Ga naar inhoud

Zwanger & AOV

Zwangere zelfstandige? Of heb je een kinderwens? Als ondernemer en nieuwbakken ouder kun je tijdelijk niet werken. Maar als zelfstandige met of zonder personeel heb je helaas niet het wettelijk recht op de 4 maanden betaald verlof dat een medewerker in loondienst wel krijgt. En terwijl juist op dat moment je uitgaven zullen stijgen, loop jij inkomen mis. Je zal dus minder geld overhouden aan het eind van de maand. 

Gelukkig zijn er manieren om het inkomensverlies op te vangen wanneer je vanwege zwangerschap tijdelijk niet kunt werken. Zo kun je als aanvulling op de ZEZ-uitkering via UWV ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten die deze periode van zwangerschapsverlof dekt. Lees hieronder alles over deze regelingen. 

Alles over AOV en ZEZ als je zwanger bent of wilt worden 

AOV bij zwangerschap en na de bevalling 

Verdien je normaal gesproken meer dan het wettelijke minimumloon, en zou je alleen een ZEZ-uitkering ontvangen rondom je zwangerschap? Dan krijg je met een flink inkomensverlies te maken. Het is natuurlijk altijd raadzaam om zelf een buffer op te bouwen door wat geld opzij te zetten, maar ook kun je je hier aanvullend tegen verzekeren. Zo voorkom je dat je vlak na de bevalling weer aan het werk moet. 

Vang een inkomensverlies tijdens je zwangerschap op met de AOV van Univé, als aanvulling op je uitkering bij UWV. Daarmee krijg je een aanvullende zwangerschapsuitkering. Univé keert deze uit, als je de verzekering hebt afgesloten voordat je zwanger werd. Je ontvangt dan maximaal 18 weken een uitkering (in ieder geval acht weken voor én na je bevalling), min de door jou gekozen eigenrisicotermijn. 

Is een AOV-uitkering bij zwangerschap onbelast? 

Ja, je betaalt geen belasting over een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap. Je hoeft deze uitkering dus niet op te geven in je aangifte. 

Zwangerschapsuitkeringen (zoals de ZEZ-uitkering) die je ontvangt van een publiekrechtelijke instelling zoals UWV wel: deze geef je aan als loon. 

Zwanger en zelfstandige? Recht op een ZEZ-uitkering 

Als je zelfstandig ondernemer en zwanger bent, dan kun je bij UWV de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ) aanvragen. Ook je zelfstandige partner kan hier aanspraak op maken. Daarmee krijg je een wekelijks uitbetaald minimuminkomen tijdens je verlof.  

Deze tijdelijke zwangerschapsuitkering duurt tenminste 16 weken: 6 tot 4 weken voor de bevalling en minimaal 10 weken na de bevalling. Net als de zwangerschapsuitkering voor medewerkers dus. In het geval van een meerling duurt de ZEZ-uitkering tenminste 20 weken. 

Voor wie is de ZEZ-uitkering? 

Je hebt recht op deze zwangerschapsuitkering als je: 

  • een eigen onderneming hebt, met of zonder personeel; of 

  • een zelfstandig beroepsbeoefenaar bent (zoals een artiest, gastouder, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp, directeur-grootaandeelhouder of medewerker en medeaandeelhouder met aanmerkelijk belang in een bedrijf); of 

  • meewerkt in het bedrijf van je zelfstandige huwelijks- of geregistreerd partner. 

Hoe hoog is de ZEZ-uitkering? 

De hoogte van de ZEZ-uitkering is niet voor iedereen die in verwachting is hetzelfde.  

Je krijgt alleen de maximale uitkering wanneer je in het kalenderjaar vóór je zwangerschapsuitkering minimaal 1.225 uur aan je onderneming hebt gewerkt. Je ontvangt dan 100% van het bruto wettelijk minimumloon. Vanaf 1 januari 2023 is dat € 1934,40 per maand.   

Werkte je minder dan 1.225 uur? Dan valt je uitkering lager uit. UWV berekent de uitkering dan op basis van de inkomsten uit dat kalenderjaar. 

Hoe vraag ik een ZEZ-uitkering aan? 

Je vraagt de ZEZ-uitkering aan bij UWV. Dat kan vanaf de 24ste week van je zwangerschap tot uiterlijk twee weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat.  

Had je in het verleden recht op een uitkering maar heb je daar geen gebruik van gemaakt? Je kunt tot een jaar met terugwerkende kracht een ZEZ-uitkering aanvragen. Houd dan wel rekening met een lager bedrag. 

Ben ik met de ZEZ-uitkering verzekerd voor ziekte? 

Nee, je bent met de ZEZ-uitkering niet verzekerd voor ziekte; ook niet als je ziekte het gevolg is van je zwangerschap of bevalling. Als je je inkomen wilt verzekeren voor wanneer je ziek wordt, overweeg dan de AOV. Deze zorgt voor inkomen als je door ziekte niet kunt werken.  

Het afsluiten van een AOV die uitkeert bij zwangerschap heeft geen invloed op de hoogte van de ZEZ-uitkering. De uitkering vanuit de AOV krijg je namelijk boven op je uitkering van de overheid. 

Direct een AOV aanvragen of eerst een gratis inzichtgesprek? 

Heb je interesse in een AOV met zwangerschapsdekking? Maak voor persoonlijk advies direct een afspraak met een adviseur: 

Meer lezen & afspraak maken

Misschien wil je liever eerst een kosteloos en vrijblijvend inzichtgesprek? Of weet je al precies wat je wilt? Je kunt nu ook zelf online jouw AOV aanvragen, zonder tussenpersoon.