Ga naar inhoud

Melden dat je arbeidsongeschikt bent geraakt

Ben je arbeidsongeschikt geraakt of dreig je dat te worden? Als je niet kunt werken, dan brengt dat natuurlijk zorgen met zich mee. Over je gezondheid, maar mogelijk ook over jouw bedrijf en inkomen. Er komt veel op je af, dat begrijpen we. Natuurlijk wil je dan zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. 

Wij staan voor je klaar om je zo goed mogelijk op te vangen. We doen ons best om zo snel mogelijk te bepalen of je een uitkering van ons krijgt en hoe hoog deze is. Ook helpen we je om zo mogelijk weer aan de slag te gaan. 

Eerste stap: dien je aanvraag tot uitkering in 

Start met Univé zo snel mogelijk op de hoogte stellen dat je door een ongeval of ziekte (gedeeltelijk) niet meer kunt werken. Of wil je een zwangerschap melden? Van harte! Ook dan horen we graag gauw van je.  Zo voorkomen we vertraging en kun je tijdig rekenen op je uitkering. 

Meld je arbeidsongeschiktheid via e-mail: aovclaim@unive.nl of telefonisch: 0592 348 760 (maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur).

Wat gebeurt er na je melding van arbeidsongeschiktheid?  

Zodra je een melding hebt gemaakt van je beroepsarbeidsongeschiktheid, gaan wij voor je aan de slag. Dit is wat er staat te gebeuren: 

Als je je werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, is het belangrijk dat je je dus zo snel mogelijk bij ons ziek meldt.

Na jouw melding neemt een van onze re-integratiebegeleiders telefonisch contact met je op. Hiervan ontvang je een gespreksverslag.

Daar zit ook een loonbelastingverklaring bij. Waarom eigenlijk?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is grotendeels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Over de uitkering moet je wel belasting betalen. Wij zijn daarom verplicht loonheffing in te houden op jouw bruto-uitkering. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet. Lees meer over aftrekbaarheid, loonheffing en je bruto- en netto-uitkering

Binnen 2 tot 5 werkdagen na het ontvangen van je melding nemen we contact met je op voor een intakegesprek.  

Allereerst beoordelen we dan of je inderdaad recht hebt op een uitkering. We bekijken daarvoor de dekking die je hebt afgesloten en naar jouw polisvoorwaarden.  

We onderzoeken vervolgens of je de werkzaamheden kunt uitvoeren die passen bij het verzekerde beroep dat op jouw polis staat, in hoeverre je belastbaar bent en of er aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden mogelijk zijn. 

 1. De schadebehandelaar is jouw aanspreekpunt en onderhoudt al het contact over (de aanvraag van) je arbeidsongeschiktheidsuitkering met jou. Soms loopt dit via jouw Univé-adviseur. De schadebehandelaar onderhoudt ook contact met de andere deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van jouw arbeidsongeschiktheid. De schadebehandelaar verzamelt alle informatie en neemt beslissingen over de hoogte van jouw uitkering en de onkosten die wij vergoeden.

 2. De arbeidsdeskundige begeleidt jou en beoordeelt mede je arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsdeskundige bezoekt jou als het kan op je werk, om jouw bedrijf en werkzaamheden te analyseren. Zo krijgt de deskundige een goed beeld van je arbeidsbelasting: wat wordt er op het werk lichamelijk en geestelijk van jou gevraagd?

 3. De medisch adviseur is een arts die op verzoek van Univé jouw gezondheidstoestand en beperkingen onderzoekt. Dit onderzoek wordt vaak ook gedaan door onafhankelijke artsen of specialisten. De medisch adviseur verzamelt alle medische informatie en beoordeelt deze. Op basis hiervan geeft hij advies aan de schadebehandelaar en de arbeidsdeskundige. Wat kun je wel en wat niet?  

Vervolgens ontvangt de arbeidsdeskundige informatie van de medisch adviseur over jouw belastbaarheid. De deskundige beoordeelt op basis van jouw belastbaarheid welke werkzaamheden je wel en niet meer kunt verrichten. De arbeidsdeskundige adviseert ook hoe jouw werk en de omstandigheden in je bedrijf eventueel aangepast kunnen worden, zodat je jouw werk (deels) kunt blijven doen.   

Op basis van al deze beschikbare informatie bepaalt je schadebehandelaar of je een uitkering krijgt: 

 • In sommige gevallen blijkt direct dat je recht hebt op een uitkering. Een medische beoordeling is dan niet nodig. De schadebehandelaar informeert je over het (voorlopig) vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid en de hoogte van jouw uitkering
 • Soms hebben we meer informatie nodig om jouw uitkering te bepalen. Dan is een medische beoordeling en/of een beoordeling door een arbeidsdeskundige nodig. Als we medische informatie willen opvragen bij jou, je huisarts of specialist, dan doen we dat pas nadat je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van je beperkingen in jouw werk, en kunnen we je helpen bij eventuele re-integratie of het doen van aanpassingen in en op je werk. 
 • Het kan voorkomen dat je geen uitkering krijgt. Wij lichten altijd toe waarom wij niet betalen. Ben je het oneens met ons besluit, dan kun je altijd bezwaar maken via je schadebehandelaar. 

Nadat is vastgesteld waarvoor je verzekerd bent, ontvang je de uitkering – direct na de door jou gekozen wachttijd – aan het einde van elke kalendermaand. 

Ook staan we klaar om jou er weer bovenop te helpen. Niet alleen ter preventie van arbeidsongeschiktheid, maar ook wanneer je eenmaal arbeidsongeschikt bent geraakt en je hulp bij re-integratie goed kunt gebruiken.  

Hulp en advies bij arbeidsongeschiktheid 

Je kunt dus ook op ons rekenen bij je re-integratie. Zo betalen wij geheel of gedeeltelijk de kosten van re-integratie en revalidatie, wanneer deze aanpak voordeel lijkt te bieden. Denk aan kosten voor: 

 • advies en hulp van onze arbeidsdeskundigen over bijvoorbeeld het aanpassen van werk en werkomstandigheden, zodat je binnen jouw bedrijf toch aan het werk kunt blijven; 

 • aanpassingen aan de werkplek;  

 • herplaatsing;  

 • scholing waarmee je ander werk kunt doen;  

 • bemiddeling naar ander werk. 

Voordat je aan een revalidatie- of re-integratie traject begint, maken we hierover afspraken met jou. Bekijk de voorwaarden.

Budget: arbeidsongeschiktheid voorkomen en beperken 

Verder is er onder meer een driejaarlijks 'Voorkomen & Beperken'-budget dat je kunt inzetten voor coaching, een healthcheck of vitaliteitsprogramma. Ook kun je altijd contact opnemen met de arbeidsdeskundigen van de Preventiedesk om te praten over zakelijke of persoonlijke situaties. Het team staat altijd voor je klaar. 

Ontdek al onze preventiediensten

De ervaring van een mede-ondernemer 

Een recent voorbeeld van zulk arbeidsdeskundig advies en aanpassing van de werkomstandigheden, is de relatief jonge stukadoor die door onze arbeidsdeskundige werd bezocht. Zijn AOV had nog een lange looptijd en hij meldde tijdig zijn startende gewrichtsproblemen. Met de hulp van de arbeidsdeskundige heeft de stukadoor een exoskelet gekregen. Dat bleek een succesvolle oplossing: hij heeft zo voorkomen om arbeidsongeschikt te raken. Hij is hierover erg tevreden!

En wist je dat de claimafhandeling van de Univé AOV gemiddeld een 8,4 van onze klanten krijgt?

Meer lezen: wegwijs bij arbeidsongeschiktheid 

Blader door de brochure: 

Arbeidsongeschikt, en dan?

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid en de uitkering