Ga naar inhoud

Hoe beoordelen wij uw AOV aanvraag?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) neemt het financiële risico van u over als u arbeidsongeschikt raakt. Omdat we graag willen weten hoe groot dit risico is, beoordelen wij uw aanvraag. Deze beoordeling bestaat uit 2 delen: een technische- en een medische beoordeling.

Vooral de medische beoordeling kost tijd. Wij proberen de beoordeling in 3 weken af te ronden. We zijn hiervoor wel afhankelijk van uw medewerking. Hoe sneller u de stukken die u van ons krijgt invult en terugstuurt, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Verandert uw gezondheid voordat de verzekering tot stand komt? Meld dit dan bij uw adviseur.

1. Technische beoordeling

Zodra u de aanvraag ingevuld heeft, wordt deze door een van onze acceptanten beoordeeld. Dit doen zij aan de hand van de door u ingevulde antwoorden. Ze kijken bijvoorbeeld naar uw beroep en de hoogte van het aangevraagde verzekerde inkomen. Het kan zijn dat de acceptant nog aanvullende vragen heeft. Omdat dat de adviseur uw situatie kent, zal de acceptant de vragen eerst met uw adviseur bespreken. Als er toch informatie van u nodig is, neemt de adviseur contact met u op.

2. Medische beoordeling

Bij een aov aanvraag hoort ook een medische beoordeling. Deze beoordeling is door ons uitbesteed aan de ReMedicalGroup (RMG).  

Hoe vul ik een gezondheidsverklaring in?

Uitgangspunt voor de medische beoordeling is de gezondheidsverklaring. Deze kan op verschillende manieren worden afgenomen. U kunt kiezen uit:

  • Een telefonische gezondheidsverklaring. Een medisch acceptant van RMG belt u om samen alle vragen van de gezondheidsverklaring door te nemen. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. U spreekt van tevoren een datum en tijdstip af. Als de acceptant het nodig vindt, stelt hij u direct aanvullende vragen, zodat het aanvraagproces niet onnodig vertraagd wordt. Nadat alle vragen zijn doorlopen, ontvangt u de ingevulde gezondheidsverklaring, een gespreksverslag en eventuele medische machtigingen* van RMG. Deze krijgt u in het klantenportal van RMG; mijnRMG. Nadat u de stukken gelezen, waar nodig aangevuld en ondertekend heeft, stuurt u deze terug. Deze informatie wordt door de medisch acceptant van RMG beoordeeld.
  • Een elektronische gezondheidsverklaring. RMG stuurt u een mail dat de gezondheidsverklaring in het klantenportal klaar staat. Dit is de mijnRMG portal. Meer informatie over het portaal leest u onderaan deze pagina. U vult de gezondheidsverklaring in op een tijdstip dat u past. Nadat de gezondheidsverklaring is ontvangen, wordt deze door de medisch acceptant van RMG beoordeeld.

Ontdek meer over het hoe & wat van de gezondheidsverklaring, bekijk de video of blader door de Brochure Gezondheidsverklaring.

Wat gebeurt er als ik informatie achterhoud?

Het is belangrijk dat u volledig bent bij het beantwoorden van de vragen. Bent u dit niet, dan vertraagt dit het aanvraagproces. Daarnaast heeft dit gevolgen voor een eventuele uitkering. Ook zullen wij de verzekering stoppen en een registratie maken in het incidentenregister van de verzekeraars.

Wanneer vragen jullie extra informatie en bij wie?

De medische beoordeling doen wij nauwkeurig. Daarom kan het gebeuren dat de medisch acceptant het nodig vindt om extra informatie op te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u aangeeft dat u een aandoening heeft of heeft gehad. Ook kan een verhoogde BMI een reden zijn voor het opvragen van aanvullende informatie. Deze informatie kan bestaan uit:

  • Aanvullende info van u. Hiervoor ontvangt u een vragenlijst.
  • Aanvullende info van een behandelend specialist/huisarts. U krijgt van RMG een medische machtiging* met het verzoek deze te ondertekenen en terug te sturen. Op de machtiging wordt precies aangegeven welke informatie wordt opgevraagd en bij wie. Dit kan uw huisarts of uw behandelend specialist zijn.
  • Een kort gericht onderzoek (KGO). RMG schakelt Keuringsbureau PMO in. Zij voeren namens RMG een vooraf bepaalde keuring uit. Heeft u bijvoorbeeld een verhoogde BMI, last van een hoge of lage bloeddruk of een verhoogd cholesterol? Dan wordt u uitgenodigd voor dit onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt u gemeten en gewogen en worden uw bloeddruk, cholesterol en glucosewaarden gemeten. Daarnaast horen ook een longfunctietest of een bloedtest tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie over uw rechten in plichten verwijzen wij u graag naar de brochure Protocol verzekeringskeuringen.

Let op: het opvragen van deze extra informatie kan vertragend werken voor de beoordeling. Hierdoor kan de beoordeling langer duren dan 3 weken. In uitzonderlijke gevallen kan de beoordeling 2 maanden duren. Wij houden u tijdens deze periode op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. U kunt deze periode versnellen door:

  • De specialist of huisarts te laten weten dat er informatie opgevraagd wordt.
  • Kijk regelmatig op uw mijnrmg portal. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Als de aanvullende info is ontvangen, wordt de beoordeling van uw aanvraag door de medisch acceptant van RMG afgerond. Daarna krijgt de acceptant van Univé een advies van RMG. Dit advies is afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid:

  • Is er geen verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u de verzekering op normale voorwaarden.
  • Is het risico op arbeidsongeschiktheid hoger dan gemiddeld? Dan zullen wij bijzondere voorwaarden en/of een verhoogde premie voorstellen. Als wij dit doen, dan krijgt u van ons een voorstel. U kunt kiezen of u akkoord gaat met dit voorstel of dat u de verzekering niet meer wilt.
  • Is het risico op arbeidsongeschiktheid voor ons te hoog? Dan zullen wij u niet accepteren.

Bent u akkoord met het advies?

Heeft u een voorstel van ons ontvangen en bent u het hier mee eens? Dan kunt u dit aangeven op het voorstel en deze terugsturen. Na ontvangst van het voorstel zullen wij ervoor zorgen dat u een polis krijgt.

Wat als ik het niet eens ben met het advies?

Heeft u een voorstel van ons ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of de medisch acceptant van RMG voor een toelichting. Bent u het dan nog niet eens met het voorstel? Dan kunt u de aanvraag intrekken. U heeft dan geen dekking voor arbeidsongeschiktheid.  

Wat is Mijn RMG portal?

RMG maakt gebruik van het mijnrmg portal. U ontvangt hierin alle stukken van RMG die u moet invullen en ondertekenen. In dit portal kunt u ook zien hoever de medische beoordeling is.


* Met een medische machtiging geeft u uw behandelend specialist of huisarts toestemming om RMG informatie te geven. Op de machtiging wordt precies aangegeven welke informatie door uw specialist of huisarts mag worden gegeven.