Ga naar inhoud

Wat is de uitkeringsdrempel?

De uitkeringsdrempel is het minimale percentage dat je arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Je krijgt een uitkering als wij hebben vastgesteld dat je tenminste 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel. Je betaalt dan minder premie. 

Wanneer je je arbeidsongeschikt meldt, zal de medisch adviseur jouw situatie onderzoeken en de mate waarin jij arbeidsongeschikt bent, vaststellen. Die mate van arbeidsongeschiktheid correspondeert met een uitkeringspercentage.  

Er is altijd sprake van een uitkeringsdrempel. Je krijgt alleen een uitkering als jouw percentage van arbeidsongeschiktheid boven deze drempel van 25% uitkomt. 

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald? 

Bij de mate van arbeidsongeschiktheid hoort een uitkeringspercentage. Ben je voor een groter deel arbeidsongeschikt, dan krijg je een hogere uitkering dan wanneer je slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. 

Percentage arbeidsongeschiktheidUitkeringspercentage AOV
80 – 100%100%
65 – 80%75%
55 – 65%60%
45 – 55%50%
35 – 45%40%
25 – 35%30%
Minder dan 25%Geen uitkering

Twee voorbeelden 

Ben je bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt en je hebt een uitkeringsdrempel van 45%, dan ontvang je een gedeeltelijke uitkering, namelijk 50% van het verzekerde bedrag. 

Ben je voor 40% arbeidsongeschikt en je hebt dezelfde uitkeringsdrempel van 45%, dan ontvang je geen uitkering omdat je arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan je uitkeringsdrempel. 

Bijstellen en einde van de uitkering 

Ben je herstellende en word je minder arbeidsongeschikt? Dan krijg je een uitkering die past bij dit lagere percentage van arbeidsongeschiktheid.  

De uitkering stopt wanneer je volledig bent hersteld, minder dan 25% arbeidsongeschikt bent of minder arbeidsongeschikt bent dan de uitkeringsdrempel die je met ons hebt afgesproken.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden