 

Voorbeeld 
Stel dat we hebben vastgesteld dat je 45% arbeidsongeschikt bent. In bovenstaande tabel vind je dat daar een uitkeringspercentage van 50% bij hoort. Het door jou gekozen verzekerde inkomen op je polis is € 35.000.  

Jouw bruto AOV-uitkering
Per dag: (50% x € 35.000) / 360 = € 48,61. 
Per maand: 30 dagen x € 48,61 = € 1.458,30. 

Wanneer gaat de uitkering AOV in? 

Deze uitkering begint meteen na de eigenrisicotermijn en betalen we aan het einde van elke kalendermaand. 

Loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet 

Wij betalen je een nettobedrag. We zijn wettelijk verplicht om van jouw bruto uitkering loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in te houden. Wij betalen dit voor jou aan de Belastingdienst. Alleen de uitkering AOV bij zwangerschap en zorgverlof betalen we bruto. 

Korting op je premie bij arbeidsongeschiktheid 

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan krijg je korting op je premie. Deze korting is gelijk aan de mate van je uitkeringspercentage. 

Stel: je bent 100% arbeidsongeschikt, dan hoef je na het eerste jaar van arbeidsongeschikt zijn geen premie meer te betalen. Ben je 50% arbeidsongeschikt, dan wordt je uitkeringspercentage 50% en ontvang je 50% korting op je premie na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.

Ontdek hier wat een AOV kost en hoeveel premie je zult betalen.

Meteen een AOV aanvragen

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden